3 ธ.ค. ทส.จัดงาน“วันสิ่งแวดล้อมไทย และวันทสม.แห่งชาติ ปี 64” ภายใต้แนวคิด "Next Normal : ใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาด คืนธรรมชาติสู่สมดุล"

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดงาน “วันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ” ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด "Next Normal : ใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาด คืนธรรมชาติสู่สมดุล" 3 ธ.ค. นี้ ที่โรงแรม ทีเค.พาเลซ รมว.วราวุธ เป็นประธานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติด้านสิ่งแวดล้อม สนใจร่วมได้ทาง Online ผ่าน Facebook Page กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า เนื่องด้วยในวันที่ 4 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ (ทสม.) ดังนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงกำหนดจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี 2564 ขึ้น ภายใต้แนวคิด "Next Normal : ใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาด คืนธรรมชาติสู่สมดุล" ในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม ณ ห้องไฮเดรนเยียร์ 2-3 อาคารแกรนด์คอนเวนชั่น โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 

“การจัดกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม พร้อมเผยแพร่ผลการดำเนินกิจกรรมตามรอยพระยุคลบาทของภาคส่วนต่างๆ อีกทั้งเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ให้สาธารณชนได้รับรู้ เพื่อเป็นแบบอย่าง เป็นแรงบันดาลใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและประเทศชาติต่อไป อีกทั้งจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นจึงถึงปัจจุบัน  ทำให้ประชาชนต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับมาตรการของภาครัฐ อาทิเช่น การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือบ่อยๆ การเว้นระยะห่างทางสังคม การสั่งอาหารออนไลน์ เป็นต้น จากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังกล่าวนั้นส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอยและขยะติดเชื้อ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนทุกคนจะต้องมีความความตระหนักและเกิดจิตสำนึกที่จะต้องดูแลรักษา ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลอย่างยั่งยืน โดยการใช้ชีวิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ ดังนั้น การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยในปี 2564 นี้จึงกำหนดแนวคิดหลักในการรณรงค์ คือ “Next Normal : ใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาด คืนธรรมชาติสู่สมดุล” นายวราวุธ กล่าว

นายวราวุธ กล่าวต่อไปว่า สำหรับกิจกรรมที่สำคัญในวันที่ 3 ธค. คือ การพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย รางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการชุมชนปลอดขยะ จำนวน 3 รางวัล, รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการโรงเรียนปลอดขยะ จำนวน 2 รางวัล รวมทั้งรางวัลเชิดชูเกียรติด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

“ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การขับร้องเพลง “ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดย วงดนตรีกันกัน การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ทสม. Next Normal : ใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาด คืนธรรมชาติสู่สมดุล” โดย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ การจัดแสดงนิทรรศการเสมือนจริง ที่เล่าเรื่องที่มาของการจัดงานและขยายความคำว่า “Next Normal” ให้ผู้เข้าชมได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 ดังนั้น จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนร่วมใจกัน ร่วมมือกัน ช่วยกันคนละไม้คนละมือ ในการรักษาสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) ตามแนวคิด “Next Normal : ใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาด คืนธรรมชาติสู่สมดุล ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมทาง Online สามารถเข้าร่วมผ่าน Facebook Page กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม” นายวราวุธ กล่าวในที่สุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

"วราวุธ" ห่วงใย เจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อย ทำประกันภัยผู้พิทักษ์ป่าทั่วประเทศ

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เปิดเผยว่า ตนมีความห่วงใยเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทั่วประเทศ ที่ได้ทำหน้าที่อย่างเสียสละ และอุทิศตน เพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่ออนุรักษ์ไว้เป็นมรดกมอบแก่คนรุ่นหลัง

'บิ๊กตู่' วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ถกเรื่องที่ดินแห่งชาติ

นายกฯ ประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ มุ่งเน้นการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมพื้นที่ทำกินแก่ประชาชน ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ

ร้อง 'วราวุธ' สอบจนท.เรียกค่าคุ้มครอง แลกไม่จับบุกรุกสวนปาล์มหมดสัมปทาน

นายสมใจ นวลนุ่ม อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย เขต 1 จ.กระบี่ เป็นตัวแทนชาวบ้านกลุ่มบางสันพัฒนา ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ ได้เดินทางมาที่ศาลากลางจังหวัดกระบี่

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดกิจกรรมการประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาล (GROUNDWATER INNOVATION CHALLENGE)” เฟ้นหาทีมต้นแบบ ผ่านระบบออนไลน์

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดงานนำเสนอผลงานใน “โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาล

ทส. จัดเต็มมอบ 7 ของขวัญปีใหม่ “สร้างสุขตลอดปี 2565” ไฟเขียว มอบทุนสิ่งแวดล้อม 50 ล้าน ส่งเสริมเครือข่ายทสม.

รมว.ทส.“วราวุธ ศิลปอาชา” จัดเต็ม 7 ของขวัญปีใหม่ “สร้างสุขตลอดปี 2565” เพื่อคนไทยทั่วประเทศ