ซีแอนด์จีฯเปิดบ้านต้อนรับกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร

ซีแอนด์จีฯเปิดบ้านต้อนรับกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร ตรวจการดำเนินงานศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงานโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม ขนาด 500 ตัน/วัน ชื่นชมระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชน รอบโรงงานฯ ตอกย้ำการเป็นต้นแบบโรงกำจัดขยะระบบเตาเผาผลิตไฟฟ้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

นางนนก์ภสร นเรธรณ์ ผู้จัดการโรงงาน บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินโครงการโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมหนองแขมขนาด 500 ตัน/วัน กล่าวว่า เมื่อเร็วๆนี้ คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม ขนาด 500 ตัน/วัน และศูนย์เรียนรู้การกำจัดมูลฝอยครบวงจรของโรงงาน โดยมีนางนนก์ภสร นเรธรณ์ ผู้จัดการโรงงาน และนายกฤษณะ พฤกษะวัน ที่ปรึกษาอาวุโส ให้การต้อนรับ ซึ่งหลังจากเยี่ยมชมกระบวนการทำงานแล้วเสร็จ คณะกรรมาธิการฯ ได้ชื่นชมมาตรฐานการทำงานของโรงงาน ทั้งในด้านการกำจัดมูลฝอย การดูแลชุมชนโดยรอบและการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ที่ได้มาตรฐาน มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ ( CEMS) ที่รายงานผลออนไลน์อย่างต่อเนื่องไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรม และแสดงผลด้านหน้าโรงงานเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ และประชาชน สามารถติดตามการายงานมลสารจากปล่องได้เสมอ ตลอดจนมีระบบการทำงานแบบ 4 ประสานซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน และโรงงานที่เข้มแข็ง ซึ่งหากกรุงเทพมหานคร มีโรงงานในลักษณะนี้เพิ่มขึ้น คาดว่าจะสามารถลดปัญหาผลกระทบจากการจัดการขยะทั้งด้านกลิ่น เสียง และมลภาวะต่างๆ ซึ่งเป็นปัญหาพื้นฐานที่เกิดขึ้นของศูนย์กำจัดขยะได้อย่างแน่นอน เนื่องจากขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครจะถูกกำจัดในระบบปิดและมีระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่สามารถตรวจสอบได้ มีการรายงานผลชัดเจน ช่วยลดการขนส่งมูลฝอยไปยังต่างพื้นที่ นอกจากนี้ ยังเป็นวิธีการที่ได้มาตรฐาน และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สามารถลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกได้จริง และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

นายเหอ หนิง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินโครงการโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมหนองแขมขนาด 500 ตัน/วัน เปิดเผยว่า นอกจากโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมหนองแขมขนาด 500 ตัน/วันแล้ว ขณะนี้ บริษัทฯและบริษัทในเครือ มีแผนจะพัฒนาโครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าอีก 2 แห่ง ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และอ่อนนุช ขนาด 1,000 ตัน/วัน  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอ การประกาศสิทธิการรับซื้อไฟฟ้าจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)  หากสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2566 ตามแผนที่วางไว้ จะสามารถช่วยกำจัดขยะให้กรุงเทพมหานครได้รวมถึง 2,500 ตัน/วัน

และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นี้ ทางโรงงานขอเชิญชวน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ เข้าเยี่ยมชมโรงงานและศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม ด้วยระบบเสมือนจริง ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ http://www.cg-ep.co.th/thai, http://www.cg-ep.co.th/eng 

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'เอกชัย' แนะ 'ก้าวไกล' อย่าเอาเด็กเมือวานซืนมานั่งประธานสภา

'เอกชัย' ไม่ค้านก้าวไกลกินรวบเก้าอี้ประธานสภา แต่บอกอย่าเด็กเมื่อวานซืนหรืออ่อนหัดมานั่งเก้าอี้ เพราะมีจุดอ่อนด้านกฎหมายอยู่แล้ว

'นพ.วรงค์' ชี้ต้องเลือก 'ไทยภักดี' เพื่อไปต่อกรกับ 'ก้าวไกล'ในสภา!

'หมอวรงค์' เผยการเลือกตั้งรอบนี้อันตรายต่อความมั่นคงและสงบสุขของประเทศ จึงต้องเลือกพรรคไทยภักดีเพื่อเข้าไปต่อสู้กับพรรคก้าวไกลในสภาจึงจะสู้ได้

ระทึก! ศาล รธน. นัดลงมติ 18 พ.ค. ปมเลื่อนบังคับใช้ พรบ.อุ้มหาย

ศาลรัฐธรรมนูญประชุมพิจารณากรณีพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 กรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 172 วรรคหนึ่ง หรือไม่

ระทึก! ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์รับตีความ พ.ร.ก.เลื่อนใช้ พ.ร.บ.อุ้มหาย

ศาล รธน.รับคำร้องตีความ พ.ร.ก.เลื่อนบังคับใช้ พ.ร.บ.อุ้มหาย พร้อมสั่ง ครม.-ผบ.ตร. ส่งความเห็นพร้อมเอกสารหลักฐานภายใน 15 วัน

พลิกปูมประวัติศาสตร์การเมืองไทย 'ยุบสภาผู้แทนราษฎร'

การยุบสภาผู้แทนราษฎร พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจที่ยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ระบุว่า การยุบสภาผู้แทนราษฎร