รมว.สุชาติ ส่ง โฆษก ลงเพชรบุรี เยี่ยมกลุ่มรับงานไปทำที่บ้านแปรรูปไม้ตาล เพิ่มมูลค่าสินค้า สร้างรายได้งาม

วันที่ 19 มิถุนายน 2566 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) พร้อมด้วย นายสิบหมื่นชัย โพธิสินธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่เยี่ยมพบปะให้กำลังใจกลุ่มผลิตภัณฑ์จากไม้ตาลและกลุ่มกลึงไม้ตาล ซึ่งเป็นกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน โดยมี นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ส.ส.เพชรบุรี เขต 1 นางสาวอุดม อ่วมละออ จัดหางานจังหวัดเพชรบุรี นางสาวอำพร ไพเราะ ประธานกลุ่มผลิตภัณฑ์จากไม้ตาล นางสาวไพรวรรณ อ่อนยิ่ง ประธานกลุ่มกลึงไม้ตาล และสมาชิกกลุ่ม ให้การต้อนรับ ณ ที่ทำการกลุ่ม ต.หนองปรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

นางเธียรรัตน์ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของท่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และท่าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญกับการเร่งส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการจ้างงาน ประชาชนมีทักษะฝีมือ มีงานทำ มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง ในวันนี้ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จึงได้มอบหมายให้ดิฉันพร้อมด้วยรองอธิบดีกรมการจัดหางานลงพื้นที่มาเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มผลิตภัณฑ์จากไม้ตาลและกลุ่มกลึงไม้ตาล ที่เขาย้อย จ.เพชรบุรี ซึ่งจากการพบปะพูดคุยกับประธานกลุ่มทั้งสองกลุ่มดังกล่าว พบว่า สองกลุ่มนี้เป็นการรวมกลุ่มของคนในชุมชน แปรรูปไม้ตาลเพื่อผลิตสินค้าอุปโภค โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์จากไม้ตาลได้จดทะเบียนเป็นกลุ่มรับงานไปทำที่บ้านกับกรมการจัดหางานเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ปัจจุบันมีสมาชิก 5 คน ทำเป็นอาชีพหลักมีรายได้อยู่ที่ประมาณคนละ 8,000 บาทต่อเดือน และกลุ่มกลึงไม้ตาลได้จดทะเบียนเป็นกลุ่มรับงานไปทำที่บ้านกับกรมการจัดหางานเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ปัจจุบันมีสมาชิก 7 คน ทำเป็นอาชีพเสริมมีรายได้อยู่ที่ประมาณคนละ 3,000 - 4,000 บาทต่อเดือน สมาชิกทำงานที่กลุ่ม และบางส่วนจะกระจายให้สมาชิกนำผลิตภัณฑ์ไปทำที่บ้านของตนเองแล้วนำมาส่งที่ทำการกลุ่ม รายได้ส่วนใหญ่มาจากรับงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ส่งขายไปยังต่างประเทศ รวมทั้งขายหน้าเขาวัง อำเภอเมืองเพชรบุรี การออกบูธจำหน่ายในงานแสดงสินค้าของภาครัฐ เอกชน และจำหน่ายผ่านตลาดออนไลน์

นางเธียรรัตน์ กล่าวต่อว่า ในส่วนของกระทรวงแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี ได้เข้าไปส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มของสมาชิกกลุ่มรับงานไปทำที่บ้านและการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เช่น การทำครก หม้อดิน กำไลข้อมือ กระโถน เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มรับงานในจังหวัดเพชรบุรี ฝึกอบรมกิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้านและกฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน การแนะนำช่องทางการตลาด การเป็นวิทยากรสาธิตอาชีพของสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรีอีกด้วย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แรงงานไทยในอิสราเอล ปลื้ม!!! ก.แรงงาน ส่งผู้ตรวจฯ รุดเยี่ยม มอบสิ่งของสร้างขวัญกำลังใจถึงที่

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย

"พิพัฒน์" เตรียมยกระดับ รปภ. 4แสนนายกำหนดมาตราฐาน "อัพสกิล" เพิ่มรายได้ หารือ สตช.- กองทัพ เพื่อช่วยจัดอบรมแผนเผชิญเหตุ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ ดร.วัชรพล บุษมงคล

ปลัดแรงงาน ส่งทูตแรงงานเยี่ยมให้กำลังใจแรงงานไทยในอิสราเอลที่ได้รับการปล่อยตัว พร้อมดูแล - อำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิด

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งข่าวเกี่ยวกับความคืบหน้าการปล่อยตัวประกันแรงงานไทยที่อิสราเอลเพิ่มอีก 3 คน

เปิดฉากแล้ว! การแข่งขันฝีมือแรงงานเอเชีย ครั้งที่ 2 รมว.แรงงาน “พิพัฒน์” นำทัพเยาวชนไทยร่วมพิธีเปิด

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 19.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน

รมว.พิพัฒน์ นำทีม สปส.มอบสุข ลงพื้นที่เยี่ยมพร้อมให้กำลังใจผู้ทุพพลภาพ จ.นครศรีธรรมราช

สำนักงานประกันสังคม มุ่งเน้นสร้างเสริมสิทธิประโยชน์เพื่อผู้ประกันตนให้ได้รับความคุ้มครองอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยเฉพาะการดูแลผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพในโครงการ สปส.มอบสุข ซึ่งครั้งนี้ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ

รมว.แรงงาน “พิพัฒน์” ยินดีแรงงานไทยในอิสราเอลได้รับการปล่อยตัวอย่างปลอดภัย พร้อมดูแลสิทธิประโยชน์จากกองทุนฯ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งข่าวเกี่ยวกับการปล่อยตัวประกันแรงงานไทยในอิสราเอลจำนวน 14 ราย มีภูมิลำเนาจังหวัด นครพนม 3 รา