'ไทยสร้างไทย' หนุนเลิกมรดกคสช. ชี้ผลพวงรัฐประหารบั่นทอนประชาธิปไตย

1 ธ.ค.2564 - นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น ประธานคณะกรรมการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พรรคไทยสร้างไทยกล่าวว่า พรรคไทยสร้างไทยเห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ ยกเลิกประกาศ และคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย พ.ศ.... ของภาคประชาชน ซึ่งเต็มไปด้วยคำสั่งที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และละเลยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยไอลอว์ได้เสนอร่างเพื่อ ปลดอาวุธ คสช. ในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 และที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณา

ผลพวงที่สำคัญจากคำสั่ง คสช.ที่สำคัญ คือ การบั่นทอนการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างยิ่ง โดยผู้ที่ต่อต้าน คสช. ถูกดำเนินคดีอย่างถ้วนหน้า ในช่วงแรกนั้น พวกเขาต้องถูกนำขึ้นพิจารณาในศาลทหาร ซึ่งเป็นสิ่งไม่ถูกต้องที่พลเรือนถูกนำขึ้นศาลทหาร แม้ว่าปัจจุบันคดีทางการเมืองจะถูกโอนไปยังศาลปกติ แต่ความอยุติธรรมทางการเมืองได้เกิดขึ้นแล้ว อีกทั้งกิจกรรมทางการเมืองต่างๆได้ถูกแช่แข็งในช่วงรัฐบาล คสช. เช่น การประชุมของพรรคการเมือง และการชุมนุมทางการเมืองเกิน 5 คน เป็นสิ่งที่ทำไม่ได้ในช่วงนั้น ในปัจจุบัน บรรยากาศของการควบคุมทางการเมืองจากรัฐบาลยังคงอยู่ เพราะผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลยังถูกคุกคาม และถูกดำเนินคดีกันถ้วนหน้า ไม่ต่างจากยุค คสช

นายต่อพงษ์กล่าวว่า นอกจากนี้ คสช.ยังจงใจที่จะละเลยการทำรายงานผลกระทบของสิ่งแวดล้อม(EIA)ในโครงการต่างๆ โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดในชุมชน รวมถึงการยกเลิกการใช้ผังเมืองในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ โรงไฟฟ้าขีวมวล โรงงานกำจัดขยะ ซึ่งคำสั่งเหล่านี้ยังมีผลถึงปัจจุบัน แน่นอนว่า การละเลยผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมย่อมสร้างความเสียหายแก่ชุมชนโดยไม่สามารถเรียกเวลากลับคืนได้ ดังนั้นแล้ว การยกเลิก คำสั่ง คสช. ซึ่งเป็นคำสั่งที่สะท้อน รัฐราชการอำนาจนิยมรวมศูนย์ จะเป็นบันไดขั้นแรกในการเปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็น รัฐบริการประชาชน เพราะได้ปลดล็อคคำสั่งที่ไม่เห็นหัวประชาชน เพื่อให้คนตัวเล็กสามารถมีพลังขึ้นมา และปลดปล่อยศักยภาพ เพื่อสร้างอนาคตที่ดีที่สุดของทุกคน