ป้ายกำกับ :

รานิล วิกรมสิงเห

นายกฯ เข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันประกาศเอกราชศรีลังกา ครั้งที่ 76 ในฐานะแขกเกียรติยศ

นายกฯ เข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันประกาศเอกราชสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ครั้งที่ 76 ในฐานะแขกเกียรติยศ

เพิ่มเพื่อน