ป้ายกำกับ :

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

ไหมโวเสียงส.ว.ครบ มั่นใจโหวตพิธารอบเดียวจบ/เศรษฐาเชื่อมีพลังเงียบหนุน

“ในหลวง” มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาฯ “วันนอร์” ส่งหนังสือนัดประชุมร่วมรัฐสภาครั้งที่ 1

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ กกต.ให้พรรคพลังศรัทธาสิ้นสภาพพรรคการเมือง!

ประเดิมก่อนเลือกตั้งใหญ่! กกต.ออกประกาศให้พรรคพลังศรัทธาหมดสภาพเป็นพรรคการเมือง เหตุตั้งมา 4 ปีแต่หาสมาชิก 1 หมื่นคนไม่ได้

ในหลวงโปรดเกล้าฯ ให้ 'มนตรี กนกวารี' พ้นเก้าอี้รองเลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญแล้ว

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศสำนักนายกฯ เรื่องให้นายมนตรี กนกวารี พ้นจากเก้าอี้รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญแล้ว

โปรดเกล้าฯ ถอดยศ 8 นายทหารสัญญาบัตร เรียกคืนเครื่องราชฯ ทำผิดวินัยร้ายแรง

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหาร และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'พรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์'​ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการศาลรธน.

8 พ.ย.2565 -​ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ‘พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์’ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมราง

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งรองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการขนส่งทางราง

เพิ่มเพื่อน