'เรืองไกร' จ่อร้อง ป.ป.ช. ไต่สวน 3 รมต. หลังข่าวลือ 'บิ๊กเนม' จะย้ายพรรค

แฟ้มภาพ

2 ธ.ค.2564 - นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ เปิดเผยว่า ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน มีข่าวบิ๊กเนมจะย้ายพรรค ทำให้สื่อมวลชลถามข้อเท็จจริงต่อรัฐมนตรี 3 คน คือ นายอนุชา นาคาศัย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน และนายสุรยะ จึงรุ่งเรืองกิจ และทั้ง 3 ปฏิเสธกระแสข่าว และตั้งข้อสังเกตเป็นการปล่อยข่าวลือ

นายเรืองไกร กล่าวว่า กรณีตามข่าวที่ปรากฏ ถ้าผู้ปล่อยข่าวลือดังกล่าวเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง อาจเข้าข่ายที่ต้องขอให้ ป.ป.ช. ไต่สวนต่อไปว่า มีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองผู้ใดมีพฤติการณ์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ตามความในรัฐธรรมนูญ มาตรา 234 (1) หรือไม่

และเพื่อให้ ป.ป.ช. ได้ข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงเห็นว่า ควรมีการไต่สวนจากรัฐมนตรีทั้ง 3 คนก่อนว่า ผู้ปล่อยข่าวลือดังกล่าวเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือไม่ ด้วยเหตุนี้ วันนี้นายเรืองไกรจึงได้ส่งหนังสือไปทางไปรษณีย์ EMS เพื่อขอให้ ป.ป.ช. ไต่สวนข้อเท็จจริงจากรัฐมนตรีกลุ่มสามมิตรต่อไป.