พรรคเพื่อไทย ร่อนแถลงการณ์ วันรัฐธรรมนูญ

แฟ้มภาพ

10 ธ.ค.2565 - พรรคเพื่อไทยออกแถลงการณ์ในโอกาสวันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2565 มีเนื้อหาว่า ต้องยอมรับว่าในประเทศเสรีประชาธิปไตยนั้น รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ มีความสำคัญทั้งในเชิงการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม หากบ้านเมืองมีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยก็จะส่งเสริมให้ระบบการเมืองมีความเข้มแข็ง ระบบเศรษฐกิจของประเทศมีความเจริญเติบโตและพัฒนาก้าวหน้าไปได้ ประชาชนในฐานะเจ้าของประเทศก็ย่อมได้รับประโยชน์โดยทั่วถึง แต่หากได้รัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตยและขาดการยอมรับของประชาชน นอกจากจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ และผู้รับผลกระทบโดยตรง ก็คือประชาชนโดยรวม ดังนั้น รัฐธรรมนูญที่ดีจึงต้องมีความเป็นประชาธิปไตยสูง หลักนิติรัฐนิติธรรมต้องได้รับการเคารพและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด บทบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชนต้องได้รับการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม การจัดสรรอำนาจให้แก่องค์กรต่างๆ ต้องเป็นไปอย่างเหมาะสม ไม่มีองค์กรใดอยู่เหนือองค์กรอื่นจนขาดการตรวจสอบการใช้อำนาจ สถานการณ์ของประเทศในปัจจุบันต้องการและมีความจำเป็นที่ต้องมีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย

เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าที่ผ่านมารัฐธรรมนูญของประเทศไทยส่วนใหญ่จะมีผลพวงมาจากการรัฐประหารซึ่งเป็นตัวฉุดรั้งอันสำคัญต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาของประเทศ เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญปี 2560 ที่มีผลพวงมาจากการรัฐประหารของ คสช. เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 และถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของความต้องการสืบทอดอำนาจของ คสช. และความมีอคติทางการเมืองของผู้ร่างและคนที่อยู่เบื้องหลัง เนื้อหาก็ขาดความเป็นประชาธิปไตย ที่มาก็ขาดความชอบธรรม แต่ด้วยเกราะป้องกันหรือกำแพงที่ถูกสร้างขึ้นโดยกลไกในรัฐธรรมนูญของผู้ร่าง แม้สมาชิกรัฐสภาและประชาชนจะพยายามร่วมกันในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหลายครั้ง แต่ก็ไม่สำเร็จเพิ่งสำเร็จครั้งแรกเรื่องการแก้ไขระบบเลือกตั้งเท่านั้น แต่กลไกอื่นๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคและปัญหาสำคัญยังคงไม่สามารถแก้ไขได้

สำหรับพรรคเพื่อไทยนั้น มีนโยบายชัดเจนในเรื่องการจัดทำหรือการให้ได้มา ซึ่งรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยที่ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนเพื่อให้เป็น “รัฐธรรมนูญของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง” โดยพรรคได้เสนอให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งยังคงรูปแบบของรัฐและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยผ่านกระบวนการออกเสียงประชามติและให้มีสภา ร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนมายกร่าง นอกจากนี้ เพื่อเป็นการตัดวงจรอุบาทก์ คือการรัฐประหาร พรรคมีข้อเสนอให้เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายว่าการรัฐประหารถือเป็นกบฏ คดีไม่มีอายุความ และจะนิรโทษกรรมไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ห้ามมิให้องค์กรและหน่วยงานของรัฐยอมรับคณะรัฐประหารเป็นรัฏฐาธิปัตย์ โดยให้ถือว่าหลักการดังกล่าว เป็นประเพณีการปกครองของประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

เนื่องในโอกาสวันรัฐธรรมนูญ พรรคจึงขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกภาคส่วน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย และได้โปรดร่วมแรงร่วมใจกัน ผลักดันให้การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประสบความสำเร็จเพื่อสะท้อนถึงการมีส่วนร่วม และความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ในเบื้องต้นขอเชิญชวนพรรคการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ได้ร่วมกันแก้อุปสรรคสำคัญเร่งด่วนของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 ในบทเฉพาะกาล เพื่อให้การเลือกนายกรัฐมนตรีกระทำในสภาผู้แทนราษฎรตามที่บทบัญญัติหลักกำหนดไว้ ด้วยการเข้าสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีควรมาด้วยกติกาที่เป็นธรรม เสมอภาค สะท้อนเจตนารมณ์ความต้องการของประชาชนที่แท้จริงผ่าน การเลือกตั้ง พร้อมกับสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ มาตรา 159 ให้นายกรัฐมนตรีมีที่มาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ อันเป็นการสอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยและความต้องการของประชาชนจากการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นไปตามหลักการสากลที่ประเทศเสรีประชาธิปไตยทั่วโลกได้ปฏิบัติกันมาตลอด

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รองประธานสภาฯ บ่นเบื่อหน่ายเต็มที เมื่อไหร่จะยุบสภา ส.ส.ไม่อยากประชุมแล้ว

ภายหลังที่ประชุมรับทราบรายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจำปีพ.ศ.2565เสร็จแล้ว เข้าสู่วาระการพิจารณาการลงมติรับหลักการร่างพ.ร.บ.จัดตั้งภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร ตามที่ครม.เป็นผู้เสนอ ต่อเนื่องจากการประชุมสัปดาห์ที่แล้วที่เกิดเหตุสภาล่ม

โฆษกนปช. ยืนยัน 'จตุพร' พูดความจริง 'พราหมณ์เสื้อแดง' ชี้เพื่อไทยดวงดิ่งเหว!

โฆษกนปช. ออกโรงเตือนชาวเสื้อแดง ต้องยึดมั่นหลักการ อย่ายึดติดตัวบุคคล ยืนยัน 'จตุพร' พูดถึง 'ทักษิณ' เป็นเรื่องจริงทั้งสิ้น ขณะที่ 'พราหมณ์เสื้อแดง' เขย่าขวัญเพื่อไทย ดวงกำลังดิ่งเหวถูกฝ่ายประยุทธ์กินไปแล้วสองดอก ถึงดอกที่ห้าเมื่อไหร่สิบทักษิณก็เอาไม่อยู่!

'เพื่อไทย' เปิดแผนหาเสียงภูเก็ต-พังงา รับเป็นมวยรองในภาคใต้ วืด ส.ส. เกือบ 20 ปี

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ผู้อำนวยการครอบครัวพรรคเพื่อไทย แถลงว่า พรรคเพื่อไทยนำโดยนส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรค พร้อมด้วยคณะแกนนำพรรค สมาชิกพรรค ลงพื้นที่จ.ภูเก็ต และพังงา

อึ้ง! ชลน่านไม่กล้าฟันธง 'ประวิตร' ผิดลงพื้นที่ราชบุรีแต่ขอให้ ปชช.ลงโทษ

'ชลน่าน' ไม่กล้าฟันธง 'ประวิตร' ลงพื้นที่ราชบุรีเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครพรรค พปชร.ผิดหรือไม่ แต่ฝากประชาชนให้ลงโทษที่เอาเปรียบพรรคการเมือง

ป่วนดอนเมือง! ศูนย์ประสานงานเพื่อไทย โดนมือดีลอบปาระเบิดใส่ป้าย

นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด ประธานคณะกรรมการประสานงานด้านการเมืองพื้นที่กรุงเทพฯ พรรคเพื่อไทย พร้อมคณะเร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายบริเวณหน้าศูนย์ประสานงานเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยเขตดอนเมือง

'เพื่อไทย' เปิดทีมงานแลนด์สไลด์ 61 ชีวิตนายทุนภูมิใจไทยขนทีมซบ!

'เพื่อไทย' เปิดว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เพิ่มอีก 61 ราย อดีตนายทุนภูมิใจไทยขนทีมงานนับสิบ โวทันทีโคราชแลนด์สไลด์ ตามเย้ย 'บิ๊กตู่' ลงพื้นที่ช่วยหาเสียงให้ อึ้งผู้สมัครอดีต ส.ส.เพื่อชาติ-พลังประชารัฐแห่ร่วมงาน