SPI ลงนาม MOU ร่วมกับ EGAT พัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้า เดินหน้าส่งเสริมระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าประเทศไทย

เครือสหพัฒน์ โดย “สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง” ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ “กฟผ.” พัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charging Station) วางเป้าหมายนำไปใช้ในพื้นที่ของในเครือฯ พร้อมร่วมส่งเสริมระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าประเทศไทย

นายวิชัย กุลสมภพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPI เปิดเผยว่า เครือสหพัฒน์ โดย บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) หรือ EGAT โดยมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อพัฒนา สถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charging Station) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในทุก ๆ มิติของระบบนิเวศน์ยานยนต์ไฟฟ้าครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ ของเครือฯ ทั้งการพัฒนาและติดตั้งสถานีชาร์จ EV (EleX by EGAT) การร่วมพัฒนาแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงเครือข่ายข้อมูล และ สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ มีความตั้งใจให้เป็นโครงการต้นแบบให้กับทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมกันยกระดับและขับเคลื่อนระบบนิเวศน์ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยให้มีความปลอดภัย สะดวก คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อสังคมสูงสุด อีกทั้งยังตอบรับนโยบายด้านพลังงานของประเทศที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) มุ่งส่งเสริมระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าประเทศไทย

“การดำเนินการดังกล่าว บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง ในฐานะผู้พัฒนาสวนอุตสาหกรรมทั้ง 4 แห่งของเครือสหพัฒน์ ได้ดำเนินวิสัยทัศน์เพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนนี้มาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวคิดที่สำคัญของเครือสหพัฒน์ในการดำเนินธุรกิจที่ว่า “คนดี สินค้าดี สังคมดี” ส่งเสริมการสร้างงานที่มีคุณค่า พัฒนาอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ สร้างสินค้าและบริการที่ดีสู่ผู้บริโภค ซึ่งนอกเหนือจากการลงทุนในพลังงานสะอาดแล้ว บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นพัฒนาด้านอื่นๆ ควบคู่ไปด้วยเพื่อตอบสนองความต้องการและการเติบโตที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจ พร้อมนำโมเดลธุรกิจและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้พัฒนาสวนอุตสาหกรรมของเครือสหพัฒน์ สู่การเป็นสวนอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (Smart Industrial Park) อย่างแท้จริง  เพื่อให้บริษัทฯ และพาร์ทเนอร์เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน” นายวิชัย กล่าว

นับเป็นอีกหนึ่งในความตั้งใจของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจที่ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ซึ่งนอกจากจะเป็นกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน เสริมความแข็งแกร่งให้กับบทบาทของเครือฯ ในการสนับสนุนการพัฒนาพลังงานสะอาดให้กับประเทศไทยแล้ว ความร่วมมือในครั้งนี้ยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ‘Success with Synergy and Sharing’ มุ่งมั่นสร้างความสำเร็จจากการรวมพลังและการแบ่งปัน

ด้านนายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ กฟผ. ยินดีอย่างยิ่งที่เครือสหพัฒน์ โดยบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) องค์กรชั้นนำในธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคที่อยู่คู่ประเทศไทยมาอย่างยาวนาน ได้ร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับองค์กรภาครัฐอย่าง กฟผ. ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าทั้ง 2 องค์กรสามารถนำความเชี่ยวชาญและจุดแข็งของตนเองมาร่วมกันพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ ซึ่งปัจจุบันทั้ง 2 หน่วยงาน ได้ร่วมกันดำเนินการพัฒนาและเปิดให้บริการสถานีชาร์จ EleX by EGAT ที่บริเวณอาคารจอดรถ ชั้น C2 ศูนย์การค้า เจ พาร์ค ศรีราชา นิฮอน มูระ นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันศึกษาแนวทางการต่อยอดสถานีชาร์จในบริเวณพื้นที่ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาของเครือสหพัฒน์ ได้แก่ KingBridge Tower (อาคารสำนักงานให้เช่า) และ KingsQuare Residence (โครงการที่อยู่อาศัย) อีกทั้งร่วมกันศึกษาเพื่อต่อยอดธุรกิจด้านยานยนต์ไฟฟ้าในพื้นที่สวนอุตสาหกรรม (Industrial Park)

ปัจจุบัน กฟผ. พัฒนาระบบนิเวศด้านยานยนต์ไฟฟ้าอย่างครบวงจร ทั้งเป็นผู้ให้บริการสถานีชาร์จ EleX by EGAT พัฒนาแอปพลิเคชัน EleXA สำหรับใช้งานสถานีชาร์จฯ รวมถึงเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับบริหารจัดการสถานีชาร์จ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สนใจลงทุนติดตั้งสถานีอัดชาร์จด้วยตนเอง โดยการส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้ยานยนต์ไฟฟ้านอกจากจะช่วยสนับสนุนนโยบายภาครัฐ 30@30 ยังเป็นการผลักดันให้เกิดสังคมคาร์บอนต่ำ และขับเคลื่อนประเทศไทยให้บรรลุ เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ. 2050 และเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ. 2065 อีกด้วย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทส. ผนึกกำลัง 3 รัฐวิสาหกิจ (อ.ส.พ. , อ.อ.ป. , อสส.) ลงนาม MOU ส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายใต้แคมเปญ “บัตรเดียว ... เที่ยวทุกที่”

วันนี้ (25 สิงหาคม 2566) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการความร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยว

“สสว.” ผนึกกำลัง “โรบินสันไลฟ์สไตล์” จัดเต็มสิทธิประโยชน์ SME เปิดพื้นที่ทดลองขาย/ยกเว้นค่าแรกเข้า พร้อม GP พิเศษ

สสว. และศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ลงนาม MOU ให้สิทธิประโยชน์ผู้ประกอบการที่ลงทะเบียน SME ผู้รับบริการภาครัฐ จัดสรรพื้นที่ทดลองจำหน่ายสินค้าในร้าน Thai for Thai Local & Co. ยกเว้นค่าแรกเข้า (Entry Fee) พร้อม GP พิเศษ และการจัดสรรพื้นที่ทดลองจำหน่ายสินค้าสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ

สวธ.ผนึกโชว์ไร้ขีด ลงนาม MOU แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านเกม ประเดิมมหกรรม COSPLAY ART FESTIVAL 2023 IN THAILAND จัดใหญ่ใจกลางเมือง

ปัจจุบันโลกของคอสเพลย์เปิดกว้างและได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ มีการจัดงานคอสเพลย์ทั่วประเทศ เรียกได้ว่า การแต่งคอสเพลย์ ไม่ใช่เรื่องแปลกอีกต่อไป ภายใต้ความน่ารักสดใสของคอสเพลย์

สสส.-สอศ. ร่วมลงนาม MOU เสริมศักยภาพครู-แกนนำนักเรียนอาชีวศึกษา ห่างไกลปัจจัยเสี่ยง เหล้า-บุหรี่-อุบัติเหตุ ขยายพื้นที่จาก 25 สถาบัน สู่ 45 สถาบันอาชีวศึกษา ครอบคลุมทั่วประเทศ ชี้

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาเครือข่ายและหนุนเสริมศักยภาพครูและแกนนำผู้เรียนอาชีวศึกษาป้องกันปัจจัยเสี่ยง (เหล้า-บุหรี่-อุบัติเหตุ) ในสถานศึกษา ณ โรงแรม เบสท์ เวสเทิร์น จตุจักร กรุงเทพฯ

54 ปี กฟผ. มุ่ง Go Green เพื่อ Green Growth

ภาวะโลกร้อนที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องถือเป็นปัจจัยสำคัญที่เร่งเร้าให้ทั่วโลกเดินหน้าเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ลงนาม MOU รพ. 35 แห่ง เพิ่มประสิทธิภาพผู้ประกันตนเข้าถึงการรักษาในระบบประกันสังคม

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานในพิธีลงนาม