เปิดกรุสมบัติ 2 อดีตแกนนำม็อบ 'เอกนัฏ' มั่งคั่ง 1.1 พันล้าน

ป.ป.ช. เปิดเซฟอดีตแกนนำม็อบ กปปส. – เสื้อแดง ‘เอกนัฏ’ มั่งคั่ง 1.1 พันล้าน ถือหุ้นธุรกิจปาล์ม-ยางพารา-ชาบูชื่อดัง ‘อดิศร เพียงเกษ’ 13 ล้าน เงินสดประกันตัว 2 คดี ก่อการร้าย-ม.116

29 ก.ย. 2566 – สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรณีเข้ารับตำแหน่ง สส. เมื่อวันที่ 4 ก.ค.66 จำนวน 75 ราย เข้ารับตำแหน่ง สส. จำนวน 1 ราย เมื่อวันที่ 12 ก.ค.66 และกรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 10 ก.ค.66 จำนวน 1 ราย โดยมีบุคคลที่น่าสนใจ ประกอบด้วย

นายอดิศร เพียงเกษ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย และประธานวิปรัฐบาล ระบุสถานภาพสมรสกับนางเยาวนิตย์ เพียงเกษ พร้อมกับแจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 13,364,559 บาท เป็นทร้พย์สินของนายอดิศร 3,265,677 บาท เป็นทรัพย์สินของนางเยาวนิตย์ 10,098,881 บาท และทรัพย์สินของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 26,212 บาท ไม่มีหนี้สิน โดยมีทรัพย์สินที่น่าสนใจ ได้แก่ ที่ดินของนายอดิศรและนางเยาวนิตย์ 5 แปลง มูลค่ารวม 2,520,000 บาท ทั้งหมดอยู่ที่ จ.ขอนแก่น โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างของนายอดิศรและนางเยาวนิตย์ จำนวน 6 ราย มูลค่ารวม 8,173,000 บาท โดยเป็นบ้านเดี่ยวที่ จ.ขอนแก่นและห้องชุดที่ กทม. ขณะที่ทรัพย์สินอื่นนายอดิศร ได้แจ้งไว้ 1,125,000 บาท เป็นมีนาฬิกา 2 เรือน รวมถึงแจ้งว่า เป็นเงินสดวางศาลเพื่อประกันตัวเองในคดีก่อการร้ายที่ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก เมื่อวันที่ 16 ต.ค.62 และเงินสดวางศาล ที่ศาลอาญา ถ.รัชดาฯ ในคดีอาญามาตรา 116 ที่โอนคดีมาจากศาลจังหวัดพัทยา เมื่อวันที่ 26 เม.ย.62

นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ สส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติ ระบุสถานภาพโสด พร้อมกับแจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 1,192,047,954 บาท เป็นเงินฝาก 8 บัญชี 2,095,630 บาท เงินลงทุน 7,930,000 บาท โดยถือหุ้นในบริษัท เจริญผลปาล์ม จำกัด ซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับการทำสวนและการปลูกปาล์มน้ำมัน ถือหุ้นในบริษัท ภาเจริญ จำกัด ซึ่งทำธุรกิจเกี่ยกวับการเพาะปลูกต้นยางพารา ถือหุ้นในบริษัท ชาบู บารู จำกัด ซึ่งทำธุรกิจร้านชาบู สุกี้ และถือหุ้นในบริษัท แปกซิฟิก เอ็กซ์คลูชิฟ ซิตี้ คลับ จำกัด เงินให้กู้ยืม 327,811,777 บาท โดยให้บริษัทกู้ยืมจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท ชนาพนธ์ จำกัด ที่ประกอบกิจการใหเช่าอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 190,140,932 บาท บริษัท ภาเจริญ จำกัด 122,835,000 บาท และบริษัท เจริญผลปาล์ม จำกัด 14,835,844 บาท

ที่ดิน จำนวน 115 แปลง มูลค่า 742,192,007 บาท โดยอยู่ในหลายอำเภอ จ.เพชรบูรณ์ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา หลายเขตใน กทม. และหลายอำเภอใน จ.สุราษฎร์ธานี โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 9 หลัง มูลค่า 107,618,540 บาท ในจำนวนนี้เป็นบ้านพักอาศัยที่ศาลาธรรมสพน์ กทม. มูลค่า 43,000,000 บาท ห้องชุดลุมพินี ที่ปทุมวัน มูลค่า 37,503,200 บาท ยานพาหนะ 1,600,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 2,800,000 บาท ไม่มีหนี้สิน นอกจากนี้ แจ้งว่า มีนาฬิกายี่ห้อปาเต๊ะฟิลิป 1 เรือน 1,800,000 บาท และพระผงสุพรรณ 1 องค์ 1,000,000 บาท.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ป.ป.ช. แจงปมดราม่า 'ครูชัยยศ' โรงเรียนบ้านยางเปา ถูกปลด

จากกรณีมีการนำเสนอข่าว นายชัยยศ สุขต้อ ครูโรงเรียนบ้านยางเปา อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดทางอาญาและวินัย และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่

นักวิชาการ ฟันธง! 'ภูมิใจไทย-รวมไทยฯ' พรรคความหวัง ฝ่ายอนุรักษ์

รศ.ดร. โอฬาร ถิ่นบางเตียว อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้ความเห็นทางการเมืองไว้ตอนหนึ่ง