ป้ายกำกับ :

ร่างรัฐธรรมนูญ

นักกฎหมาย ชี้ร่างรธน.ใหม่ทั้งฉบับไม่ง่าย ต้องผ่านด่านอรหันต์หลายชั้น!

สืบเนื่องจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติเอกฉันท์ 323 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ไม่ออกเสียง 7 เสียง กรณีขอให้สภาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

'อนุทิน' ฟันเปรี้ยง ส.ว.ไม่กล้าฝืนกระแสสังคมเลือกนายกฯ เสียงข้างน้อย

‘อนุทิน’ แจงภูมิใจไทยหนุนปิดสวิตช์ ส.ว. เพราะยึดหลักประชาธิปไตย เชื่อหลังเลือกตั้งใครรวบรวมเสียงในสภาเกิน 250 เชื่อ ส.ว.ไม่ฝืน แต่หากยังดื้อจะเป็นนายกฯ น่าสงสารที่สุดในโลก เหมือนโยนไก่ให้จระเข้กิน

'วิษณุ' ชี้ร่างรธน.คว่ำ เสนอได้อีก แต่ต้องถอดบทเรียนทำไมถึงไม่ผ่าน

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณี นายศุภชัย โพธิ์สุ ประธานการประชุม ชิงปิดประชุมสภาฯระหว่างการพิจารณาร่างพ.ร.บ.เครื่องสำอาง เนื่องจากมีสมาชิกร่วมประชุมน้อย

'พิธา' โหนแก้รัฐธรรมนูญโวจะนำมาใช้เป็นนโยบายหาเสียง

ก้าวไกลเสียดายโอกาสทองนำร่างแก้ รธน.หาทางออกในสภา ไม่รู้ทำให้สถานการณ์ร้อนแรงหรือไม่ ได้ทีดันแก้ รธน.นโยบายพรรคหาเสียง

ส.ว.วันชัย ตั้งฉายาร่าง รธน.ฉบับ '4 ก.' เต็มไปด้วยโลภะ โทสะ โมหะ

ที่รัฐสภา ในการประชุมรัฐสภาร่วมกัน ที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ที่นายพริษฐ์ วัชรสินธุ นายปิยบุตร แสงกนกกุล และประชาชนเข้าชื่อ จำนวน 1.3 แสนคน เป็นผู้เสนอ

เพิ่มเพื่อน