เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงปล่อยโค-นก-ปลาน้ำจืด ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโค นก และปลาน้ำจืด เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ณ ท่าวาสุกรี

8 ม.ค.2565 – สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ปล่อยโค นก และปลาน้ำจืด   เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม ณ ท่าวาสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานครฯ สำหรับโค 1 คู่ กรมปศุสัตว์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พร้อมกันนี้ ทรงปล่อยนกปรอทหัวโขนที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดถวายจำนวน 36 ตัว และทรงปล่อยปลาดุกและเต่าส่วนพระองค์อย่างละ 36 ตัว สำหรับเต่าจะนำไปปล่อยในที่เหมาะสมต่อไป เสร็จแล้วทรงปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด 9 ชนิด ที่กรมประมงจัดถวายในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลายี่สกไทย ปลาแก้มช้ำ ปลาสร้อยขาว ปลากระแห ปลาเทโพ ปลากระโห้ รวม 490,000 ตัว เพื่อเป็นการอนุรักษ์และแพร่พันธุ์สัตว์น้่ำในแม่น้ำเจ้าพระยาต่อไป จากนั้นเสด็จกลับวังศุโขทัย