โพลด่วน! ปชช.ส่วนใหญ่เชื่อมั่น 'รัฐบาลบิ๊กตู่' แก้ปัญหาค้ามนุษย์มากกว่าในอดีต

19 ก.พ.2565 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจ เรื่อง การแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ในสายตาประชาชน กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศโดยดำเนินดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,032 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 15 – 18 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 76.0 ระบุ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ความสำคัญต่อด้านมนุษยธรรมและการคุ้มครองมากกว่าอดีตที่ผ่านมา โดยเฉพาะการต่อต้านการค้ามนุษย์ ในขณะที่ร้อยละ 72.7 เห็นความสำคัญและตระหนักต่อเรื่องของมนุษยธรรม สิทธิมนุษยชน เสรีภาพและต้องการความคุ้มครองจากรัฐมากขึ้นในกลุ่มเด็ก เยาวชน และผู้หญิง

ที่น่าสนใจคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 88.8 ระบุ การจัดอันดับประเทศที่มีการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย เป็นเรื่องดีมีประโยชน์ในหลายมิติทั้งด้านมนุษยธรรม เสรีภาพและสิทธิมนุษยชน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ร้อยละ 62.4 มองว่าเป็นเครื่องมือต่อรองผลประโยชน์ระหว่างประเทศ

ที่น่าพิจารณาคือ ร้อยละ 75.1 เชื่อมั่นว่า ความตั้งใจจริงของรัฐบาล การใส่ใจจริงจังในหน้าที่ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง มีส่วนสำคัญในการป้องกันและแก้ปัญหาการค้ามนุษย์อย่างยั่งยืน ในขณะที่ร้อยละ 24.9 ยังไม่เชื่อมั่น

อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 93.7 ระบุ อยากให้ มีการดำเนินคดีการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมายที่ค้างอยู่ อย่างรวดเร็วและเด็ดขาด เพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่าง ร้อยละ 92.3 ระบุ ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง กับขบวนการค้ามนุษย์ที่มีทั้งคนไทยและต่างชาติ ผู้ประกอบการที่บังคับ ข่มขู่ กักขังหน่วงเหนี่ยว ข่มขืนทรมานจิตใจ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องให้ถึงที่สุด ร้อยละ 92.2 ระบุ อยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงไปดูแลและคุ้มครองสิทธิ์การบังคับแรงงานในทุกภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ การข่มขู่ บังคับ หน่วงเหนี่ยว และทรมานจิตใจ

นอกจากนี้ ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 92.0 ระบุ ต้องการให้มีการปรับปรุงกฎหมาย บทลงโทษ การคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ให้ชัดเจน เพื่อคุ้มครองเหยื่อที่กระทบทางด้านจิตใจ และร้อยละ 89.1 ระบุว่ายังมีช่องว่างของกฎหมาย การทุจริตและการละเว้นหน้าที่ ที่เจ้าหน้าที่รัฐ เข้าไปแสวงประโยชน์จากกระบวนการค้ามนุษย์

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลโพลนี้สะท้อนว่า ปัญหาการค้ามนุษย์เป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทยที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติและเศรษฐกิจปากท้องของประชาชน ตลอดจนภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีผลกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่นานาประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ประชาชนส่วนใหญ่ยังมองว่าการจัดอันดับเป็นเรื่องการต่อรองผลประโยชน์ระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ผลการศึกษาครั้งนี้ยังชี้ให้เห็นถึงพัฒนาการที่ดีขึ้นในการป้องกันและแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ที่ผ่านมา โดยเฉพาะความเชื่อมั่นจากการที่รัฐบาลโดย รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง ให้ความสำคัญลงมาขับเคลื่อนด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่องซึ่งปัญหาดังกล่าวเกี่ยวข้องทับซ้อนกับหลายหน่วยงานและต้องทำงานร่วมกันกับองค์กรระหว่างประเทศ

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม การป้องกันและการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ ถือเป็นเรื่องสำคัญ ที่รัฐบาลและทุกส่วนราชการต้องให้การช่วยเหลือและคุ้มครองเหยื่อจากการค้ามนุษย์ โดยไม่เลือกปฏิบัติในทุกเชื้อชาติเป็นการเร่งด่วน ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการและภาคประชาสังคม จำเป็นต้องมีส่วนร่วมกันมากขึ้น เพื่อร่วมคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้เหยื่อที่ได้รับการบังคับกดขี่ โดยเฉพาะการค้าประเวณี และการใช้ความรุนแรงที่ยังคงเหลืออยู่ และต้องดำเนินการอย่างเฉียบขาดกับเจ้าหน้าที่รัฐที่รับประโยชน์ รู้เห็นเป็นใจและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

 

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'แรมโบ้' เห็นด้วยเสียงสะท้อนปชช. 'บิ๊กตู่' นายกฯอันดับ 1 แก้ปัญหาขัดแย้งในชาติ

"แรมโบ้" เห็นด้วยซูเปอร์โพลสำรวจ ปชช.ไว้วางใจให้ นายกฯประยุทธ์ อันดับ 1 แก้ปัญหาขัดแย้งของคนในชาติ พร้อมสนับสนุนรัฐบาลทำงาน ขอกลุ่มเห็นต่างฟังเสียงประชาชน อีกแค่ 4 เดือน วอนหยุดเคลื่อนไหว

ซูเปอร์โพลชี้ผลงาน 'รัฐบาลบิ๊กตู่' เข้าตา ประชาชนพร้อมหนุน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจ เรื่อง แกนนำรัฐบาล กับ ผลงานที่พอใจ กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ

ด่วน 'ชัชชาติ' เสื่อมแล้ว! ผลโพล 97.2% ตำหนิปล่อยม็อบป่วนเอเปก 97.9% พอใจตำรวจ

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง เบื้องหลังม็อบ ช่วงประชุม เอเปก กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research

'แรมโบ้'​ ชูผลโพลไทยได้ประโยชน์จากประชุมเอเปกจี้ฝ่ายค้าน-กลุ่มเห็นต่าง หุบปากเลิกพูดให้เสียหาย

'แรมโบ้'​ เห็นด้วย ผลสำรวจซูเปอร์โพล จัดประชุมเอเปก ทำให้เห็นว่าประชาชนยังมั่นใจในตัว 'นายกฯ'​ ในการทำงานเพื่อประเทศ ขอกลุ่มเห็นต่าง-สมาชิกฝ่ายค้านฟังเสียงคนส่วนใหญ่ทั้งประเทศ เลิกพูดให้ประเทศเกิดความเสียหายอีก