กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นองค์ที่ปรึกษาจัดทำพระไตรปิฎก ภาษาอังกฤษ

‘อิทธิพล’ เผยกรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นองค์ที่ปรึกษาโครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ ระบุงานแปลคืบหน้า คาดเสร็จปี 67

20 ก.ย.2565 – นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอุปถัมภ์โครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1/2565 เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า โครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์ของประเทศไทย และประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ผลดำเนินการแปลเสร็จไปแล้วกว่าร้อยละ 20 ซึ่งมีความคืบหน้าไปมาก อีกทั้งมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบการขอพระราชทานโครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) ในพระบรมราชูปถัมภ์และขอพระราชทานกราบบังคมทูล เชิญสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ที่ปรึกษาโครงการ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ได้รับแจ้งจากกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่าพระองค์ทรงรับเชิญทรงเป็นที่ปรึกษา ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

นายอิทธิพล คุณปลื้ม กล่าวอีกว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกรอบแผนการดำเนินงานโครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ  (Tipitaka English Version) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อใช้ในการดำเนินงานได้การแปล การบรรณาธิการ  และการจัดหาโปรแกรมสำหรับเป็นเครื่องช่วยแปล ซึ่งจะทำให้การแปลมีความรวดเร็วและมีความถูกต้องสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น รวมถึงการประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำพระไตรปิฎกให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมอบหมายให้กรมการศาสนาไปจัดทำรายละเอียดงบประมาณมาเสนอคณะกรรมการในการประชุมครั้งต่อไป

” แผนงานการแปลพระไตรปิฎกจะทำให้การดำเนินงานคืบหน้าขึ้นกว่าร้อยละ 60 และจะทำการแปลเสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ในปี 2567 ” รมว.วธ. กล่าว

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังแต่งตั้งอนุกรรมการเพิ่มเติม อีก 2 คน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.รวินทร ปานฑ์ (Prof. Dr. Ravindra Panth) อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยนาลันทา ประเทศอินเดีย ในคณะอนุกรรมการแปล และศาสตราจารย์ ดร.การาม เดช สิงห์ ซาเรา (Prof. Dr.Karam Tej Singh Sarao) อดีตหัวหน้าภาควิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยเดลี ประเทศอินเดีย ในคณะอนุกรรมการบรรณาธิการ เพื่อให้การจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความถูกต้องสมบูรณ์

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ทูตอินเดียเฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา

26 ก.ย.2565 - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสุจิตรา ทุไร (Mrs. Suchitra Durai)เอกอัครราชทู

ในหลวงโปรดเกล้าฯ กรมสมเด็จพระเทพฯ ถวายความอาลัยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ควีนเอลิซาเบธที่ 2

24 ก.ย.2565 - เวลา  17.26 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเททองหล่อ'พระพุทธเมตตาศิริราชคุณากร'

18 ก.ย.2565 - เวลา 17.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเททองหล่อ "พระพุทธเมตตาศิริราชคุณากร" โดยมีศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นายณรงค์ รักร้อย

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ'ศิลปาธร'

17 ก.ย.2565 - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอิทธิพล คุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นำศิลปินร่วมสมัยดีเด่นที่ได้รับการยกย่องเป็นศิลปิน "ศิลปาธร" ประจำปี 2564 เฝ้า ฯรับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ "ศิลปาธร " และในโอกาสนี้ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม คณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงลงพระนามาภิไธยถวายความอาลัยแด่ควีนเอลิซาเบธที่ 2

10 ก.ย.2565 - เพจสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย เผยแพร่ข้อความว่า สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยังทำเนียบเอกอัครราชทูต เพื่อทรงลงพระนามาภิไธยถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2