'อำนวย นิ่มมะโน' แจงเหตุผล สละสิทธิเป็น ส.ว.

6 ธ.ค.2565 - หลังจากที่ พล.อ.สกล ชื่นตระกูล หรือ บิ๊กแขก สมาชิกวุฒิ ถึงแก่อนิจกรรม ด้วยการติดเชื้อในกระแสเลือด เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ทำให้จำนวนสมาชิกวุฒิสภา ขณะนี้เหลืออยู่ 248 คน สำหรับรายชื่อบุคคลสำรองสำหรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา ตามประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 2/2565 เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา แทนตำแหน่งที่ว่าง ในลำดับถัดไป ได้แก่ พลตำรวจโท อำนวย นิ่มมะโน อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล

ล่าสุด พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน กรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม ได้โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กว่า สละสิทธิการเป็นสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เพราะเหตุใด?

ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณบรรดาเพื่อนพ้องน้องพี่ ที่ได้แสดงความยินดีต่อการที่กระผมจะได้เข้ารับตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) แทนตำแหน่งที่ว่าง ทันทีที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเลขาธิการวุฒิสภา กำหนดให้ตอบรับตำแหน่งภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ทำให้กระผมต้องกลับมาคิดว่า ระหว่างการเป็นสมาชิกวุฒิสภาซึ่งถือเป็นตำแหน่งอันทรงเกียรติกับการที่จะเข้าไปเป็นคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) หรือคณะกรรมการอิสระคณะใดคณะหนึ่งตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติฉบับใหม่ เพื่อจะได้ช่วยผลักดันให้การปฏิรูปตำรวจเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายได้อย่างแท้จริง เพราะกระผมเป็นทั้งกรรมการยกร่างและเป็นกรรมาธิการวิสามัญของรัฐสภา เรียกได้ว่าเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติฉบับนี้มาตั้งแต่เริ่มยกร่างจนกระทั่งผ่านความเห็นชอบของรัฐสภา

ซึ่งตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาตินอกจากจะมีคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) แล้ว ยังกำหนดให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจ (ก.พ.ค.ตร.) และคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจ (ก.ร.ตร.) ซึ่งองค์กรหนึ่งจะมาทำหน้าที่บำบัดทุกข์ให้กับประชาชนในการที่จะพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมของประชาชน จากการกระทำหรือไม่กระทำการของตำรวจอันมิชอบ หรือการประพฤติปฏิบัติไม่เหมาะสมและเสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์ของตำรวจ กระทำผิดวินัยหรือละเมิดประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ (ก.ร.ตร.) กับอีกองค์กรหนึ่งทำหน้าที่บำบัดทุกข์ให้กับข้าราชการตำรวจ

โดยเฉพาะความเป็นธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้าย ให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง (ก.พ.ค.ตร.) เรียกได้ว่ามาตรวจสอบ กำกับดูแล ก.ตร. อีกชั้นหนึ่ง สำหรับองค์ประกอบของ ก.ตร. แม้ว่าจะไม่สามารถสกัดกั้นอำนาจทางการเมืองได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด แต่ก็ได้พยายามสร้างองค์ประกอบให้มีการถ่วงดุลให้ได้มากที่สุด โดยกำหนดให้ที่มาของคณะกรรมการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ตร. ซึ่งมาจากการเลือกตั้งก็ได้มีการบัญญัติให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มาจัดการเลือกตั้งแทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่จะจัดกันเองเพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรม ผู้ที่ได้รับเลือกจะได้เป็นตัวแทนของข้าราชการตำรวจอย่างแท้จริง ไม่ใช่เป็นการสืบทอดอำนาจไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างเช่นที่เคยเป็นมา.....

กระผมจึงตัดสินใจโดยไม่ลังเลใจแม้แต่น้อย ลงสมัครรับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ผู้ทรงคุณวุฒิโดยทันที และได้มีหนังสือฉบับลงวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ถึงเลขาธิการวุฒิสภา ขอสละสิทธิ์ไม่ขอรับตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) แทนตำแหน่งที่ว่าง ด้วยเห็นว่าหากกระผมได้รับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) หรือคณะกรรมการอิสระคณะอื่นที่สร้างขึ้นใหม่ กระผมจะสามารถช่วยผลักดันให้พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติฉบับนี้ เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องตามเจตนารมณ์เพื่อการปฏิรูปองค์กรตำรวจได้อย่างแท้จริง ตัวอย่างเช่น การปฏิรูปงานอำนวยความยุติธรรมในทางอาญา ให้มีความเป็นอิสระปราศจากการแทรกแซง โดยให้งานสืบสวนสอบสวนเป็นกลุ่มงานเดียวกันและเป็นตำแหน่งเลื่อนไหลจนถึง รองผู้บังคับการ ดังปรากฏรายละเอียดตามคำอภิปรายชี้แจงต่อสมาชิกรัฐสภาตามลิงค์ต่อไปนี้“https://www.facebook.com/100035392371733/videos/718083846128054/”

อันจะเป็นการทำให้กระผมได้มีโอกาสทำงานตอบแทนองค์กรตำรวจซึ่งเป็นองค์กรที่รักยิ่งของกระผมโดยตรง และผลจากการที่องค์กรตำรวจได้รับการปฏิรูป ไปในทิศทางที่ถูกต้องจะเกิดผลดีต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติดังที่ได้ตั้งความหวังไว้กับการ "ปฏิรูปตำรวจ" จึงขอขอบคุณเพื่อนพ้องน้องพี่ที่แสดงความยินดีและขออภัยที่กระผมสละตำแหน่ง ส.ว. และใคร่ขอให้กลับมาให้กำลังใจกันใหม่ โดยช่วยสนับสนุนให้ได้รับเลือกตั้งเป็น ก.ตร. แทนนะครับผม

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'อัจฉริยะ' จี้ตำรวจ ปส. ออกหมายจับ 'ส.ว.' ชื่อดัง เอี่ยวขบวนการค้ายา ฟอกเงิน

นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม นําหลักฐานการสมคบขบวนการค้ายาเสพติดและฟอกเงินของ ส.ว. ชื่อดัง ยื่นต่อ พล.ต.ท.สรายุทธ สงวนโภคัย ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด

ยังไม่ถึงเดือน สภาล่มรอบ 3 'รัฐบาล-ส.ว.' ขวางแก้รัฐธรรมนูญ

ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุม มีพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... ที่นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย พร้องคณะเป็นผู้เสนอ

จบข่าว! 'วิษณุ' เบรกไอเดีย ส.ว. เสนอแจกค่าเดินทางเลือกตั้ง บอกไม่มีที่ไหนทำกัน

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯให้สัมภาษณ์กรณี คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณปีงบประมาณ 2567 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งส.ส.

ส.ว. ถกหน่วยงาน ไล่เช็กบิลขายหวยออนไลน์เกินราคา เตรียมขอศาล สั่งปิดแพลตฟอร์มดัง

คณะกรรมาธิการ (กมธ.) สิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ที่มีนายสมชาย แสวงการ ส.ว. เป็นประธาน มีการประชุมเพื่อพิจารณาปัญหาการจัดจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์ โดยเชิญผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (สตช.)

ส.ว. เสนอจ่ายคนละ 500 บาท ค่าเดินทางไปเลือกตั้ง หวังช่วยแก้ปัญหาซื้อเสียง

ในการประชุมวุฒิสภา ที่มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุม พิจารณารายงานการศึกษา เรื่อง แนวทางการส่งเสริมและการพัฒนาการเลือกตั้งให้สุจริตและเที่ยงธรรม โดยคณะกรรมาธิการ (กมธ.)