"ศักดิ์สยาม" เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและดำเนินการภารกิจตามกฎหมาย กฎ คำสั่ง หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปฯ ของกรมเจ้าท่า (กจท.) ครั้งที่ 2/2565

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและดำเนินการภารกิจตามกฎหมาย กฎ คำสั่ง หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปฯ ของกรมเจ้าท่า(กจท.) ครั้งที่2/2565คณะกรรมการประกอบด้วย นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม และผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมและกรมเจ้าท่า ซึ่งการประชุมจัดขึ้นในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานจากการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและดำเนินการภารกิจตามกฎหมาย กฎ คำสั่ง หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปฯ ของกรมเจ้าท่า ครั้งที่ 1/2565 และในสำหรับครั้งที่ 2/2565 ที่ประชุมได้พิจารณาการขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเลซึ่งเป็นกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภคอันกระทบกระเทือนถึงความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน ตามข้อ 3 (9) แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2542 จำนวน 2 ราย การพิจารณาขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเลซึ่งเป็นกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภคอันกระทบกระเทือนถึงความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน ตามข้อ 3 (9) แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2542 จำนวน 11 ราย โดยคณะอนุกรรมการฯ ตามคำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 302/2564 สั่ง ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 และการพิจารณาอนุญาตให้เรือของบุคคลผู้ไม่ต้องด้วยลักษณะที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยทำการค้าในน่านน้ำไทยตามมาตรา 47 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 จำนวน 3 ราย โดยคณะอนุกรรมการฯ ตามคำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 303/2564 สั่ง ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ประกาศ ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ

พร้อมนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการเพิ่มเติมให้กรมเจ้าท่าดำเนินการตรวจสอบการขออนุญาต ความปลอดภัย การใช้เรือท่องเที่ยวและสันทนาการในแม่น้ำเจ้าพระยา และตรวจสอบการขออนุญาตท่าเรือในการทำเป็น Yacht Club ในบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ช่วงพระนครศรีอยุธยาจนถึงสมุทรปราการ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการในกิจการต่าง ๆ เป็นไปเพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์เท่าที่จำเป็น และคงรักษาประโยชน์ของธุรกิจประกอบกิจการเรือของไทย

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้สั่งการให้คณะกรรมการกลั่นกรองและดำเนินการภารกิจตามกฎหมาย กฎ คำสั่ง หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปฯ ของกรมเจ้าท่า ดำเนินการด้วยความรอบคอบ โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

"ศักดิ์สยาม" ให้ นายฟิลิป โก๊ะ รองประธานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ ประจำสำนักงานใหญ่ ณ ประเทศสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสที่เดินทางเยือนประเทศไทย

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้ Mr. Phillip Goh (ฟิลิป โก๊ะ) รองประธานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association: IATA)

ศักดิ์สยาม ให้ นายอูชิซเว เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทยเข้าพบ ร่วมหารือการพัฒนาความร่วมมือด้านคมนาคมขนส่ง เชื่อมโยงการเดินทาง เพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนระหว่างสองประเทศ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้ นายอูชิซเว (H.E. Mr. U Chit Swe) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทยเข้าพบ

“ยุทธพร” ไม่เชื่อ 2 พรรคใหญ่จับมือหลังเลือกตั้ง ชี้ ร่วมกันล่มสภา แค่ยุทธศาสตร์เฉพาะกิจ จับตา “ภูมิใจไทย” กำหนดทิศทางการเมืองไทย

รศ.ดร.ยุทธพร อิสระชัย อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช กล่าวถึงกระแสเรื่องการจับมือกันของ 2 พรรคใหญ่ อย่างเพื่อไทย กับพลังประชารัฐ ว่า

'อนุทิน' สวน 'แม้ว' ปรามาสภูมิใจไทยเจาะอีสานไม่เข้า ยันไปทุกภาค อยู่ที่ประชาชน

นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายรัฐมนตรี ระบุว่าพรรคภูมิใจไทยกำลังเจาะพื้นที่ภาคอีสาน แต่ปรากฎว่าทำไม่ได้ เพราะพรรคเพื่อไทยมีความแข็งแรงในพื้นที่ว่า “ท่านพูดแบบนั้นเหรอ

อภิปรายไม่ไว้วางใจภาค2! พริษฐ์สับงบ 66 กระจุกพื้นที่ 'ภท.-ปชป.'

'พริษฐ์'ชี้จัดงบ 66 กระจุกตัว ไม่เป็นธรรมพบมีแต่ลงพื้นที่ 'ภท.-ปชป.'พรึ่บ 'ศิริกัญญา' ขอปรับลดงบ 5 หมื่นล้านบาท ห่วงหนี้อุ้มกองทุนน้ำมัน-กองทุนวินาศภัย

“วันวิชิต” เชียร์ “ภูมิใจไทย” ดัน “ภาษีบ้านเกิดเมืองนอน” ชี้ ถึงเวลากระจายภาษีลงท้องถิ่น หมดยุคการพัฒนาแบบกระจุกตัว

ผศ.วันวิชิต บุญโปร่ง อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ ม.รังสิต ให้ความเห็นต่อเรื่องของ “ภาษีบ้านเกิดเมืองนอน” ที่พรรคภูมิใจไทย ประกาศ