"ศักดิ์สยาม " ให้เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง และหารือประเด็นเกี่ยวกับภาคคมนาคมขนส่ง

Mr. Patrick Bourne เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง และหารือประเด็นเกี่ยวกับภาคคมนาคมขนส่ง โดยมี นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายปัญญา ชูพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร นายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมเข้าร่วมการหารือ ในวันที่ 25 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม
.
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ กล่าวว่า การเข้าเยี่ยมคารวะและหารือเกี่ยวกับภาคคมนาคมขนส่งระหว่างกระทรวงคมนาคมกับเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทยในวันนี้ เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและนานาชาติ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตามนโยบายรัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เพื่อเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยในอนาคตให้สามารถตอบสนองผู้ใช้บริการและรองรับการเจริญเติบโตของประเทศ ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศให้มีประสิทธิภาพ (Transport Efficiency) ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green and Safe Transport) ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม (Inclusivity) พร้อมเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งทั้ง 4 มิติ (ทางบก ราง น้ำ และอากาศ) รวมทั้งการสนับสนุนประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียกลาง ในการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน

สำหรับโครงการโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ของรัฐบาลไทย ประกอบด้วย การจัดทำแผนการพัฒนาโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองคู่ขนานไปกับโครงข่ายรถไฟทางคู่ (MR-MAP) ซึ่งเป็นระบบคมนาคมในอนาคต เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคที่มีประสิทธิภาพ กระจายความเจริญไปสู่ท้องถิ่น การพัฒนารถไฟความเร็วสูง ระหว่างไทย - สปป.ลาว และรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง - สุวรรณภูมิ - อู่ตะเภา) การพัฒนารถไฟทางคู่เชื่อมต่อการเดินทางระหว่างเมือง การพัฒนาระบบรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล การพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือมาบตาพุด การพัฒนาการคมนาคมขนส่งทางทะเลในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจเชื่อมอ่าวไทยและอันดามันที่จังหวัดชุมพรและระนอง (Land Bridge) เพื่อเชื่อมโครงข่ายการขนส่งของประเทศและระหว่างประเทศทั้งทางถนน ทางราง และทางน้ำ ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาการเดินทางและต้นทุนค่าขนส่ง การสนับสนุนมาตรการส่งเสริมการใช้ยานยนต์พลังงานสะอาด ซึ่งขณะนี้หน่วยงานในสังกัดได้มีนโยบายนำรถ เรือ และรถไฟพลังงานไฟฟ้าแทนการใช้พลังงานรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้คุณภาพอากาศในระบบการคมนาคมขนส่งของไทยดีขึ้น และช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 นอกจากนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายด้านการเชื่อมต่อการเดินทาง ล้อ-ราง-เรือ ให้ประชาชนมีความสะดวกสบาย และใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้น ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้ก่อสร้างท่าเรือตามแนวคิด Smart Pier นำระบบอัตโนมัติ เช่น เครื่องจำหน่ายบัตรโดยสาร และการให้ข้อมูลผู้โดยสารมาช่วยในการให้บริการประชาชน ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อยกระดับเป็น “สถานีเรือ” เทียบเท่า “สถานีรถไฟฟ้า” ในอนาคต
ทั้งนี้ ประเทศไทยกับประเทศไอร์แลนด์มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดทางการทูตมากกว่า 40 ปี โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน

โดยเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 กระทรวงคมนาคมได้หารือกับอดีตเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และผลกระทบต่อการพัฒนาโครงการด้านคมนาคมขนส่ง นโยบายและการดำเนินงานที่กระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญ ความร่วมมือระหว่างบริษัท AerCap Ireland Limited และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในด้านการพัฒนาบุคลากรการบิน และความก้าวหน้าของไอร์แลนด์ในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ การบิน และความปลอดภัยทางถนน ซึ่งไอร์แลนด์พร้อมให้การสนับสนุนในการแลกเปลี่ยนความรู้การดำเนินนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนร่วมกับฝ่ายไทยต่อไป
ทางฝั่งไอร์แลนด์ชื่นชมยุทธศาสตร์และแนวทางการทำงานของรัฐบาลไทยที่ช่วยผลักดันประเด็นด้านการขนส่งที่ยั่งยืนเพื่อช่วยแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่และพร้อมให้ความร่วมมือสนับสนุนด้านวิชาการในการผลักดันให้ระบบคมนาคมของประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นายกฯ รู้ต้นเหตุ 'สภาล่ม' แนะทางแก้ให้พรรคร่วม

'บิ๊กตู่' ชี้ปมสภาล่ม ได้ทำหน้าที่ตัวเองแล้ว ย้ำสาเหตุอยู่ที่กฎหมายของแต่ละพรรค วอนผ่านได้ให้ผ่าน ไม่หวั่น ฝ่ายค้านเล่นเกมศึกซักฟอก ม.152

ฟันเปรี้ยง! 'บิ๊กตู่' เส้นทางวิบากยากถึงฝัน

นายไพศาล พืชมงคล นักกฎหมาย และอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า เส้นทางวิบากยากถึงฝัน!!!

“อนุทิน” ดัน “คนจีน” เที่ยวไทยพุ่ง ! ล่าสุด “CCTV” ยกทีมสัมภาษณ์ หลังคลิป “ต้อนรับ นทท.-อวรพรปีใหม่”สุดปังในแดนมังกร

“CCTVPLUS” เว็บไซต์ และสื่อออนไลน์ในเครือสถานีข่าว “CCTV” จากประเทศจีน ได้เผยแพร่ บทสัมภาษณ์ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

'บิ๊กตู่' นับถอยหลัง! สภาไม่เอารัฐบาลแล้ว

นายไพศาล พืชมงคล นักกฎหมาย และอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า การเมืองโหด ทุกสายกดดันให้ยุบสภา ในขณะที่พรรคใหม่ยังไม่พร้อมเลือกตั้ง!!!