'กองหนุน' วิเคราะห์ตามกฎหมาย ฟันธง 'ลุงตู่' มีสิทธิ์รอดสูงมาก

'ดร.นิว'วิเคราะห์ตามกฎหมาย ฟันธง'ลุงตู่'มีสิทธิ์รอดสูงมาก ชี้ นายกรัฐมนตรีตามบทหลักของรธน. 60 เกี่ยวข้องกับ ม.159 ที่ ส.ส. เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกฯ

30ก.ย.2565-ดร.ศุภณัฐ อภิญญาณ หรือ “ดร.นิว” นักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัย MAST Center และ คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกา โพสต์เฟซบุ๊กมีเนื้อหาดังนี้

วิเคราะห์ตามกฎหมาย ลุงตู่มีสิทธิ์รอดสูงมาก

จุดตั้งต้นของปมปัญหาการนับระยะเวลาแปดปีของการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ อยู่ที่ ม.๑๕๘ ในวรรคที่สี่

"นายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกินแปดปีมิได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่ แต่มิให้นับรวมระยะเวลาในระหว่างที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังพ้นจากตำแหน่ง"

โดยฝ่ายที่ออกมายืนกระต่ายขาเดียวว่าต้องเริ่มนับที่ปี ๕๗ จะก็อ้างแต่เฉพาะวรรคที่สี่นี้เท่านั้น โดยละทิ้งความสำคัญของวรรคอื่นๆ ไปเสียหมด ซึ่งนับได้ว่าเป็นการเลือกตีความกฎหมายที่ดูตลกมาก

ทั้งๆ ที่ ม.๑๕๘ ในวรรคที่สอง ยังได้ระบุข้อความสำคัญซึ่งควรต้องนำมาประกอบการพิจารณาเป็นอย่างยิ่ง "นายกรัฐมนตรีต้องแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๕๙"

กระนั้นย่อมหมายความว่า นายกรัฐมนตรีตามบทหลักของรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ ย่อมต้องเกี่ยวข้องกับ ม.๑๕๙ ที่ ส.ส. เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีอีกด้วย

นอกจาก ม.๑๕๘ ก็ยังมี ม.๒๖๔ ซึ่งเป็นบทเฉพาะกาลที่ได้ถูกนำมาพิจารณาร่วมด้วย "ให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้เป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้..."
โดยวรรคนี้นี่เองที่บรรดานักกฎหมายทั้งหลาย ซึ่งทำตัวไม่ต่างจากตัวตลก ได้ยกมาอ้างอิงแบบลอยๆ จนกลายเป็นความตลกแบบซ้ำๆ ซากๆ เพราะไม่ได้คำนึงถึง "ความมุ่งหมาย" และ "คำอธิบายประกอบ"

เมื่อพิจารณาจากทั้ง "ความมุ่งหมาย" และ "คำอธิบายประกอบ" ของ ม.๒๖๔ ก็จะพบว่าเป็นไปเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารราชการแผ่นดิน อีกทั้งตอกย้ำที่มาของคณะรัฐมนตรีดังกล่าว แตกต่างจากบทหลักของรัฐธรรมนูญนี้
ตลอดจนใน "คำอธิบายประกอบ" ของ ม.๒๖๔ ก็ยังได้เจาะจงเรียกรัฐมนตรีกลุ่มนี้ไว้อย่างชัดเจนอีกด้วยว่าเป็น "รัฐมนตรีในช่วงเปลี่ยนผ่าน" ชี้ให้เห็นว่านายกรัฐมนตรีในขณะนั้นก็เป็น "นายกรัฐมนตรีในช่วงเปลี่ยนผ่าน" เช่นกัน
ด้วยเหตุผลทั้งหมดในข้างต้น พร้อมกับการที่รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ เริ่มประกาศใช้เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ การนับระยะเวลาแปดปีย้อนหลังแบบลากยาวไปจนถึงปี ๕๗ จึงนับเป็นเรื่องเหลวไหลที่ดูตลกสิ้นดี

เพราะฉะนั้น จุดตัดที่แท้จริงของปมปัญหาการนับระยะเวลาแปดปีของการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จึงอยู่ระหว่างการเริ่มนับที่ปี ๖๐ หรือ ๖๒ ขึ้นกับนิยามของคำว่า "นายกรัฐมนตรี" ตามที่ปรากฏอยู่ใน ม.๑๕๘
ขึ้นอยู่กับนิยามความหมายของคำว่า "นายกรัฐมนตรี" ใน ม.๑๕๘ มีความหมายเจาะจงว่าเป็น "นายกรัฐมนตรีตามบทหลักของรัฐธรรมนูญนี้" เท่านั้น หรือกินความรวมไปถึง "นายกรัฐมนตรีในช่วงเปลี่ยนผ่าน" ด้วย

ดังนั้น ถ้า "นายกรัฐมนตรี" ใน ม.๑๕๘ มีความหมายอย่างกว้างรวมถึง "นายกรัฐมนตรีในช่วงเปลี่ยนผ่าน" ด้วย ก็จะเริ่มนับที่ปี ๖๐ โดยนับจากวันแรกที่รัฐธรรมนูญมีการประกาศใช้ ซึ่งก็คือ ๖ เมษายน ๒๕๖๐

แต่หากถ้า "นายกรัฐมนตรี" ใน ม.๑๕๘ มีความหมายอย่างแคบเฉพาะ "นายกรัฐมนตรีตามบทหลักของรัฐธรรมนูญนี้" ก็จะเริ่มนับที่ปี ๖๒ หรือ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตามที่มีประกาศแต่งตั้ง "เป็นนายกรัฐมนตรี ตามความในมาตรา ๑๕๘" ซึ่งนับได้ว่าเป็น "นายกรัฐมนตรีตามบทหลักของรัฐธรรมนูญนี้" โดยสมบูรณ์

ท้ายที่สุด แม้ลุงตู่จะได้กลับมา แต่สิ่งที่สำคัญมากไปกว่านั้น และสำคัญมากที่สุด คือ นโยบายของลุงตู่หลังจากนี้ไปต่างหาก ซึ่งควรเป็นไปเพื่อนำพาประชาชนไปสร้างประชาธิปไตยที่แท้จริงอย่างสันติ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยทั้งแผ่นดิน

อันจะนำมาซึ่งระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้องและมีความเป็นธรรม ปรากฏหัวใจของประชาธิปไตย อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง และมีสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มั่นคง เป็นหลักชัยของประเทศชาติและประชาชนตลอดไป

ดร.ศุภณัฐ
๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
#ประชาธิปไตยTheseries by ดร.ศุภณัฐ
__________
แนวทางในการวินิจฉัยปมปัญหาการนับระยะเวลาแปดปีของการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
https://www.facebook.com/100001579425464/posts/5620599141336011/

 

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

มุกแป้ก 'ธนาธร' จุกอก รณรงค์ใส่ชุดไปรเวทไปเรียน มีแค่ 580 คน ย้ำปชต.ให้ทำตามเสียงส่วนใหญ่

ครบรอบวันรณรงค์ใส่ชุดไปรเวทไปเรียน 'ดร.นิว' ย้อน'ธนาธร'หนุนลูกชาวบ้าน ในขณะที่ลูกตัวเองใส่เครื่องแบบไปโรงเรียนอินเตอร์ทุกวันอย่างปกติสุข 'อ.สมเกียรติ'เผยมีแค่ 580 คน ยันประชาธิปไตยบอกว่าให้ทำตามเสียงส่วนใหญ่

ข้อเสนอปลดล็อกท้องถิ่นของคณะก้าวหน้าไม่ต่าง 'การ์ดเกม' หวั่นเป็นจุดเริ่มต้นแบ่งแยกดินแดน

'ดร.นิว' ฝากสส.สว.พิจารณาข้อเสนอปลดล็อกท้องถิ่นของคณะก้าวหน้า ชี้เป็นการโฆษณาชวนเชื่อ มีเป้าหมายแฝงเร้นซ่อนอยู่ ไม่ต่างจากกรณีการ์ดเกมบิดเบือนประวัติศาสตร์ หวั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการแบ่งแยกดินแดน

ยกเหตุการณ์แต่งตั้งนายกฯมาเลเซีย การแต่งตั้งนายกฯในระบอบปชต.ยังคงเป็นอำนาจของประมุข

'ดร.นิว'ยกเหตุการณ์สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียทรงประกาศแต่งตั้ง'อันวาร์'ขึ้นเป็นนายกฯ ยืนยันหลักวิชาการ การแต่งตั้งนายกฯในระบอบประชาธิปไตย ยังคงเป็นอำนาจของประมุข เช่นเดียวกับในอังกฤษ-ฝรั่งเศส

เปรียบเทียบคำพูดให้ร้ายเศรษฐกิจพอเพียงของ 'ธนาธร' กับจำเลยคดีม.112ทำให้รู้ใครอยู่เบื้องหลัง

'ดร.นิว' ยกกรณีจำเลยคดีม.112 อายุ 19 ปี ได้รับโทษจากการวิจารณ์เศรษฐกิจพอเพียง เทียบคำพูดให้ร้ายเศรษฐกิจพอเพียงของ'ธนาธร' ทำให้ได้รับรู้ใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการเผยแพร่ชุดความคิดบิดเบือน

ปลุกคนไทยต้องไม่ยอมให้ใครจับ APEC เป็นตัวประกัน ม็อบป่วนไม่ต่างจากคนขายชาติ

'ดร.นิว' ลั่นไทยต้องไม่ยอมให้ใครจับ APEC เป็นตัวประกัน ชี้การเคลื่อนไหวล้มการประชุมฯไม่ใช่ความต้องการของประชาชน มีเอ็นจีโอต่างชาติอยู่เบื้องหลัง นักการเมืองเครือข่ายสามนิ้วคอยสนับสนุน หวังแทรกแซงความมั่นคง ไม่ต่างจากคนขายชาติ

เอาแล้ว 'อุ๊งอิ๊ง' ถูกต้้งคำถาม 'พรรคเพื่อไทย' มีจุดยืนที่ชัดเจนอย่างไรต่อ 'ม.112'

ดร.ศุภณัฐ อภิญญาณ หรือ “ดร.นิว” นักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัย MAST Center และ คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึง น.ส. แพทองธาร ชินวัตร