ได้ลุ้น! รัฐสภาผ่าน กม.กระบวนการยุติธรรมถึงคิว กม.ลูก

รัฐสภาเข็น กม.กำหนดเวลากระบวนการยุติธรรมผ่านวาระ 3 ‘หมอระวี’ ขอแทรกคิว ‘กม.ลูก’ แต่ประธานชวนแตะเบรก

10 ส.ค.2565 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 13 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง โดยมีวาระพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วเสร็จ คือร่างพระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในวาระสอง และวาระสาม ซึ่งเมื่อถึงเวลานัดประชุม 09.00 น. ปรากฏว่ามีสมาชิกรัฐสภาลงชื่อเข้าร่วมประชุม เพียง 147 คน แบ่งเป็น ส.ว. 78 คน และ ส.ส. 69 คน จากสมาชิกรัฐสภาทั้งหมด 727 คน จนกระทั่งเวลา 09.46 น. มีจำนวนสมาชิกรัฐสภาลงชื่อเข้าร่วมประชุมจำนวน 368 คน ถือว่าครบองค์ประชุม จากนั้นนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมได้สั่งเปิดการประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวันนี้มีสมาชิกรัฐสภาลาพิเศษ จำนวน 32 คน ลาเพราะติดเชื้อโควิด 4 คน และลาที่ไม่ได้เจ็บป่วย 28 คน จึงแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ เหนือสิ่งอื่นใดต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิก ที่กรุณามาประชุม อย่างน้อยร่างกฎหมายที่เราเห็นว่าเป็นประโยชน์ ซึ่งเหลืออยู่ 5 มาตรา จะได้ผ่านไปได้

จากนั้นที่ประชุมได้เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ....ในมาตรา 8 ต่อจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามภายหลังลงมติมาตรา 8 เรียบร้อยแล้ว นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ ได้ลุกขึ้นเสนอประธานที่ประชุม เพื่อขอให้เลื่อนระเบียบวาระการประชุม นำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....ขึ้นมาพิจารณาแทรกร่าง พ.ร.บ.กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ....ก่อนชั่วคราว

นายชวน แจ้งว่า เรากำลังดำเนินการไปตามลำดับของมาตรา มันไม่มีอะไรต้องเข้ามาแทรก ตอนนี้ต้องให้จบไปตามเรื่องนี้ ขณะนี้เข้ามาตราที่ 9 ของร่าง พ.ร.บ.กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ...แล้ว และไม่ขอให้มีการลงมติเลื่อนระเบียบวาระการประชุม เพราะเกรงว่าจะมีปัญหาตามมา ขออนุญาตให้เป็นไปตามลำดับการพิจารณา

จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาจนกระทั่งครบทั้ง 12 มาตรา โดยในวาระสาม ที่ประชุมเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... ด้วยมติ 442 ต่อ 6 งดออกเสียง 2 ไม่ออกเสียง 6 เสียง

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รัฐสภา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี "รัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30" ณ กรุงเทพมหานคร

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานในการแถลงข่าวแก่คณะทูตานุทูตในโอกาสการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30 โดยมี ศ.พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา

เสียงสะท้อน 180 วันอันตราย ฝืนธรรมชาติการเมือง?

หลังเข้าสู่ โหมดเลือกตั้ง อย่างเป็นทางการนับตั้งแต่ราชกิจจานุเบกษาออก ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

‘ส.ส.’ผวา! 180 วัน เก็บหรีดงานศพ ‘ปธ.ชวน’ วอน กกต.แจงให้ชัด

‘ชวน’ ขอ กกต.แจงให้ชัด ช่วง 180 วัน เผย ส.ส.กลัวจนต้องเก็บหรีดงานศพ แนะบอก ปชช.ให้เข้าใจ เตือน ส.ส.ระวังเป็นเหยื่อคู่ต่อสู้นำไปร้องเรียน