กปภ. ร่วมเป็นเจ้าภาพประชุมสัมมนาวิชาการ “การบริหารจัดการน้ำนานาชาติ” จัดขึ้นครั้งแรกในไทย

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสัมมนา “การบริหารจัดการน้ำนานาชาติ” Water and Waste Management International Conference & Expo Thailand (WWM) ซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

นายมงคล วัลยะเสวี รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ในฐานะนายกสมาคมการประปาแห่งประเทศไทย (สปปท.) เปิดเผยว่า โครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ก่อตั้งขึ้นเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่เห็นความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนให้ประชาชน โดยโครงการฯร่วมกับมูลนิธินโยบายสาธารณะไทย จัดหลักสูตร “ชลกร” มอบองค์ความรู้ให้กับชุมชนผ่านวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เพื่อให้คนไทยได้รับความรู้ที่เป็นสากลและเปิดโอกาสสร้างเครือข่ายกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบริหารจัดการน้ำระดับโลก ทั้งนี้ โครงการฯประสานความร่วมมือกับ Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago และรัฐมนตรีกระทรวงน้ำของประเทศอินเดีย เพื่อร่วมกันจัดการประชุมสัมมนา “การบริหารจัดการน้ำนานาชาติ” Water and Waste Management International Conference & Expo Thailand (WWM) ซึ่งจัดขึ้นครั้งแรก ในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำชั้นนำจากทั่วโลก รวมทั้งเครือข่ายองค์กรภาครัฐ เอกชน ในประเทศไทย ซึ่งภายในงานมีหัวข้อที่น่าสนใจ ได้แก่ 1. การจัดการทรัพยากรน้ำ Water Resource Management (WRM) 2. การบำบัดน้ำและคุณภาพน้ำ Water Treatment and Quality 3. การศึกษาและให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำ Education , Public Awareness & Water Management 4. นวัตกรรมและการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ Innovation and Business Opportunities และ 5. โครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริและชลกร The Royal Initiative and Chonlakorn

นายก สปปท. กล่าวเพิ่มเติมว่า สปปท. ได้ร่วมกับ กปภ. กปน. และ อจน. ร่วมกันจัดงาน Water and Waste Management International Conference & Expo Thailand (WWM) คราวนี้ โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์การทำงาน นำมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาการบริหารจัดการประปาและน้ำเสียให้เกิดความยั่งยืน เพื่อประชาชนและประเทศชาติตามแนวพระราชดำรัสล้นเกล้ารัชกาลที่ 9 “น้ำคือชีวิต” สืบต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บุก ป.ป.ช. บี้สอบเอาผิด 'ผู้ว่าการ กปภ.'

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางไปยื่นคำร้องต่อ ป.ป.ช. เพื่อขอให้ไต่สวนและวินิจฉัยเอาผิดผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)

ร้อง ป.ป.ช. ฟัน 'ผู้ว่าการ กปภ.' ปมจ้าง 2 กุนซือ

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมายื่นคำร้องต่อ ป.ป.ช. เพื่อขอให้ไต่สวนและวินิจฉัยเอาผิดผู้ว่าการกระประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)

เปิดทรัพย์สิน 'พล.อ.พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์' บอร์ด กปภ.ร่ำรวย 40 ล้าน!

ป.ป.ช.เปิดทรัพย์สิน 'พล.อ.พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์' อดีต สนช.นั่งบอร์ด กปภ.ครบ 3 ปีสุดอู้ฟู่ ร่ำรวย 40 ล้านบาท สะสมพระเครื่องประเมินค่าไม่ได้เพียบ

"กปภ. ผสานกำลังเครือข่ายจิตอาสา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ เทิดไท้องค์ราชัน พระพันปีหลวง"

เริ่มแล้ว ! การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดตัว “โครงการ รวมพลังจิตอาสา กปภ.เทิดไท้องค์ราชัน พระพันปีหลวง” ผนึกความร่วมมือพนักงาน ประชาชน จิตอาสา และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ให้บริการ

"กปภ. ร่วมมือ 4 พันธมิตร คิกออฟสู้วิกฤตภัยแล้ง"

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมกับกองทัพบก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เดินหน้าเปิดโครงการ "ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง"