อ.อ.ป. ขอขอบคุณ พญ.นลินี ไพบูลย์ ในฐานะที่เป็นผู้สนับสนุนงานด้านอนุรักษ์และดูแลช้างไทย ที่ ส.คช.

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ส.คช.) และ น.สพ.ดร. สิทธิเดช มหาสาวังกุล ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสัตวแพทย์ ส.คช. เข้าพบ พญ.นลินี ไพบูลย์ ประธานกรรมการ บริษัท กิฟฟารีน จำกัด เพื่อแสดงความขอบคุณที่ให้การสนับสนุนเงินบริจาคสมทบกองทุนอนุรักษ์ช้างไทย ในการจัดซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับไว้ใช้ในการดูแลรักษาช้างที่เจ็บป่วย พิการ และช้างชรา ให้กับ ส.คช. อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ณ บริษัท กิฟฟารีน จำกัด กรุงเทพฯ

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ.อ.ป. จับมือ ม.มหิดล เดินหน้าพัฒนานวัตกรรมต้นแบบการประเมินปริมาณคาร์บอนเครดิต ภาคป่าไม้ ด้วย ‘โดรน’ เพื่อใช้เป็นแนวทางการสำรวจปริมาณคาร์บอนเครดิตในสวนป่าเศรษฐกิจ...

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ - คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาต้นแบบด้านนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ

หนาวนี้ชวนเที่ยว “สวนป่าเศรษฐกิจ” อ.อ.ป. โซนภาคเหนือ เปิดเช็คอิน 7 สวนป่า... รับนักท่องเที่ยว

นายประสิทธิ์ เกิดโต โฆษกองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เปิดเผยว่า จากการที่ประเทศไทยได้ผ่อนคลายมาตรการ และประกาศให้โรคโควิด 19 เป็นโรคประจำถิ่น ส่งผลทำให้อุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวเริ่มคึกคักทั้งในและต่างประเทศ ป

อ.อ.ป. ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2565

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) โดย นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

อ.อ.ป. ขยายศูนย์จำหน่ายสินค้า ‘ผลิตภัณฑ์ – เฟอร์นิเจอร์ไม้สักจากป่าปลูก’ ภายใต้ชื่อใหม่ ‘FIO.SHOP’ 5 สาขาทั่วประเทศ

นายประสิทธิ์ เกิดโต รองผู้อำนวยการ สายบริหาร ในฐานะโฆษกองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลเรื่องการให้ประชาชนปลูกและใช้ประโยชน์ไม้ทุกชนิด

“อ.อ.ป. ฉลองครบรอบ 75 ปี” จัดโปรโมชั่นพิเศษ ลดราคาผลิตภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์ไม้สักจาก “ป่าปลูก” ตั้งแต่วันนี้ – 27 ก.ค. 65…

นายประสิทธิ์ เกิดโต รองผู้อำนวยการ สายบริหาร ในฐานะโฆษกองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เปิดเผยว่า อ.อ.ป. เป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจ