ป.ป.ช. เปิดเซฟ '5 ส.ส.ดัง' พ้นเก้าอี้

12 พ.ค. 2566 – สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรณีพ้นจากตำแหน่ง ส.ส. หลายราย ที่น่าสนใจมีดังนี้ น.ส.กวินนาถ ตาคีย์ พ้นจากตำแหน่ง ส.ส.ชลบุรี พรรคพลังท้องถิ่นไท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566
แจ้งสถานะว่าโสด มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 1,717,951 บาท เป็นเงินฝาก 54,512 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1,663,858 บาท ไม่มีหนี้สิน มีรายได้ต่อปีโดยประมาณรวม 1,362,720 บาท เป็นเงินเดือน 854,760 บาท เงินเพิ่ม ส.ส. 507,960 บาท มีรายจ่ายรวม 1.2 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว

สำหรับ น.ส.กวินนาถ เคยเป็นทนายความ ต่อมาลงสมัครรับเลือกตั้งสังกัดพรรคอนาคตใหม่ ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.ชลบุรี หลังจากนั้นเคยโหวตสวนมติพรรคหลายครั้งในการพิจารณากฎหมายของสภาผู้แทนราษฎร กระทั่งเมื่อพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ ได้ย้ายไปสังกัดพรรคพลังท้องถิ่นไท ต่อมาหลังยุบสภา มีข่าวว่าเตรียมย้ายไปสังกัดพรรครวมไทยสร้างชาติ แต่ปัจจุบัน น.ส.กวินนาถ ลงสมัครรับเลือกตั้ง 2566 ในนามพรรคพลังประชารัฐ

นายนิโรธ สุนทรเลขา พ้นจากตำแหน่ง ส.ส.นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566
แจ้งมีทรัพย์สิน 3,986,781 บาท ได้แก่ เงินฝาก 135,981 บาท ที่ดิน 5 แสนบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 2.4 ล้านบาท สิทธิและสัมปทาน 550,800 บาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 4 แสนบาท ไม่มีหนี้สิน มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 1,362,720 บาท เป็นเงินเดือนทั้งหมด มีรายจ่ายรวม 31,500 บาท ส่วน น.ส.แก้วตา มะระยงค์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครสวรรค์ คู่สมรสไม่จดทะเบียน แบบอยู่กินกันฉันสามีภริยา มีทรัพย์สิน 9,204,801 บาท ได้แก่ เงินฝาก 334,996 บาท ที่ดิน 3.9 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 2.7 ล้านบาท ยานพาหนะ 1,520,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 449,805 บาท ทรัพย์สินอื่น 3 แสนบาท มีหนี้สิน 2,113,363 บาท มีรายได้ต่อปีโดยประมาณ 233,280 บาท เป็นค่าตอบแทนทั้งหมด มีรายจ่ายรวม 480,108 บาท รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 13,191,583 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 2,113,363 บาท

นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล พ้นจากตำแหน่ง ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 แจ้งมีทรัพย์สิน 33,160,979 บาท ได้แก่ เงินสด 2 แสนบาท เงินฝาก 2,252,202 บาท เงินลงทุน 414,736 บาท ที่ดิน 12,179,680 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 8.8 ล้านบาท ยานพาหนะ 3.1 ล้านบาท สิทธิและสัมปทาน 114 บาท ทรัพย์สินอื่น 6.1 ล้านบาท มีหนี้สิน 39,410 บาท เป็นเงินเบิกเกินบัญชี มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 2,177,456 บาท เป็นเงินเดือน 1,362,720 บาท รายได้จากการลงทุน 2 แสนบาท ค่าเช่า 214,736 บาท ทำสวน 4 แสนบาท ส่วนนายนิติรักษ์ ดาวลอย กรรมการบริษัท ดาวลอย อินทิเกรชั่น จำกัด คู่สมรสอยู่กินกันฉันสามีภริยา มีทรัพย์สิน 45,424,379 บาท เป็นเงินสด 3 แสนบาท เงินฝาก 2,735,492 บาท เงินลงทุน 14,142,880 บาท ที่ดิน 15 ล้านบาท โรเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 6.8 ล้านบาท ยานพาหนะ 4 ล้านบาท สิทธิและสัมปทาน 206,007 บาท ทรัพย์สินอื่น 2,240,000 บาท มีหนี้สิน 8,928,848 บาท มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 2 ล้านบาท เป็นเงินเดือน 8.4 แสนบาท เงินประจำตำแหน่ง 3.6 แสนบาท ค่าเช่า 8 แสนบาท ขณะที่บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สิน 1,123,556 บาท ได้แก่ เงินฝาก 430,324 บาท เงินลงทุน 1.6 แสนบาท สิทธิและสัมปทาน 153,231 บาท ทรัพย์สินอื่น 3.8 แสนบาท รวมทั้งหมดมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 79,708,915 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 8,968,258 บาท

สำหรับ น.ส.พิมพ์ภัทรา นอกจากเป็น ส.ส.แล้ว เจ้าตัวยังแจ้งเงินลงทุนในการเพาะเลี้ยงกุ้งชายฝั่ง บนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) เลขที่ 2853 มูลค่า 2 แสนบาท และให้เช่าอาคาร มูลค่า 214,736 บาท ราคา 17,894 ต่อเดือน ขณะที่นายนิติรักษ์ เป็นนักธุรกิจ นอกจากเป็นกรรมการบริษัท ดาวลอย อินทิเกรชั่น จำกัด ยังถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว 14 ล้านบาท และถือหุ้นในบริษัท ทีเอสพลาสแพค จำกัด (มหาชน) 68,000 บาท บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) 74,880 บาท

นางสาวรังสิมา รอดรัศมี พ้นจากตำแหน่ง ส.ส.สมุทรสงคราม พรรคประชาธิปัตย์ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 แจ้งสถานะว่าโสด มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 40,050,492 บาท ได้แก่ เงินฝาก 6,175,343 บาท เงินลงทุน 2,139,149 บาท ที่ดิน 14 แปลงใน จ.สมุทรสงคราม ทั้งหมด 22,936,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 2 หลัง เป็นบ้านเดี่ยว 7.5 ล้านบาท ยานพาหนะ 5 คัน 8.5 แสนบาท ทรัพย์สินอื่น 4.5 แสนบาท มีหนี้สิน 503,164 บาท มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 1,362,720 บาท เป็นเงินเดือนทั้งหมด มีรายจ่ายรวม 755,548 บาท สำหรับ น.ส.รังสิมา เป็นอดีต ส.ส.รุ่นใหญ่ในพื้นที่ จ.สมุทรสงคราม โดยในการเลือกตั้ง 2566 ได้ลาออกจากพรรค ปชป.ไปสังกัดพรรค รทสช.

นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู พ้นจากตำแหน่ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 แจ้งมีทรัพย์สิน 64,748,583 บาท ได้แก่ เงินฝาก 1,417,756 บาท เงินลงทุน 2,000 บาท ที่ดิน 43 แปลง 33,341,771 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 3 หลัง 24,940,400 บาท ยานพาหนะ 1 คัน 46,656 บาท มีหนี้สิน 496,010 บาท ส่วน พล.ต.ท.โถลง ปราศจากศัตรู คู่สมรส มีทรัพย์สิน 32,441,006 บาท ได้แก่ เงินฝาก 9,622,817 บาท เงินลงทุน 1.4 แสนบาท ที่ดิน 17 แปลง 15,994,570 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1 หลัง 4,862,025 บาท ยานพาหนะ 4 คัน 1,737,594 บาท ทรัพย์สินอื่น 84,000 บาท มีหนี้สิน 4,140 บาท รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 97,189,589 บาท มีหนี้สิน 500,150 บาท

สำหรับนางศิริวรรณ หรือที่รู้จักกันในชื่อ “แม่เลี้ยงติ๊ก” เป็นอดีต ส.ส.แพร่ หลายสมัย ก่อนโดนขยับเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ อย่างไรก็ดีในการเลือกตั้ง 2566 “แม่เลี้ยงติ๊ก” โยกย้ายไปสังกัดพรรครวมไทยสร้างชาติ มีบทบาทในการคุมการเลือกตั้งภาคเหนือ.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'ก้าวไกล-หมออ๋อง' โดนแล้ว! ยื่น ป.ป.ช. ฟันฝ่าจริยธรรมร้ายแรง

'ศรีสุวรรณ' ร้อง ป.ป.ช. สอบ 'ก้าวไกล-หมออ๋อง' ใช้ยุทธศาสตร์แยกกันเดินกอด 2 เก้าอี้ ส่อผิดจริยธรรมร้ายแรง สัปดาห์หน้าหอบหลักฐานเพิ่มขยี้แผลปมโฆษณาเบียร์

'นฤมล' ทิ้ง พปชร. ไขก๊อกพ้น 'เหรัญญิก-สมาชิกพรรค'

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรคพลังประชารัฐ ได้ลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวแล้ว อีกทั้งยังลาออกจากสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เช่นกัน

เลือดซิบๆ โชว์หราตัวเลขโกงกมธ. ฟาดก้าวไกลอย่าหัวหมอบนความผิดหลักการ

รองโฆษกรทสช. จวก “ก้าวไกล” โกงตัวเลขกมธ. ฟาดหนัก อย่าหัวหมอบนความผิดหลักการ ระบุ ขับ “หมออ๋อง” พ้นพรรคแล้ว ต้องทบทวนใหม่