'จุรินทร์'สัญจรโคราช ติดตามประกันรายได้

"จุรินทร์" สัญจรโคราช นำ “คาราวานพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot20” พร้อมติดตามประกันรายได้ปี 4 ดีลฟิลิปปินส์ทำสัญญาซื้อมัน 2  ล้านตัน สร้างยอดขายมันสูงสุดในประวัติศาสตร์

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565  นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เดินทางไปที่วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เป็นประธานและสักขีพยานพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เจรจาซื้อขายผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง ระหว่างสมาคมมันสําปะหลังไทย 3 สมาคม กับสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ของฟิลิปปินส์ (The Philippines Association of  Feed Millers, Inc. : PAFMI) พร้อมกันนี้ได้นำ “คาราวานพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน  Lot20” มาจำหน่ายสินค้าให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอปากช่อง ได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้าที่มีความจำเป็นในการอุปโภคและบริโภคในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชน มีสินค้า 6 หมวด  จำนวนกว่า 80 รายการ ลดราคาสินค้าสูงสุด 62% ซึ่งขณะนี้ยังดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 100 จุด/วัน แบ่งเป็นรถโมบายล์ 25 คัน  และจุดจำหน่าย 75 จุด กับต่างจังหวัดทั่วประเทศอีก  600 จุด

โดยคาดว่าโครงการนี้จะช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนได้ไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท ประชาชนสามารถเช็กตารางการจำหน่ายรายวันได้ที่แอปพลิเคชันไลน์ โดยค้นหาคำว่า @mobilepanich หรือค้นหาคำว่า “โมบายพาณิชย์” ใน google โดยในแอปพลิเคชันจะมีรายละเอียดแจ้งให้ทราบว่า วันไหนจะไปจำหน่ายสินค้าที่ไหน พร้อมตรวจเช็กราคาและรายการสินค้าล่วงหน้าได้อีกด้วย หากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการ สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ภายในงานมีนายไชยยศ จิรเมธากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นายกีรติ รัชโน  ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ และคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์ นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) Mr.Edwin  Cabias Mapanao, President of  PAFMI นายกสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายกสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย นายกสมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย ผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมด้วย ซึ่งมีชาวบ้านและเกษตรกรในพื้นที่มาต้อนรับนายจุรินทร์เป็นจำนวนมาก  บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักและเป็นกันเอง

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ ได้มอบเครื่องสับมันสําปะหลังตามโครงการเพิ่มศักยภาพการแปรรูปมันสําปะหลังให้กลุ่มเกษตรกร จำนวน  64 กลุ่ม จาก 8 อำเภอ จำนวน 133 เครื่อง ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มอบไปทั่วประเทศแล้วจำนวน 1,200 เครื่อง  พร้อมเป็นประธานในพิธีมอบเช็คชําระหนี้ จำนวน 5  องค์กร 33 ราย มอบโฉนดที่ดินของกองทุนฟื้นฟูช่วยเหลือเกษตรกรให้แก่เกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา จำนวน  10 ราย 16 แปลง และมอบเช็คเงินโครงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกร จำนวน 5 องค์กร 5 โครงการ  พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกร

นายจุรินทร์ยังกล่าวอีกว่า ล่าสุดตนได้ขออนุมัติเงินงบกลาง 2,000 ล้านบาท และได้มาเพิ่มอีก 500 ล้านบาทสำหรับงบปี 2566 จากที่ผ่านมาหลายยุคได้งบน้อยมาก ทั้งเรื่องการเกษตร อาทิ อ้อยมีระบบการดูแลราคาที่ดี  ทำให้ราคาอ้อยช่วยให้พี่น้องยังชีพได้ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นยุคที่ราคาดีที่สุดในประวัติศาสตร์ แตะกิโลกรัมละ 12  บาท สำหรับมันสำปะหลัง โคราชคือเมืองหลวงมันสำปะหลังของไทยที่ปลูกมากที่สุด และ 2 ปีที่ผ่านมาราคาดีที่สุดยุคหนึ่ง ดีที่สุดในรอบ 12 ปีที่ผ่านมา ซึ่งอาจจะขึ้นไปมากกว่านี้ เพราะมีระบบที่กระทรวงพาณิชย์นำมันสำปะหลังมาทำให้ราคาดีขึ้น โดยใช้ระบบ “เกษตรพันธสัญญา” ทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้มีหลักประกัน เป็นนโยบายของกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรฯ ที่เรียกว่า “อมก๋อยโมเดล”

และในวันนี้พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)  ครั้งนี้ จะเป็นการเจรจาซื้อขายผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังล็อตใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของทั้ง 3 สมาคม ประกอบด้วย  นายกสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายกสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย นายกสมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย กับสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ของฟิลิปปินส์ ที่ได้ตกลงซื้อมันเส้น  2,000,000 ตัน โดยจะมีการส่งมอบภายในหนึ่งปี และอาจซื้อเพิ่มอีก เซ็นสัญญาวันนี้ 2,000,000 ตัน  ซึ่งครั้งนี้ฟิลิปปินส์ซื้อในราคาสูงที่สุดในรอบ 12 ปี เฉลี่ย  3 บาทกว่า อาจจะเหมือนข้าวโพดที่ราคาสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ก็ได้ ขอให้พี่น้องได้เห็นว่าเราตั้งใจทำ “ทำได้ไว ทำได้จริง”

นายจุรินทร์กล่าวเพิ่มเติมว่า "ถ้าวันไหนราคาตก จะด้วยเหตุใดก็แล้วแต่ เรายังมีนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่จะเป็นหลักประกันให้พี่น้องเกษตรกร คือนโยบายประกันรายได้เกษตรกร ที่เป็นเงื่อนไขและนโยบายดั้งเดิมของพรรคประชาธิปัตย์ในการเข้าร่วมรัฐบาล และนโยบายประกันรายได้เกษตรกรของพรรคประชาธิปัตย์ เป็นนโยบายของรัฐบาลดำเนินการมา 3 ปีเต็ม ปีนี้เข้าสู่ปีที่ 4 ปีสุดท้าย  ซึ่งกำลังรอการพิจารณาของ ครม. และเดือนมกราคมจะจัดการประชุมมันสำปะหลังโลกที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้คนทั้งโลกได้รู้ว่าเมืองหลวงของมันสำปะหลังอยู่ที่ประเทศไทย ที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทำตลาดมันสำปะหลังไทยให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ถ้าเราทำส่งออกได้ดี ส่งออกได้มาก ปีที่แล้วส่งออกมันสำปะหลัง 120,000 ล้านบาท และปีนี้จะมากกว่า  120,000 ล้านบาท และเมื่อสักครู่ทำสัญญาไปอีก  20,000 ล้านบาทกับฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่กับประเทศไทย ปากช่องอนาคตเกษตรกรของเรา”.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง