ไทยไฟเขียวร่วมปฏิญญาปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก!

ไทยร่วมวงข้อตกลงความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภูมิภาคอินโด – แปซิฟิก เตรียมให้การรับรองในที่ประชุม ณ กรุงปารีส

15 มิ.ย.2565 – น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.2565 เห็นชอบให้ไทยร่วมรับรองปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่จะมีการรับรองในการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือในภูมิภาคอินโด - แปซิฟิก (Ministerial Forum for Cooperation in the Indo - Pacific) ณ กรุงปารีส ฝรั่งเศส ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกัน

น.สงรัชดากล่าวอีกว่า ปฏิญญาร่วมฯ ฉบับนี้ จะนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในประเด็น อาทิ 1.การส่งเสริมให้เกิดความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยในการส่งข้อมูล โดยให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อันจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างเต็มที่ 2.การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพจะเป็นปัจจัยสำคัญในการนำไปสู่ความร่วมมือข้ามพรมแดน 3.การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อสนับสนุนมาตรฐานระดับสูงในด้านการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัว เช่น มีกรอบกฎหมายและนโยบายที่ครอบคลุม, ใช้สิทธิปัจเจกบุคคลดำเนินการกับข้อมูลของตนเองได้, รักษาความปลอดภัยในการโอนถ่ายข้อมูลระหว่างประเทศ และการกำกับดูแลที่เป็นอิสระโดยหน่วยงานของรัฐเป็นการเฉพาะ รวมทั้งมีระบบการชดเชยเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ และ 4.ความร่วมมือด้านการคุ้มครองข้อมูลและการไหลเวียนของข้อมูลข้ามพรมแดนที่น่าเชื่อถือ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี รวมทั้งหน่วยงานกำกับดูแลของภาครัฐจะต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด

น.ส.รัชดากล่าวด้วยว่า ไทยเป็น 1 ใน 13 ประเทศของภูมิภาคอินโด - แปซิฟิกที่ได้รับการทาบทามให้ร่วมรับรองปฏิญญาร่วมฯ เนื่องจากไทยมีความร่วมมือด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับสหภาพยุโรปมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจัดทำพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) ซึ่งเป็นกรอบกฎหมายที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับกฎระเบียบของสหภาพยุโรปว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (General Data Protection Regulation: GDPR)

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครม.อนุมัติ 3.8 พันล้าน สร้างอาคาร รพ.ศิริราช และสถานีรถไฟฟ้า เข้าถึงการรักษาได้รวดเร็ว

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.อนุมัติการดำเนินโครงการอาคารรักษาพยาบาลและสถานีศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล งบประมาณรวมทั้งสิ้น 3,851.27 ล้านบาท

รัฐบาลเดินหน้า ปูพรมฉีดวัคซีน ไทยการ์ดเริ่มตก

ไทยยังพบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 655 ราย เสียชีวิต 12 คน “ไตรศุลี” ยันรัฐบาลยังเดินหน้าแผนฉีดวัคซีนตามปกติแม้ลดชั้นโควิด-19 แล้ว กรมอนามัยโพลเผยการ์ดคนไทยเริ่มตก “อนุชา” ตีปี๊บคุมฝีดาษลิงอยู่

‘วธ.’ ทำจดหมายเหตุ โควิดระบาดในไทย!

กระทรวงวัฒนธรรมจัดทำจดหมายเหตุการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในไทย บันทึกลำดับเหตุการณ์สำคัญ บอกเล่าความร่วมมือร่วมใจของคนไทยจนสามารถผ่านวิกฤตครั้งใหญ่