‘พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง’กองทุนสื่อ จับมือ ราชทัณฑ์ ผลิตสื่อร่วมเผยแพร่ ‘คืนคนดีกลับสู่สังคม’

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ กรมราชทัณฑ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ด้านการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ซึ่งเป็นการเริ่มต้นสู่การสร้างความร่วมมือในการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ เพิ่มพูนทักษะการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ ให้กับบุคลากรและผู้ต้องขัง ให้สามารถใช้สื่อเพื่อพัฒนาตนเองได้  ณ ห้องประชุมสนฉัตร ชั้น 3 อาคารกระทรวงยุติธรรม

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ โดยมี นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ในกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมเป็นสักขีพยาน

นายวิษณุ เครืองาม กล่าวว่า ภารกิจการพัฒนาพฤตินิสัยของกรมราชทัณฑ์ เป็นภารกิจสำคัญในการตอบโจทย์ข้อกังวลของสังคม ซึ่งการขับเคลื่อน “การคืนคนดี มีคุณภาพกลับสู่สังคม” ต้องส่งเสริมความเข้าใจกับภาคสังคม ให้รับทราบและเข้าใจในภารกิจงานราชทัณฑ์ ตระหนักถึงความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงมิติใหม่แห่งงานราชทัณฑ์ไทย ตลอดจนทิศทางการดำเนินงานด้านการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง รวมทั้งระบบการส่งต่อผู้ได้รับการปล่อยตัวให้กับครอบครัว ชุมชน และสังคม เพื่อให้สังคมเปิดโอกาสให้กับผู้ต้องขัง โดยการประสาน การมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ให้ความร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ในการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัย

การลงนามดังกล่าว ถือเป็นมิติการพัฒนาที่ดีในการผนึกกำลังระหว่างกรมราชทัณฑ์ กับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการพัฒนาและผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ด้านการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง  ที่จะนำไปใช้ในกระบวนการฝึกอบรม เพื่อการแก้ไข และพัฒนาผู้ต้องขัง ตลอดจนสร้างการรับรู้ และการยอมรับของภาคประชาชน สังคมภายนอก ในการดำเนินภารกิจด้านการพัฒนาพฤตินิสัยของกรมราชทัณฑ์ จะสามารถตอบโจทย์ข้อกังวลของสังคม ต่อการ “คืนคนดี มีคุณภาพกลับสู่สังคม” ได้

ดร.ธนกร ศรีสุขใส กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ด้านการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังในครั้งนี้ เป็นการเริ่มต้นสู่การสร้างความร่วมมือในการสร้างสังคม สร้างคน ผ่านรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ สื่อดิจิทัล ประเภทวิดีทัศน์ ละคร สื่อการเรียนรู้ผ่านวารสาร และกิจกรรมการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ เพิ่มพูนทักษะการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ ให้กับบุคลากรและผู้ต้องขัง ให้สามารถใช้สื่อพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม ตลอดจนพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ เพื่อสร้างการรับรู้ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบถึงการดำเนินการตามภารกิจด้านการพัฒนาพฤตินิสัย ของกรมราชทัณฑ์ ที่ช่วยกันขับเคลื่อนประเด็นที่เป็นประโยชน์สู่การมีส่วนร่วมของคนในสังคม และสร้างโอกาสทางสังคมให้เขาเหล่านี้ได้นำไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษ  ไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก  ‘ในนามกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่จะได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้านการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง กับ กรมราชทัณฑ์ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  ยินดีให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ การให้ความรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ ด้านการผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ระหว่าง 2 หน่วยงาน ร่วมกัน’

ดร.อายุตม์  สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ สืบเนื่องจากข้อสั่งการท่านรองนายกฯ ให้กรมราชทัณฑ์จัดทำสื่อ วิดีทัศน์ ภาพยนตร์ หรือละคร ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพัฒนาพฤตินิสัยและปรับทัศนคติเชิงบวกให้แก่ผู้ก้าวพลาด  ซึ่งเราได้รับทราบโดยทั่วกันว่า สื่อในรูปแบบวิดีทัศน์หรือภาพยนตร์ หรือคลิปสั้น สามารถที่จะสื่อสารถ่ายทอดความตั้งใจ และแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มผู้รับชมได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อที่สร้างสรรค์ จะสามารถสร้างภาพลักษณ์เกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงานในเชิงบวกได้  รวมถึงเป็นสื่อกลางที่จะจุดประกายความคิด ที่จะสร้างพลังเล็กๆที่ยิ่งใหญ่จากสังคมภายนอกให้กับผู้ก้าวพลาด และนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขพัฒนาตนเองให้พร้อมที่จะกลับมายืนในสังคมในฐานะของพลเมืองที่ดีของประเทศต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'พี่ศรี' จ่อฟ้อง 'ราชทัณฑ์-ยุติธรรม-รพ.ตำรวจ' หลังปล่อยให้ 'นช.ทักษิณ' นอน รพ.100 วัน

นายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน เปิดเผยว่า องค์กรฯได้เริ่มร่างคำฟ้องเพื่อยื่นฟ้องกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม และ รพ.ตำรวจ ต่อศาลปกครองฐานกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

'พุทธะอิสระ' อบรมชุดใหญ่! ข้องใจ 'ทักษิณ' นอนนอกคุก 100 วัน

พุทธะอิสระ อดีตเจัาอาวาสวัดอ้อน้อย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กในหัวข้อ "ถามมา ตอบไป" โดยระบุว่า มีคำถามมาว่า การที่นายกล่าวพาดพิงถึงคุณทักษิณที่อยู่โรงพยาบาลตำรวจ

100 วัน 'ทักษิณ' อยู่เหนือกฎหมาย แกนนำคปท. ถามเราจะนิ่งเฉยไปอีกนานแค่ไหน

นายพิชิต ไชยมงคล แกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า 100 วันสำหรับความยุติธรรมที่จางหาย

'วิทยา' จ่อยื่น กมธ.กฎหมาย อุดช่องโหว่นักโทษหนีคุก ชี้แค่ย้ายจนท.ราชทัณฑ์ไม่ใช่แก้ปัญหา

นายวิทยา แก้วภราดัย สส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ให้สัมภาษณ์ว่า ตนจะเสนอญัตติต่อ ประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ศึกษากรณี นายเชาวลิต ทองด้วง หรือ เสี่ยแป้ง นาโหนด ซึ่งเป็นนักโทษชื่อดัง

เตรียมสั่ง 2 จนท.เรือนจำ ออกจากราชการไว้ก่อน เซ่นปมเสี่ยแป้งหนีคุก

"โฆษกราชทัณฑ์" เผยอธิบดีราชทัณฑ์ เตรียมสั่ง 2 ผู้คุม "เสี่ยแป้ง" ออกจากราชการไว้ก่อน หลังศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชออกหมายจับ ระบุทั้งคู่อยู่ระหว่างเข้ามอบตัวกับตำรวจ

SONP ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดอบรมสื่อมวลชน เสริมทักษะยุคดิจิทัล

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ภายใต้ โครงการความร่วมมือองค์กรสื่อขับเคลื่อนพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมจริยธรรมสื่อเพื่อสร้างระบบนิเวศสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดโครงการฝึกอบรม One Day Training