พรึ่บ! สภาฯไฟเขียวศึกษา 'บ่อนกาสิโน' เลือก 60 กมธ.ได้ถูกคน

2 ธ.ค.2564 - ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาฯคนที่สอง เป็นประธานการประชุม มีการพิจารณาญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร เพื่อหาแหล่งรายได้ใหม่จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศ ที่มีส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านเสนอญัตติในทำนองเดียวกันเข้ามา 12 ฉบับ ต่อจากเมื่อวันที่ 25 พ.ย. ที่ผ่านมา

โดยในวันนี้เป็นการอภิปรายสรุปญัตติทั้ง 12 ญัตติ ทันทีที่อภิปรายสรุปเรียบร้อย นายศุภชัย เสนอให้ใช้ข้อบังคับการประชุมสภาฯข้อที่ 88 ให้ตั้งคณะกมธ.โดยไม่ต้องมติจากที่ประชุม แต่พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ คัดค้านว่าควรจะให้ที่ประชุมลงมติ เพราะเป็นเรื่องที่หมิ่นเหม่ต่อวัฒนธรรมและจริยธรรมของสังคมไทย อีกทั้งยังมีประชาชนบางกลุ่มไม่เห็นด้วยกับเรื่องดังกล่าว ที่สุดที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบให้ตั้งกมธ. ด้วยคะแนน 310 ต่อ 9 งดออกเสียง 10 เสียง ทั้งนี้ ได้ตั้งคณะกมธ.วิสามัญฯ จำนวน 60 คน และกำหนดระยะเวลาทำงาน 90 วัน

อย่างไรก็ตาม สำหรับรายชื่อคณะกมธ.ที่น่าสนใจ อาทิ สัดส่วนคณะรัฐมนตรี(ครม.) เช่น นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และส.ส.นครราชสีมา พรรคพลังประชารัฐ นายบุญลือ ประเสริฐโสภา ส.ส.ราชบุรี พรรคภูมิใจไทย นายสุทัศน์ เงินหมื่น ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ นายชัชวาลย์ คงอุดม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังท้องถิ่นไท นายไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ นายเอกราช ช่างเหลา ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์

สัดส่วนพรรคเพื่อไทย เช่น นายพิเชษฐ เชื้อเมืองพาน ส.ส.เชียงราย นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ ส.ส.เชียงราย นายอนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ ส.ส.มุกดาหาร นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ส.ส.เชียงใหม่ นายวิชาญ มีนชัยนันท์ อดีตส.ส.กทม. นายนิคม บุญวิเศษ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังปวงชนไทย นายมงคลกิตติ์ สุขสินธรานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์

สัดส่วนพรรคพลังประชารัฐ เช่น นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ ส.ส.กำแพงเพชร นายสุชาติ อุสาหะ ส.ส.เพชรบุรี สัดส่วนพรรคภูมิใจ เช่น นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี นายสฤษฎ์พงศ์ เกี่ยวข้อง ส.ส.กระบี่ นายชยุต ภูมะกาญจนะ สัดส่วนพรรคประชาธิปัตย์ เช่น นายเดชอิศม์ ขาวทอง ส.ส.สงขลา นายเทพไท เสนพงศ์ อดีตส.ส.นครศรีธรรมราช นายมนตรี ปาน้อยนนท์ ส.ส.ประจวบคีรีขันธ์ นายพนิต วิกิตเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายวิวรรธน์ นิลวัชรมณี ส.ส.สุราษฎร์ธานี เป็นต้น