คลอดแพ็กเกจใหม่ ลดค่าครองชีพปชช.

ครม.คลอดแพ็กเกจมาตรการเยียวยาพลังงานรอบใหม่ 3  เดือน พร้อมลดหย่อนภาษีหนุนท่องเที่ยว ชูแคมเปญลดใช้พลังงาน ยืดหั่นภาษีน้ำมันเครื่องบิน 6 เดือน ไฟเขียว “เราเที่ยวด้วยกัน" เฟส 4 "บิ๊กตู่" สั่งทุกหน่วยเตรียมแผนรับมือหากสถานการณ์ยืดเยื้อ "สุพัฒนพงษ์​" คาดแนวทางรีดค่ากลั่นน้ำมันสัปดาห์หน้าได้ข้อสรุป

ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พล.อ.ประยุทธ์​ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบประชาชนและภาคธุรกิจเร่งด่วน ทั้งมาตรการใหม่และขยายมาตรการเดิมที่จะสิ้นสุดในสิ้นเดือน มิ.ย.นี้ 1.ตรึงราคาขายปลีกก๊าซเอ็นจีวี 15.59 บาทต่อกิโลกรัม สำหรับเอ็นจีวีภายใต้โครงการเอ็นจีวีเพื่อลมหายใจเดียวกัน สำหรับแท็กซี่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลอยู่ที่ 13.62 บาทต่อกิโลกรัม เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย.-15 ก.ย.65 2.กำหนดกรอบการขายปลีกแอลพีจี 408 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ก.ค.-ก.ย.  

3.ขยายเวลาให้ส่วนลดราคาแอลพีจี ร้านค้า หาบเร่แผงลอยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่เกิน 100 บาทต่อราย/เดือน ต่อไปอีก 3 เดือน ถึงเดือน ก.ย.65 ส่วนผู้มีรายได้น้อยซึ่งถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่จะได้รับส่วนลดการซื้อก๊าซหุงต้มจำนวน 100 บาทต่อราย 3 เดือน 4.อุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลร้อยละ 50 ในส่วนที่ราคาขายสูงกว่า 35 บาทต่อลิตรเป็นเวลา 3 เดือน ถึง ก.ย.65 5.คงค่าราคาตลาดน้ำมันดีเซลไม่เกิน 1.40 บาทต่อลิตร 6.ดึงกำไรจากโรงกลั่นน้ำมัน นำส่งกำไรจากค่าการกลั่นส่วนหนึ่งเข้ากองทุนน้ำมัน เพื่อลดภาระค่าน้ำมันให้กับประชาชนทั้งดีเซลและเบนซินในช่วง 3 เดือน ก.ค.-ก.ย.ไปก่อน อันนี้เป็นการขอความร่วมมือ ต้องขอขอบคุณบรรดาสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือเรื่องนี้

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการทางภาษีสำหรับบริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ในการจัดอบรม สัมมนา จัดนิทรรศการ การจัดแสดงสินค้าในประเทศ เพื่อให้เกิดการกระตุ้นการท่องเที่ยว สนับสนุนเศรษฐกิจภายในประเทศ สนับสนุนห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยว ส่งเสริมการบริโภคและการจ้างงานเป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ 15 ก.ค.ถึงสิ้นปี 65 โดยสามารถหักรายจ่ายค่าห้องสัมมนา ค่าเดินทาง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเมืองหลักหักได้ 1.5 เท่า เมืองรองได้ 2 เท่า ค่าใช้พื้นที่ออกร้านงานแสดงสินค้าต่างๆ หักได้ 2 เท่า

ส่วนอีกเรื่องที่จำเป็นและยั่งยืนคือ ขอความร่วมมือกันช่วยประหยัดพลังงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม และภาคขนส่ง ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งออกนโยบายที่เหมาะสมตามสมรรถภาพของตนเอง ไม่ว่าจะเรื่องการเปิดไฟ ปิดไฟ อุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ ลดอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ ส่งเสริมการใช้ขนส่งมวลชนสาธารณะ ลดการเดินทางที่ไม่จำเป็น ใช้การประชุมออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งในส่วนของภาครัฐได้กำหนดไปแล้วให้มีการลดใช้พลังงานลงร้อยละ 20 ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดของหน่วยงานด้วย นี่คือแนวทางที่รัฐบาลพยายามอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

 “จากการประเมินสถานการณ์เรื่องนี้คงไม่สิ้นสุดในระยะเวลาอันใกล้ ซึ่งจะให้มีการประชุมร่วมกันหารือในเรื่องการเตรียมแผนรองรับสถานการณ์ตามสมมติฐาน หากสถานการณ์ยืดเยื้อไปเป็นระยะเวลาเท่านี้ๆ เราควรจะทำอะไรได้บ้าง ในเรื่องการดูแลการสมทบอะไรต่างๆ และจะมีปัญหาด้านงบประมาณการเงินการคลังต่อไปในอนาคต เราต้องเตรียมแผนความพร้อมไปเรื่อยๆ ทั้งมิติด้านพลังงาน อาหาร เราต้องวางแผนระยะยาว ผมได้แนะแนวทางนี้มาตลอดอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลยืนยันว่าจะพยายามหาทางช่วยเหลือพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบการ บนพื้นฐานของวินัยการเงินการคลังที่มีความสมดุล และจะต้องไม่ก่อภาระในอนาคตจนมากเกินไป จึงขอให้เห็นใจรัฐบาลด้วย หลายอย่างเราก็ลดภาษีลงทำให้รายได้เราลดลง ฉะนั้นจำเป็นต้องใช้อย่างคุ้มค่าและประหยัด ด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกัน” นายกฯ ระบุ

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจจากสถานการณ์ราคาพลังงาน  2 ด้าน คือ มาตรการด้านพลังงาน และมาตรการด้านการคลัง รวมทั้่งเห็นชอบมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงาน มีมติเมื่อวันที่ 29 มี.ค. และ 19 เม.ย.65 ซึ่งกำลังจะสิ้นสุดลงในเดือน มิ.ย.65 อย่างไรก็ดี แนวโน้มราคาน้ำมันและราคาสินค้าในตลาดโลกยังคงอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง ส่งผลให้ระดับราคาสินค้าภายในประเทศมีแนวโน้มที่สูงต่อไป ซึ่งจะส่งผลต่อภาระค่าครองชีพของประชาชนและต่อต้นทุนการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการโดยตรง รัฐบาลจึงได้มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลามาตรการช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจ รวมทั้งมีมาตรการภาษีเพิ่มเติม เพื่อบรรเทาผลกระทบดังกล่าว

โฆษกประจำสำนักนายกฯ กล่าวว่า ที่ประชุม ครม.ยังมีมติอนุมัติให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปลี่ยนแปลงรายละเอียดสาระสำคัญของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ขยายจำนวนสิทธิเพิ่มอีก 1.5 ล้านสิทธิ รวมเป็น 3.5 ล้านสิทธิ และขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการ จากเดิมเดือน พ.ค. เป็นเดือน ต.ค.65 โดยกำชับให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยดำเนินการเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมทั้งเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ และเน้นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองให้มากขึ้น เพื่อช่วยกระตุ้นและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวภายในประเทศด้วย

ทั้งนี้ จากการประมาณการมูลค่าการใช้สิทธิของประชาชนทั้งในส่วนของโรงแรมที่พัก คูปอง และบัตรโดยสารเครื่องบิน จากการขยายสิทธิ 1.5 ล้านสิทธิ คาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนที่รัฐสนับสนุนรวม 5,105 ล้านบาท ซึ่งยังต่ำกว่ากรอบวงเงินคงเหลือของโครงการที่มีอยู่ 5,500 ล้านบาท

ด้านนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มี​เชาว์ รองนายก​รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน​ กล่าวถึงมาตรการขอความร่วมมือจากโรงกลั่นเอกชนนำเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นเวลา 3 เดือน​ว่า​ ได้มีการพูดคุยกัน และคาดว่าจะหาข้อยุติ​ได้ภายในสัปดาห์นี้​ ส่วนที่มีตัวเลขออกมา 7-8 พันล้านนั้น​ อย่าเพิ่งกดดัน ขอใช้เวลาหารือเพื่อหาตัวเลขที่เหมาะสมและรับได้ทั้งสองฝ่าย​ ซึ่งยังตอบไม่ได้ว่า​จะมากกว่าหรือน้อยกว่าตัวเลขดังกล่าว​ คงต้องดูความร่วมมือให้เข้าใจตรงกัน​และเข้าไปดูวิธีการช่องทางการกฎหมาย​

ส่วนที่พรรคกล้าเสนอให้ออกเป็นพระราชกำหนดเพื่อเป็นแนวทางให้โรงกลั่น​นั้น นายสุพัฒนพงษ์​ระบุว่า นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า​ อาจจะมีความรู้ทางกฎหมาย​ ซึ่งจากนี้ต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางกฎหมาย​ ซึ่งการพูดคุยในตอนนี้คุยกันบนพื้นฐานความร่วมมือของผู้ประกอบการโรงกลั่นที่ยินดีให้ความร่วมมือ ขออย่าสร้างเงื่อนไข​ ส่วนผลลัพธ์​จะเป็นยังไง ขอให้รอผลการประชุ​มภายในสัปดาห์นี้​

ส่วนแผนการช่วยเหลือระยะยาวนั้น โจทย์ใหญ่ที่ต้องไปดูถึงสาเหตุ​ ขณะนี้ปัญหาอยู่ที่น้ำมันดีเซลที่ปรับตัวขึ้นตามกลไกตลาด​ ซึ่งคาดว่ามาตรการ​ระยะยาวจะเป็นความช่วยเหลือในเฉพาะกลุ่มเปราะบาง​และผู้ที่ได้รับผลกระทบจริงๆ​

แหล่งข่าวจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงกรณีรัฐบาลเตรียมขอความร่วมมือกลุ่มโรงกลั่นน้ำมัน ให้นำส่งกำไรค่าการกลั่นน้ำมันดีเซล การจัดเก็บค่าการกลั่นน้ำมันเบนซิน โรงแยกก๊าซ เพื่อเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงว่า ทาง กลุ่ม ปตท.พร้อมให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐ แต่ต้องมีความชัดเจน และอยู่ในอัตราที่เหมาะสม ซึ่งที่ผ่านมา ปตท.ให้ความร่วมมือ และให้การช่วยเหลือกับประชาชนในกลุ่มเปราะบาง อย่างไรก็ตาม ในฐานะที่ ปตท.เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีนักลงทุนและผู้ถือหุ้นเกี่ยวข้องหลายภาคส่วน และได้รับการสอบถามจากนักลงทุน โดยเฉพาะต่างประเทศเข้ามาถึงนโยบายดังกล่าว ซึ่งเป็นเรื่องที่สามารถอธิบายได้ เพราะบทบาทหนึ่งคือ การดูแลด้านสังคมสอดคล้องกับเทรนด์ของโลก โดยการทำธุรกิจ ต้องมีนโยบายเรื่องของ ESG

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.อนุมัติในหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่..) พ.ศ….. โดยให้ขยายเวลาการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นที่ใช้ในประเทศ จากเดิม อัตราลิตรละ 4.726 บาท เหลือลิตรละ 0.20 บาท ออกไปอีก 6 เดือน ตั้งแต่ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.2565 ทั้งนี้ จะช่วยลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจทำให้ระดับราคาตั๋วเครื่องบินไม่สูงจนกระทบต่อผู้บริโภค และช่วยเยียวยาภาคธุรกิจการบินภายในประเทศให้สามารถกลับมาเปิดเที่ยวบินได้เป็นปกติโดยเร็วที่สุด รวมถึงช่วยฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยด้วย.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เร่งช่วยปชช.ภัยมู่หลาน บิ๊กป๊อกบินลง‘เชียงราย’

“บิ๊กตู่” สั่งทุกองคาพยพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุมู่หลานให้เร็วที่สุด “บิ๊กป๊อก” เตรียมลงเชียงรายมอบของช่วยเหลือ

นำร่อง1,000ครัวเรือน“เลี้ยงโคแก้จน”

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัย