ป้ายกำกับ :

หนี้ครู

2565 ปีแห่งการแก้หนี้ครัวเรือน

รัฐบาลได้ประกาศให้ปี 2565 เป็นปีแห่งการแก้หนี้ครัวเรือนใน 8 ประเด็น ได้แก่ การแก้ไขหนี้กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา     (กยศ.)  การกำหนดให้การไกล่เกลี่ยและการปรับโครงสร้างหนี้เป็นวาระของประเทศ การแก้ไขปัญหาหนี้เช่าซื้อรถยนต์รถจักรยานยนต์ การแก้ไขหนี้ข้าราชการโดยเฉพาะครูและตำรวจ การแก้ไขปัญหาบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล

ไทยสร้างไทยจี้รัฐดูแลจิตใจครูจี้แก้ปัญหาหนี้สิน

ไทยสร้างไทยจี้รัฐ ดูแลสุขภาพจิตใจครู ขอ แก้ปัญหาหนี้สิน แก้ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  ดึงเทคโนโลยีช่วย พร้อมปรับราย ได้ค่าตอบแทน ให้เหมาะสมกับบทบาทครู 

เพิ่มเพื่อน