ลุ้น'ตำนานพระธาตุพนม'ขึ้นมรดกความทรงจำโลกปีนี้

กรมศิลปากรลุ้น’ตำนานพระธาตุพนม-เอกสารโบราณนัทโปนันทสูตรคำหลวง’ ขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำโลก เผยยูเนสโกจะประกาศผลปีนี้

29 มี.ค.2565 – นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า กรมศิลปากรได้จัดทำเอกสารการขอขึ้นทะเบียนตำนานอุรังคธาตุ (ตำนานพระธาตุพนม) และเอกสารโบราณนัทโปนันทสูตรคำหลวงเป็นมรดกความทรงจำของโลกให้ที่ประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) พิจารณาประกาศขึ้นทะเบียน คาดว่าจะประกาศผลภายในปี 2565 นี้ เอกสารโบราณทั้ง 2 เรื่องนับว่าเป็นมรดกความทรงจำของชาติที่มีความสำคัญ โดยตำนานอุรังคธาตุถือเป็นเรื่องราวที่ผู้คนสองฝั่งโขงเล่าสืบต่อกันมา และจดเป็นลายลักษณ์อักษรมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเสด็จของพระพุทธเจ้าไปยังพื้นที่สองฝั่งโขง อันเป็นตั้งของอาณาจักรล้านช้าง พร้อมแสดงพุทธทำนายว่าด้วยกำเนิดและการเปลี่ยนแปลงเมือง และบุคคลสำคัญที่ร่วมสร้างและบูรณะองค์พระธาตุพนม และสอดแทรกเกี่ยวกับการกำเนิดแม่น้ำสำคัญ การปราบนาค กำเนิดพระธาตุเจดีย์และรอยพระพุทธบาทบริเวณสองฝั่งโขง (เขตอีสานเหนือและประเทศลาว)รวมถึงการบูรณะเจดีย์พระธาตุ ของพระโพธิสาร และพระไชยเชษฐา 

นายกิตติพันธ์ กล่าวว่า ส่วนเอกสารโบราณเรื่องนันโทปนันทสูตรคำหลวง ถือเป็นวรรณคดีทางพระพุทธศาสนาที่เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร (เจ้าฟ้ากุ้ง) ทรงพระนิพนธ์ขึ้นเมื่อปี 2279 จากคัมภีร์นันโทปนันทปกรณ์ที่พระพุทธสิริแต่งเป็นภาษาบาลีไว้ ตัวต้นฉบับเป็นหนังสือสมุดไทยขาวได้มาจากขุนวิทูรดรุณากร ทูลเกล้าฯ ถวายให้หอสมุดวิชรญาณ ปัจจุบันคือหอสมุดแห่งชาติ เมื่อปี 2451 สำหรับเอกสารโบราณนันโทปนันทสูตรคำหลวงของเจ้าฟ้ากุ้งนั้น แปลเป็นภาษาไทยที่ไพเราะงดงาม ข้อความภาษาไทยเก็บจากข้อความบาลีไว้เกือบทุกคาถากล่าวถึงหลักธรรมคำสอน มีความเป็นต้นฉบับหลวงที่สืบทอดมาจากสมัยอยุธยา บันทึกเนื้อหาอย่างเป็นระเบียบสวยงามด้วยตัวอักษรไทยแบบ ประดิษฐ์ เรียกว่า อักษรไทยย่อ ซึ่งอักษรไทยย่อที่ปรากฎใน เอกสารฉบับนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นอักษรไทยย่อที่งดงามที่สุดฉบับหนึ่ง มีอายุถึง 287 ปีแล้ว   

ทั้งนี้ ประเทศไทยได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำแห่งโลกมาแล้ว 5 รายการ ได้แก่ 1.ศิลาจารึก หลักที่ 1 ขึ้นทะเบียนปี 2546  2. เอกสารจดหมายเหตุพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิรูปการบริหารการปกครองประเทศสยาม (พุทธศักราช 2411 – 2453) ขึ้นทะเบียนเมื่อปี  2552 3. จารึกวัดโพธิ์ ประกาศขึ้นทะเบียนในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เมื่อพ.ศ. 2551 และขึ้นทะเบียนในระดับโลกเมื่อปี 2554  4.บันทึกการประชุมคณะกรรมการสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ในรอบ 100 ปี ขึ้นทะเบียนเมื่อพ.ศ. 2556 และ 5. ฟิล์มกระจกชุดหอพระสมุดวชิรญาณขึ้นทะเบียนเมื่อปี 2559 

” หากเอกสารทั้ง 2 รายการสามารถได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนในปีนี้ ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีและภาคภูมิใจแก่ประเทศเป็นอย่างมาก เช่นเดียวกับการรอประกาศการพิจารณาเมืองโบราณศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์เป็นมรดกโลก คาดว่า ปลายปีนี้ทางยูเนสโกจะได้ลงพื้นที่ตรวจแหล่งโบราณสถานดังกล่าวว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม่” อธิบดี ศก.กล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'ดร.นิว' ตอกหน้า 'สมศักดิ์เจียมฯ' เหตุ 'วัดพระแก้ว' ไม่ต้องขึ้นทะเบียนเป็น 'โบราณสถาน'

'ดร.นิว' ตอกหน้า 'สมศักดิ์เจียมฯ' ยัน 'วัดพระแก้ว' อยู่ภายใต้การดูแลรักษาของ 'สำนักพระราชวัง' อยู่แล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องให้กรมศิลปากรมาดูแลรักษาซ้ำซ้อน เป็นที่มาของเหตุไม่ต้องขึ้นทะเบียนเป็น'โบราณสถาน' จึงย่อมได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 32

พัฒนาพิพิธภัณฑ์ เปิดแอป FADiscovery นำเที่ยวครั้งแรก

ในโอกาส 112 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร แถลงผลงานใน 4 ภารกิจสำคัญ นายพนมบุตร กล่าวว่า กรมศิลปากรได้ดำเนินการพัฒนาและสร้างมาตรฐานแหล่งเรียนรู้มรดกศิลป

ตู้พระธรรมวัดเบญฯ คลังคัมภีร์ใบลานล้ำค่า

คัมภีร์ใบลานโบราณหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ   3 ยุคสมัย ได้แก่ สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์  ซึ่งวัดเบญจมบพิตรได้เก็บรักษาไว้ที่ในพระวิหารสมเด็จ ส.ผ. (เสาวภา ผ่องศรี) กรมศิลปากร  (ศก.) สำนักหอสมุดแห่งชาติ ร่วมกับวัดเบญจมบพิตร นำเข้าสู่การดำเนินงานภายใต้โครงการอนุรักษ์วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

นายกฯ หนุนแผนแม่บทเสนอชื่อ 'ครูบาศรีวิชัย' เป็นบุคคลสำคัญของโลก

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับฟังข้อเสนอการสนับสนุนแผนแม่บทโครงการเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลก กลุ่ม 10 จังหวัดภาคเหนือ จากพระเทพรัตนนายก เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลําพูน

'เอ็นจีโอใต้' ร่อนจม.เปิดผนึก ฟ้อง นายกฯ ลงมาสงขลา ให้เห็นปัญหาบุกรุกเมืองเก่า-สุสานเรือเวียดนาม

'บรรจง นะแส' ร่อนจม.เปิดผนึกถึงผู้ว่าฯสงขลา ให้เรียนนายกฯ ที่ลงมาสงขลา เห็นปัญหาการบุกรุกทำลายแหล่งโบราณสถานเมืองเก่าที่อัยการยังไม่สั่งฟ้อง และกรณีสุสานเรือเวียดนามจอดระเกะระกะอยู่ตรงปากร่องน้ำร้อยกว่าลำ