อว.เตรียมผลงานของ 4 แชมป์ U2T for BCG National Hackathon 2022 ระดับประเทศ ไปเป็น “ต้นแบบ” การพัฒนาในพื้นที่อื่น

เมื่อวันที่ 22 ส.ค. ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยถึงการขยายผลภายหลังการแข่งขันชิงแชมป์ U2T for BCG National Hackathon 2022 ระดับประเทศ รอบชิงชนะเลิศ หนึ่งในกิจกรรมการพัฒนาทักษะในโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล “U2T for BCG” ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) หลังจากได้ 4 ทีมผู้ชนะการแข่งขัน  ว่า อว.จะนำผลงานของทีมที่ชนะการแข่งขันทั้ง 4 ทีม ได้แก่ 1.ทีมแซ่บอีรี่ ของ ต.ทัพเสด็จ จ.สระแก้ว โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ชนะการแข่งขันด้านเกษตรและอาหาร 2.ทีมแฟรี่แลนด์จรเข้ใหญ่ ของ ต.จรเข้ใหญ่ จ.สุพรรณบุรี โดยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ที่ชนะการแข่งขันด้านสุขภาพและการแพทย์ 3. ทีมเชียงคานสตอรี่ ของ ต.เชียงคาน จ.เลย โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ชนะการแข่งขันด้านพลังงานและวัสดุ และ 4. ทีมการท่องเที่ยวสีเขียวเชิงสร้างสรรค์คลองปากปิด ของ ต.พงศประศาสน์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ที่ชนะการแข่งขันด้านท่องเที่ยวและบริการ  ไปเป็นต้นแบบในการพัฒนาในพื้นที่อื่นๆ ขณะที่ ผลงานของทีมที่เข้ารอบสุดท้ายทั้ง 36 ทีมจากทุกภูมิภาค รวมถึงทีมอื่นๆ ที่มีศักยภาพในระดับจังหวัด อว.จะนำมาหาแนวทางสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เช่น ถ้าอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบก็จะให้หน่วยงานต่างๆของ อว. เข้าไปช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เช่น การทดสอบผลิตภัณฑ์ให้ได้รับมาตรฐาน หรือในกรณีที่ต้องมีการทดสอบการผลิต โดยเฉพาะด้านเกษตรและอาหารก็จะส่งเสริมให้ใช้โรงงานต้นแบบของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคในการทดลองผลิตและจำหน่ายได้

รองปลัด อว. กล่าวต่อว่า สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ตลาดแล้วจะส่งเสริมให้เกิดการร่วมทุน การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การขยายตลาด การส่งเสริมการตลาดดิจิทัล รวมถึงส่งเสริมให้เกิดสตาร์ทอัพและวิสาหกิจเพื่อสังคม ส่วนผลงานที่ไม่ได้รับการคัดเลือก จะให้มหาวิทยาลัยที่กำกับดูแล U2T for BCG ในแต่ละพื้นที่เข้าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถเข้าสู่ตลาดได้ เพื่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขานุการ รมว.อว.หนุนอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง เป็น HUB เครื่องสำอางและสมุนไพร แข่งกับเกาหลีและญี่ปุ่น ชี้

ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย น.ส.สุณีย์ เลิศเพียรธรรม ผู้ตรวจราชการ อว. และ น.ส.ทิพวัลย์ เวชชการัณย์ ผอ.กลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์

“อาข่า จังเกิ้ล คอฟฟี่” ขอบคุณอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง ช่วยพัฒนากาแฟเพื่อสุขภาพ พร้อมนำพาวิถีชีวิตชาวอาข่าไปสู่ชาวโลก

อาข่า จังเกิ้ล คอฟฟี่” ขอบคุณอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง ช่วยพัฒนากาแฟเพื่อสุขภาพ พร้อมนำพาวิถีชีวิตชาวอาข่าไปสู่ชาวโลก ขณะที่ ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการ รมว.อว.ลงพื้นที่เชียงรายเชิญชวนผู้ประกอบการน้อยใหญ่มาใช้บริการอุทยานวิทยาศาสตร์หรือนิคมความรู้ทั่วประเทศ ยันกระทรวง อว. พร้อมสนับสนุนเต็มที่

อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ โชว์ผลงานผู้ประกอบการที่มารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ทั้งชากัญชา เครื่องแกงใต้พร้อมปรุง สะตออบแห้งชนิดคืนรูป ขณะที่เลขานุการ รมว.อว.ทึ่งเครื่องแกงใต้พร้อมปรุงส่งขายไกลถึงตะวันออกกลาง

ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลการดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.)จ.นครศรีธรรมราช

เลขานุการ รมว.อว.การอุดมศึกษาฯ ลงพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ ชื่นชมนักวิจัยค้นพบ “เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า NST-009”

ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) พร้อม น.ส.ทิพวัลย์ เวชชการัณย์ ผอ.กลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์ กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัด อว.

ทีม “การท่องเที่ยวสีเขียวเชิงสร้างสรรค์คลองปากปิด” จ.ประจวบคีรีขันธ์ คว้ารางวัลชนะเลิศ U2T for BCG National Hackathon 2022 ด้านการท่องเที่ยวและบริการ ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนเพิ่มพื้นที่สีเขียว

โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล “U2T for BCG” ของกระทรวง อว. เห็นผลจริง 4 ทีมชนะเลิศ U2T for BCG National Hackathon 2022 สร้างสรรค์ผลงานพัฒนาเพื่อชาวบ้านสุดเจ๋ง