IRPC ร่วมกิจกรรม “ฟอกทรายคืนสู่ทะเล” ปลุกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติ

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC โดย คุณวินัย นิยมธรรม นายคลังน้ำมันชุมพร และ      สุราษฎร์ธานี พร้อมผู้ปฏิบัติงานในคลังชุมพร ร่วมสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรม “ฟอกทรายคืนสู่ทะเล” บริเวณชายหาดภราดรภาพ จ.ชุมพร จัดโดย ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็นการร่วมรักษาความสะอาด เพื่อคงความสวยงามของทะเลและธรรมชาติ โดยมีหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม เช่น อบต.ปากน้ำชุมพร โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

IRPC ร่วมกับมูลนิธิขาเทียมฯ และโรงงานทำขาเทียม 95 แห่งทั่วประเทศ เดินหน้าโครงการ “From Wastes to Walk” เพื่อโอกาสที่เท่าเทียมของคนพิการ

นายกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต เลขาธิการมูลนิธิขาเทียม

IRPC สนับสนุนความช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวในตุรเคียและซีเรีย

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC โดย คุณอาริสรา สุธาสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร เป็นผู้แทนบริษัทฯ พร้อมด้วยทีมงานกิจการสัมพันธ์ IRPC

IRPC ต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี และศึกษาดูงานนวัตกรรมองค์กรยั่งยืน

คุณกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยผู้บริหาร และนักวิจัย บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ให้การต้อนรับ

IRPC มั่นใจคว้าโอกาสเศรษฐกิจฟื้น ปี 66 เดินหน้ากลยุทธ์ฝ่าวิกฤต เพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ ขยายเครือข่ายโลจิสติกส์ มุ่งสู่องค์กร Net Zero

IRPC เตรียมพร้อมรับความท้าทายทางเศรษฐกิจ เพิ่มความระมัดระวังความผันผวนของราคาพลังงาน เดินหน้ากลยุทธ์สร้างการเติบโตจากความเชี่ยวชาญในธุรกิจ

IRPC ร่วมงาน "สานความรู้ สู่ชุมชน คนอาชีวะ" พร้อมผลักดันอาชีวศึกษาไทย

คุณกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ร่วมงาน "สาน

IRPC - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมวิจัยและพัฒนา สร้างวัสดุการพิมพ์ 3 มิติ จากพลาสติกรีไซเคิล

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC โดย คุณพยม บุญยัง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ศูนย์นวัตกรรม IRPC และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรายุทธ ทรัพย์สุข