ทีม “การท่องเที่ยวสีเขียวเชิงสร้างสรรค์คลองปากปิด” จ.ประจวบคีรีขันธ์ คว้ารางวัลชนะเลิศ U2T for BCG National Hackathon 2022 ด้านการท่องเที่ยวและบริการ ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนเพิ่มพื้นที่สีเขียว

โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล “U2T for BCG” ของกระทรวง อว. เห็นผลจริง 4 ทีมชนะเลิศ U2T for BCG National Hackathon 2022 สร้างสรรค์ผลงานพัฒนาเพื่อชาวบ้านสุดเจ๋ง เปลี่ยนของเหลือในชุมชนเป็นเงิน สร้างอนาคตทั้งเงินและงานอย่างยั่งยืน

โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล หรือ “U2T for BCG”โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้จัดให้มีกิจกรรมการแข่งขัน U2T for BCG National Hackathon 2022 ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมโครงการกว่า 65,000 คนทั่วประเทศ ได้เข้าร่วมกันระดมความคิดอย่างสร้างสรรค์บนปัญหา และความต้องการในพื้นที่จริงรวม 7,435 ตำบล เพื่อให้ได้มาซึ่งสุดยอดสินค้าและบริการ U2T for BCG ที่ผ่านกระบวนการ Hackathon โดยเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ได้มีการประกาศผล และมอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศ U2T for BCG National Hackathon 2022 ระดับประเทศ ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเกษตรและอาหาร, ด้านสุขภาพและการแพทย์, ด้านพลังงานและวัสดุ และด้านท่องเที่ยวและบริการ

นางสาว อังศณา มะหะหมัด ตัวแทนทีมการท่องเที่ยวสีเขียวเชิงสร้างสรรค์คลองปากปิด ต.พงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ U2T for BCG National Hackathon 2022 ระดับประเทศ ด้านท่องเที่ยวและบริการ กล่าวว่า ด้วยมีความต้องการพัฒนาระบบการท่องเที่ยวของตำบลพงศ์ประศาสตร์ให้เป็นการท่องเที่ยวรักษ์โลก ที่ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่าง ๆของชุมชน ทั้งเรื่องน้ำท่วมซ้ำซาก ขยะจำนวนมหาศาล ป่าชายเลนถูกทำลาย จึงได้ดำเนินการร่วมกับชุมชน ภายใต้ผลงาน “การท่องเที่ยวสีเขียวเชิงสร้างสรรค์คลองปากปิด”

“การท่องเที่ยวสีเขียวเชิงสร้างสรรค์คลองปากปิด เป็นรูปแบบที่ใช้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศมาช่วยแก้ปัญหาของชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว เช่น ร่วมทำกิจกรรมเก็บขยะและปลูกป่าร่วมกับคนในชุมชน พร้อมได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชน ที่เกิดจากคนสองวัฒนธรรมไทยพุทธและไทยมุสลิม ซึ่งถือเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของชุมชนและยังเป็นการช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้โลกและสร้างความสุขให้ชุมชนและนักท่องเที่ยวอีกด้วย ความสำเร็จที่เกิดขึ้นได้ในวันนี้ สำหรับเป้าหมายการพัฒนาต่อไป จะมีการนำเงินรางวัลที่ได้รับจากการประกวดไปต่อยอดการท่องเที่ยวของชุมชนที่เน้นจัดเป็นโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้การนำทรัพยากรที่อยู่ในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

ด้านนางสาว สุพัตรา ขันชนะ ผู้ร่วมทีมกล่าวเสริมว่า โครงการ U2Tได้สร้างประโยชน์ให้ตำบลแห่งนี้เป็นอย่างมาก และถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้มีต่อ เพื่อจะได้ดำเนินกิจกรรมช่วยชุมชน ช่วยยกระดับการพัฒนาและคุณภาพชีวิตในทุกด้านให้ดียิ่งขึ้น

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อว.ยิ้มปีงบประมาณ 2567 กวาดงบกว่า 1.46 แสนล้าน!

อว.ปลื้ม ครม.อนุมัติงบประมาณปี 2567 รวมกว่า 1.46 แสนล้านบาท ฟุ้งพร้อมตอบโจทย์ประเทศทั้งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบีซีจี เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และพัฒนากำลังคน

นายกฯ เศร้าสูญเสียลูกประดู่ขออย่าซ้ำเติมในเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิต

นายกฯ เสียใจอย่างสุดซึ้ง ครอบครัวผู้บาดเจ็บ-เสียชีวิต เหตุเรือหลวงสุโขทัยล่ม บอกไม่ใช่เรื่องมาวิพากษ์วิจารณ์ซ้ำเติมให้เสียหาย ขออย่าสร้างความเกลียดชังกันทุกเรื่อง

กระทรวง อว. นำมหาวิทยาลัยทั่วประเทศและทุกหน่วยงานในสังกัด 200 แห่ง กว่า 20,000 คน พร้อมใจกันถวายพระพรชัยมงคล “พระองค์ภา”

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. เวลา 08.00 น. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว. พร้อมด้วย ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล

วว. เตรียมฉลองครบรอบ 60 ปี ด้วยบทพิสูจน์ความสำเร็จ เดินหน้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเติบโตยั่งยืน

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ภายใต้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)