อ.อ.ป. MOU อสส. มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ด้านงานวิชาการ - วิจัยสัตวแพทย์ ‘ช้างไทย’

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ - องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมี นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และนายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้ร่วมลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ณ อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดลำปาง

นายสุกิจ จันทร์ทอง ผอ.อ.อ.ป. เปิดเผยว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง อ.อ.ป. – อสส. ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการอันเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทางการแพทย์และการวิจัย รวมถึงพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทางการสัตวแพทย์ การวิจัยและอนุรักษ์ อาทิ การดูแลสุขภาพโภชนาการและสวัสดิภาพของช้าง โรคติดเชื้อต่างๆ รวมถึงพฤติกรรมวิทยา เทคโนโลยีด้านการสืบพันธุ์และพันธุกรรม การอนุรักษ์ช้าง และแลกเปลี่ยนความรู้และการให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการ

สำหรับแนวทางการดำเนินงาน อ.อ.ป. - อสส. จะร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และให้การช่วยเหลือทางวิชาการ และร่วมจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมของทั้งสองฝ่าย ตลอดจนให้มีการร่วมประชุมกันในระดับบริหารของทั้งสองหน่วยงานปีละ 1 ครั้ง และในการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ในแต่ละครั้งต้องมีการประชุมเพื่อกำหนดรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม รวมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย ระยะเวลาดำเนินการ ค่าใช้จ่ายและงบประมาณ เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ และข้อกำหนดอื่นๆ ตามที่ อ.อ.ป. - อสส.
ได้พิจารณาเห็นชอบร่วมกันภายใต้ระเบียบหลักเกณฑ์และข้อบังคับของแต่ละฝ่าย

ผอ.อ.อ.ป. กล่าวทิ้งท้ายอีกว่า ในการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง อ.อ.ป. - อสส. นี้จะสามารถเพิ่มองค์ความรู้ทางวิชาการสัตวแพทย์ รวมถึงนวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการอนุรักษ์และบริบาลช้างไทยให้คงอยู่กับประเทศไทยต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'พท.' ลุยต่อ! ตอกหน้าก้าวไกล 'ปธ.สภา' ต้องเป็นกลาง ไม่เอื้อเฉพาะพรรคใด

'เพื่อไทย' ยก รธน. ตอกหน้าก้าวไกล 'ประธานสภา' ต้องปฏิหน้าที่เป็นกลาง ไม่เลือกปฏิบัติ เอื้อผลักดันวาระพรรคหนึ่งพรรคใด

'ศิริกัญญา' คาดแบ่งเค้ก รมต.จบใน 2 สัปดาห์พร้อมปัดฝุ่นแจกเงินดิจิทัล!

'ศิริกัญญา' เชื่อดีลแบ่งเก้าอี้น่าจะจบภายใน 2 สัปดาห์ เตรียมซื้อใจเพื่อไทยหยิบแจกเงินดิจิทัลเข้ามาหารือ สู้ไปโกหกไปเริ่มออกอาการ บอกเรื่องค่าแรง 450 บาท/วัน หากดึงดันทำใน 100 วันแรกอาจไม่ให้เกียรติพรรคร่วม

ดร.ณัฎฐ์ ฟาด 'ปิยบุตร' จุ้นจัดตั้งรัฐบาล ชี้เข้าข่ายครอบงำ-ยุบพรรคก้าวไกลได้

ปมตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร  'ดร.ณัฎฐ์' มือกฎหมายมหาชนคนดัง ฟาด 'ปิยบุตร' จุ้นฟอร์มทีมรัฐบาลพิธา เข้าข่ายลักษณะการชี้นำ ครอบงำพรรคการเมือง นำไปสู่การยุบพรรคก้าวไกลได้

'ปานเทพ' ชี้ชัดปมขัดแย้งใน MOU จัดตั้งรัฐบาล 8 พรรค

'ปานเทพ' สรุปปมขัดแย้งใน MOU จัดตั้งรัฐบาล ชี้แค่เพิ่มเติมข้อความตามรัฐธรรมนูญบรรดาผู้ทรงอิทธำลของพรรคยังออกอาการ หากได้เป็นรัฐบาลจริงแล้วชงแก้ ม.112 ขึ้นมาจะรับผิดชอบกันอย่างไร