กระทรวง อว. นำมหาวิทยาลัยทั่วประเทศและทุกหน่วยงานในสังกัด 200 แห่ง กว่า 20,000 คน พร้อมใจกันถวายพระพรชัยมงคล “พระองค์ภา”

 

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. เวลา 08.00 น. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว. พร้อมด้วย ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. ได้นำคณะผู้บริหาร อธิการบดีจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ข้าราชการ พนักงาน นิสิตนักศึกษา บัณฑิต คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลและอธิษฐานจิตแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยทำการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์พร้อมกันทั่วประเทศ มีมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ ทั้งมหาวิทยาลัยในกำกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยเอกชน และทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว. เข้าร่วมกว่า 200 แห่ง และมีผู้เข้าร่วมพิธีมากกว่า 20,000 คน

ทั้งนี้ ศูนย์กลางการจัดพิธีอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ โดย รมว.อว.ได้นำคณะผู้บริหารและนักศึกษาร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ก่อนเริ่มพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ โดยก่อนหน้านี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฎมาแล้ว 3 ภูมิภาค เป็นเวลารวมกว่า 37 วัน และในวันที่ 20 – 27 ธ.ค. เป็นการพระราชทานปริญญาบัตรของเขตภาคเหนือ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงพระประชวร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกสุรยุทธ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์

โดย ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก ได้เป็นผู้แทนทุกคนกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลว่า “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทั้งในด้านการอุดมศึกษาและด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณกับสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฎทั้ง 38 แห่ง โดยได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นผู้แทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศ ทรงเป็นนักวิชาการและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพสกนิกรชาวไทย โดยพระองค์ได้ได้ส่งเสริมด้านวิชาการและการวิจัย เช่น สนับสนุนการติดตั้งโทรมาตร เพื่อนำข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ สามารถนำข้อมูลมาบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดี ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราช ตลอดจนพระบรมเดชานุภาพ แห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ได้โปรดดลบันดาลอภิบาลและประทานพรให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน และขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป”

จากนั้นได้มีการสวดมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคล ทั้งบทสวดไตรสรณคมน์ บทสวดโพชฌังคปริตร และบทสวดถวายพระพร ทั้งนี้ มีมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ ของ อว. เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพร เช่นที่ สำนักงานปลัดกระทรวง อว. จัดขึ้นที่อาคารพระจอมเกล้าฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้นที่หอประชุมจุฬาฯ ม.เชียงใหม่ จัดขึ้นที่ศาลาธรรม มรภ.ศรีษะเกษ จัดขึ้นที่หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มรภ.ลำปาง จัดขึ้นที่หอประชุมโอฬารรัตน์ มทร.กรุงเทพ จัดขึ้นที่ห้องโถงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มทร.สุวรรณภูมิ จัดขึ้นที่หอประชุมพระพิรุณ ม.สยาม จัดขึ้นที่หอประชุม ม.สยาม วิทยาลัยทองสุข จัดขึ้นที่อาคารทองสุข วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย จัดขึ้นที่ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จัดขึ้นที่อุทยานนวัตกรรม องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสำนักงาน เป็นต้น

 

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจาฯ แพร่กฎกระทรวง ห้ามไล่ออกนักเรียน-นักศึกษาที่ตั้งครรภ์

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวง กำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดําเนินการของสถานศึกษา ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

กระทรวง พม.จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูง 100 รูปที่เชียงใหม่ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูง จำนวน 100 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

อว.ยิ้มปีงบประมาณ 2567 กวาดงบกว่า 1.46 แสนล้าน!

อว.ปลื้ม ครม.อนุมัติงบประมาณปี 2567 รวมกว่า 1.46 แสนล้านบาท ฟุ้งพร้อมตอบโจทย์ประเทศทั้งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบีซีจี เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และพัฒนากำลังคน

นายกฯและคณะ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล 'เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี' เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและภริยา ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เ

เจ้าผู้ครองรัฐคูเวต ส่งอุปทูตเป็นผู้แทนเชิญแจกันดอกไม้ พระราชทานกำลังใจถวายพระองค์ภา

ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีคณะบุคคลสำคัญ ภาครัฐเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ต่างพร้อมใจกันไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร