กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนา สสวท.ครบ 50 ปี

15 ม.ค.2565 - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครบ 50 ปี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยมี คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมช.ศธ.)พร้อมคณะผู้บริหาร สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เฝ้ารับเสด็จ