‘อนุชา’ปูด‘คลัง’ จ่อเพิ่มเติมสิทธิ ‘บัตรสวัสดิการ’

รัฐบาลแจงยิบเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปูดกระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาเพิ่มสิทธิในรอบใหม่  หวังให้ครอบคลุมความต้องการของประชาชนมากขึ้น

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 ม.ค. นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ได้เปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่ว่ากระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพิจารณาเพิ่มเติมสิทธิสวัสดิการในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งอยู่ระหว่างการของบประมาณเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเพิ่มสิทธิอื่นๆ ให้ครอบคลุมความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด และเตรียมประกาศผลตรวจสอบคุณสมบัติภายในเดือนมกราคม 2566 นี้ และเริ่มต้นการใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566

นายอนุชาย้ำว่า กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพิจารณาเพิ่มเติมสิทธิสวัสดิการในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอยู่เดิมให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจ และครอบคลุมความต้องการของประชาชนมากขึ้น โดยปัจจุบันประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการมีสิทธิดังนี้  ทุกวันที่ 1 ของเดือนวงเงินซื้อสินค้า 200/300 บาทต่อเดือน, วงเงินซื้อสินค้า ตามมาตรการช่วยเหลือเงินพิเศษ 200 บาทต่อเดือน (เฉพาะเดือน ม.ค.2566), ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน (ม.ค.-มี.ค.2566), ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน, ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน, ค่าโดยสารรถ ขสมก./รถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล)

ทุกวันที่ 18 ของเดือน ซึ่งสามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้ ประกอบด้วยเงินชดเชยค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้ลงทะเบียนกับ กฟน., กฟภ. และกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน), เงินชดเชยตามจำนวนเงินที่ชำระค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ได้ลงทะเบียนกับ กปน., กปภ. ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท (ที่ได้ชำระเงินแล้ว) ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง) ทุกวันที่ 22 ของเดือน สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้ อาทิ เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ)

ทั้งนี้ โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ดังกล่าว ได้เปิดให้ลงทะเบียนไปตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย.-31 ต.ค.2565 และได้ประกาศผลการลงทะเบียนและผลการตรวจสอบความสัมพันธ์กับกรมการปกครองเป็นขั้นตอนแรก ตามเกณฑ์บุคคลและเกณฑ์ครอบครัว โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านเว็บไซต์  https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th/ เป็นขั้นตอนต่อไป ภายในเดือน ม.ค.นี้ ซึ่งหากมีผู้ที่ตรวจสอบสิทธิแล้วพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก สามารถอุทธรณ์การตรวจสอบสิทธิได้ โดยใช้เวลาตรวจสอบ 15-30 วัน และหากอุทธรณ์แล้วผ่าน จะยังคงได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการย้อนหลังด้วย

“รัฐบาลคำนึงถึงความเป็นอยู่ของประชาชนทุกภาคส่วน โดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านมาตรการ โครงการ ตลอดจนการให้บริการพื้นฐานต่างๆ ของภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิ่งจำเป็นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตามแนวนโยบายที่รัฐบาลต้องการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับสถานการณ์และบริบททางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำอยู่เสมอถึงการช่วยเหลือ ดูแลประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม” นายอนุชากล่าว.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'บิ๊กตู่' ปลื้มยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าพุ่งทำไทยสู่เป้าสังคมคาร์บอนต่ำ

โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ เดินหน้ามาตรการของรัฐบาล ปูทางประเทศไทยเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ส่งผลยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าในไทยเติบโตต่อเนื่องกว่า 3 แสนคัน