ราชกิจจาฯ เผยแพร่หมายกำหนดการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

ราชกิจจานุเบกษา23 ก.พ.2565 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่หมายกำหนดการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยพุทธศักราช 2565

เลขาธิการพระราชวัง รับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าฯ สั่งว่า วันที่ 24 กุมภาพันธ์ เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทางราชการได้จัดให้มี พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำทุกปีณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

ให้กำหนดการดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย

เวลา 13 นาฬิกา 30 นาที นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ เดินทาง โดยรถยนต์ประเทียบจากกรุงเทพมหานคร ไปยังอุทยานพระบรมราชานุสรณ์ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

เวลา 15 นาฬิกา วางพุ่มดอกไม้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพุ่มดอกไม้ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ แล้วเดินทางกลับ

การแต่งกาย แต่งเครื่องแบบปกติขาว

สำนักพระราชวัง
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2565

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'บิ๊กตู่' แต่งตั้ง 4 กก.นโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

บิ๊กตู่ลงนามในประกาศสำนักนายกฯ แต่งตั้ง 4 คณะกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยแล้ว มีอายุ 4 ปีนับแต่นี้