ทีเอ็มบีธนชาต คว้า 2 รางวัลจาก The Asset Triple A Country Awards for Sustainable Finance 2022 เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นการเป็นธนาคารเพื่อความยั่งยืน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี โดย นายกมลพันธ์ ลักษณา (ขวา) หัวหน้าการพัฒนาที่ยั่งยืน และนางสาวกุลวรงค์ กิจธนโสภา (ซ้าย) ผู้เชี่ยวชาญ – การพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมรับรางวัลจากเวทีระดับโลก The Asset Triple A Country Awards for Sustainable Finance 2022 จัดโดย The Asset นิตยสารการเงินชั้นนำแห่งเอเชีย จำนวน 2 รางวัล คือ รางวัล Best Issuer for Sustainable Finance Thailand ซึ่งเป็นสถาบันการเงินแห่งเดียวในประเทศไทย จากการที่ธนาคารยึดมั่นในการดำเนินงานด้านการเงินที่ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ส่งเสริมการบรรเทาและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การบริหารจัดการมลพิษและของเสีย และการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และรางวัล Best Blue Bond จากการออกตราสารหนี้สีฟ้า หรือ ตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนทางทะเล เพื่อระดมทุนไปใช้สนับสนุนสินเชื่อที่ส่งเสริมความยั่งยืนทางทะเลและเป็นธนาคารแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นการเป็นธนาคารเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Banking) ณ โรงแรม Four Seasons ฮ่องกง

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต คว้ารางวัล BEC Award

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development รับรางวัลฉลากแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2565 ในฐานะผู้ออกแบบและก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต

AIS Fibre ยืนหนึ่งในไทย คว้ารางวัล สุดยอดผู้บริการเน็ตบ้านแห่งปี Broadband Telecom Company of the Year จากเวทีระดับภูมิภาคเอเชีย Asian Telecom Awards 2023

AIS Fibre โชว์ศักยภาพแกร่งบนเวทีระดับภูมิภาคเอเชีย ด้วยการเป็นผู้ให้บริการบรอดแบนด์รายเดียวในไทยที่สามารถคว้ารางวัล “สุดยอดผู้ให้บริการเน็ตบ้านแห่งปี” หรือ “Broadband Telecom Company of the Year”

ไทยออยล์คว้ารางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับ รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส จากการประกาศรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 11 (NACC Integrity Awards) ประจำปี 2565

ทีเอ็มบีธนชาต ยกระดับองค์กร มุ่งสู่การธนาคารเพื่อความยั่งยืนด้านสังคม ได้รับเลือกเป็นสมาชิกในดัชนีวัดความเสมอภาคทางเพศของบลูมเบิร์ก ปี 2566 ติดต่อเป็นปีที่ 2

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี ตอกย้ำความมุ่งมั่นขับเคลื่อนองค์กรสู่การธนาคารเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Banking) ตามหลัก ESG

เยาวชนไทย คว้า 2 รางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ (I - FEST2) ณ สาธารณรัฐตูนิเซีย

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่งเยาวชนไทยเข้าร่วมในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับนานาชาติ