ป้ายกำกับ :

นายปกรณ์ นิลประพันธ์

เลขาฯกฤษฎีกา เชื่อครม.คงรอศาล จะเอารถไฟฟ้าสีส้มเข้าพิจารณาให้เจ็บตัวทำไม

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้สัมภาษณ์กระแสข่าวจะมีการนำโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่า

มีหนาวเจอฟ้องได้! วิษณุแจงให้ระวัง กม.อิเล็กทรอนิกส์ที่บังคับใช้แล้ว

‘วิษณุ’ เตือนกฎหมายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทำผ่านออนไลน์ยกเว้น 5 ประเภท เตือนข้าราชการเร่งทำความเข้าใจ ปฏิเสธเจอฟ้องได้จนถึงระดับรัฐมนตรี

ความร่วมมือด้านกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นเจ้าภาพร่วมกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการจัดประชุม 15th APEC Conference on Good Regulatory Practice (GRP15)

เพิ่มเพื่อน