‘เอ็ดดี้’ อธิบายชัด ‘ทำไมพรรคลุงแพ้ราบคาบ’

15 พ.ค.2566-นายอัษฎางค์ ยมนาค นักวิชาการอิสระ โพสต์เฟซบุ๊ก “เอ็ดดี้ อัษฎางค์ ยมนาค” หัวข้อ “ทำไมพรรคลุงแพ้ราบคาบ กับภูมิรัฐศาสตร์ของไทยที่ถูกจีนลากไป แยงกี้อีแร้งลากมา” ระบุว่า รัก ศรัทธาและบูชาในหัวใจของลุงที่ทำงานหนักอย่างเหน็ดเหนื่อย เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และปวงชนชาวไทย แต่ก็เขียนบทความนี้ด้วยความเจ็บปวดในสิ่งที่ลุงพลาด และนั่งทำใจให้สงบอยู่มากกว่า 6 ชั่วโมง ถึงมาเขียนบทความนี้ได้

ผมเคยเขียนบทความหลายครั้งว่า รัฐบาลลุงตู่ทำงานหนักแค่ไหน ผลงานมากมายเพียงใด แต่ถ้าไม่จัดระเบียบหรือจัดการกับเทคโนโลยีการสื่อสาร โซเชี่ยลมีเดียและการบิดเบือนข้อเท็จจริง, ซึ่งความจริงมันเป็นปัญหาหมายเลขหนึ่งที่ถูกละเลยหรือจัดการกับปัญหานี้น้อยเกินกว่าที่มันเป็นเบอร์หนึ่งของปัญหา, ผลงานจากการทำงานอย่างหนักเหล่านั้นก็ไร้ค่า และสุดท้ายแล้วผลงานทั้งหมดจะตกไปอยู่ในมือของฝ่ายตรงข้าม

แต่เหมือนไม่มีใครสนใจเรื่องที่ผมพยายามจะสื่อสารเหล่านั้นเลย และตอนนี้ผลของเรื่องนี้กำลังจะเกิดขึ้นแล้ว

ดูเหมือนว่า ผลงานสำคัญของรัฐบาลประยุทธ์คือ การทำงานหนักและสร้างผลงานชั้นเลิศมากมาย เพื่อนำไปใส่พานไปถวายให้ก้าวไกล ซึ่งไม่ต้องทำงานหนักอะไรเลย นอกจากการสร้างข่าวบิดเบือน ให้รัฐบาลประยุทธ์ไม่มีผลงานอะไรเลย แล้วก็รับผลงานทั้งหมดนั้นมาเป็นของตน

เพราะตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และผลงานของรัฐบาลประยุทธ์ทั้งหมดกำลังจะออกดอกออกผล ปรากฏต่อสายตาชาวไทยและชาวโลกในปีนี้และปีต่อๆ ไป

นอกจากนี้ ผมยังเขียนบทความย้ำอยู่หลายครั้งเรื่อง ผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ที่ไม่มีใครสามารถโค่นลงได้ มักล้มลงด้วยตนเอง ดังเช่นพรรคสามลุงที่ชนะการเลือกตั้งได้จัดตั้งรัฐบาลที่ผ่านมานั้นแข็งแกร่งที่สุดในปฐพี แต่ที่สุดแล้วพรรคสามลุงก็แตกเพราะลุง ลุงที่อยู่ในพรรคสามลุง ที่ถูกลุงที่นั่งดูใบไม้ใช้กำลังภายในทำให้แตก ความพ่ายแพ้การเลือกตั้งในครั้งนี้มันส่อแววมาตั้งพรรคสามลุงแตกแล้ว

เมืองไทยเสียกรุง 2 ครั้ง ไม่ใช่เพราะไทยรบไม่เก่ง แต่แตกเพราะคนไทยแตกความสามัคคีและมีไส้ศึก และเราจะเสียกรุงครั้งที่ 3 ด้วยเหตุเดียวกันนั้น ขอพาย้อนกลับไปยุคล่าอาณานิคม นับตั้งแต่แผ่นดินรัชกาลที่ 3 ต่อเนื่องมาถึงรัชกาลที่ 4 และรุนแรงที่สุดในแผ่นดินรัชกาลที่ 5 นั้น เรารอดพ้นการตกเป็นอาณานิคมมาได้ก็เพราะ การทรงงานหนักของในหลวงทั้ง 3 รัชกาล รวมไปถึงพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งเรียกรวมกันว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมกำลังสนับสนุนการทำงานของข้าราชการ   ปัจจัยที่ทำให้ไทยเราสามารถผ่านพ้นวิกฤติการล่าอาณานิคมมาได้ในครั้งนั้น เพราะเรามีการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ที่พระมหากษัตริย์มีสิทธิ์ขาดในการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งการปกครองแบบนี้ถ้าได้ผู้นำที่มีคุณธรรมก็จะเป็นผลดีต่อชาติและประชาชนอย่างใหญ่หลวง ซึ่งในยุคที่ผ่านมานั้น เรามีผู้นำที่เป็นพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีคุณธรรมและยึดมั่นในความผาสุกของราษฏรและความมั่นคงของชีวิตเป็นสำคัญ

ในขณะที่ ยุคปัจจุบันเราปกครองในระบอบประชาธิปไตย ที่มีพรรคการเมืองและนักการเมืองเป็นผู้บริหารราชการแผ่นดิน

ซึ่งนักการเมืองบางคนและพรรคการเมืองบางพรรค อาจแปรพักตร์ไปเข้ากับชาติมหาอำนาจที่ต้องการจัดระเบียบโลก ได้ให้การสนับสนุนทั้งกำลังเงิน กำลังคน  กลยุทธ์และเทคโนโลยี เพื่อให้นักการเมืองและพรรคการเมืองที่แปรพักตร์ชนะการเลือกตั้งเพื่อจะมีอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินไปตามแนวทางที่ชาติมหาอำนาจนักจัดระเบียบโลกต้องการ

เป็นการง่ายที่ชาติมหาอำนาจจะเข้ามาครอบงำและใช้นักการเมืองและพรรคการเมืองนั้นเป็นเครื่องมือและเป็นตัวแทนของตน เพราะนักการเมืองและพรรคการเมืองนั้นไม่ได้มีความ honour หรือความรักและความภาคภูมิใจในในเกียรติยศต่อตนเอง ต่อชาติและประชาชนเหมือนดังสถาบันพระมหากษัตริย์ทีีประกอบด้วยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์มีเกียรติยศอยู่ในใจตน ทำไมชาติมหาอำนาจถึงสนใจประเทศไทย ซึ่งเป็นเพียงประเทศเล็กๆ และไม่ได้ร่ำรวยอะไร  

คำตอบคือ เรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ คือ อาณาเขต ตำแหน่งที่ตั้งของประเทศ รัฐศาสตร์ คือ การเมือง   

ภูมิรัฐศาสตร์ คือ ความสัมพันธ์เชิงอำนาจทางการเมืองระหว่างประเทศหรือดุลอำนาจระหว่างประเทศ ในอดีต แนวคิดเรื่องภูมิรัฐศาสตร์นี้เน้นเรื่องการยึดครองและมีอำนาจเหนือดินแดนที่เรียกว่า “ใจกลางแผ่นดิน” หรือ Heartland ซึ่งทำให้เยอรมนีสร้างกองทัพบกที่ยิ่งใหญ่เพื่อมีอำนาจเหนือดินแดนที่เป็นใจกลางแผ่นดิน จนเกิดสงครามโลกขึ้นทั้ง 2 ครั้ง

แต่ปัจจุบันสหรัฐอเมริกา เดินตามรอยเจ้าอาณานิคมอย่างอังกฤษซึ่งเป็นประเทศแม่ของตนเอง ที่ไม่สนใจทฤษฎี Heartland เพื่อมีอำนาจเหนือดินแดนที่เป็นใจกลางแผ่นดิน แต่อเมริกาซึ่งเดินตามอังกฤษนั้นสนใจเรื่อง Rimland ดินแดนขอบชายฝั่งทะเล ซึ่งอังกฤษล่าอาณานิคมที่อยู่ขอบชายฝั่งทะเลไปทั่วโลก อเมริกันต่อยอด Rimland มาจากอังกฤษแล้วพัฒนาเป็นทฤษฎีสมุทานุภาพ หรือ Sea power theory ที่ว่าด้วยการมีอำนาจควบคุมประตูสู่ทะเลและมหาสมุทร

ดังนั้น ไทยซึ่งมีภูมิรัฐศาสตร์อันสำคัญระดับโลก เนื่องจากเป็นจุดที่เชื่อมระหว่างเส้นทางจากโลกตะวันตกสู่โลกตะวันออก เหมือนกับประเทศในตะวันออกกลางที่โดนสหรัฐอเมริกาแทรกแซง ควบคุมและจัดระเบียบมานับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2

ปัจจุบันเอเชีย โดยเฉพาะทะเลจีนใต้และภูมิภาคเอเชียตะวันเฉียงใต้คืออนาคตของโลกในยุคปัจจุบัน จึงทำให้ไทยกลายเป็น ภูมิรัฐศาสตร์ที่สำคัญที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน ทำให้ทั้ง 2 มหาอำนาจต้องการเข้ามามีอิทธิพลหรือควบคุมประเทศไทย ให้เป็นพวกตนหรือเป็นตัวแทนในการเป็นปราการด้านหน้าสำหรับตน

จีนเป็นมังกรที่ตื่นจากการหลับไหล และกำลังจะกลายเป็นที่หนึ่ง ในขณะที่สหรัฐอเมริกาจากที่เคยเป็นที่หนึ่ง กำลังจะสูญเสียความเป็นที่หนึ่ง ทำให้การเข้ามาของจีนและสหรัฐอเมริกามีความต่างกันอย่างสิ้นเชิง กล่าวคือ จีนเข้ามาอย่างมีน้ำจิตน้ำใจ ถ้อยทีถ้อยอาศัย มีความถ่อมเนื้อถ่อมตัวอย่างชาวเอเชีย และเป็นไปอย่างผู้ใหญ่ที่เอื้ออาทรต่อผู้น้อย ในขณะที่สหรัฐอเมริกาผู้ที่กำลังจะพ่ายแพ้หมดตัว เข้ามาอย่างกระหาย และอย่างผู้ที่รู้ตัวว่าจะแพ้ จึงต้องทำทุกอย่าง ไม่เว้นว่าสิ่งที่ทำนั้นไม่ใช่วิถีของสุภาพชนก็ตาม

เรื่องนี้กำลังเป็นประวัติศาสตร์ที่ซ้ำรอย เหมือนในยุคล่าอาณานิคมเมื่อร้อยกว่าปีก่อน ที่อังกฤษเข้ามาอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย ในขณะที่ฝรั่งเศสซึ่งเคยยิ่งใหญ่กว่าอังกฤษแต่เพิ่งฟื้นจากวิกฤตการเมืองในประเทศ และเมื่อเข้าสู่สนามแข่งขันการล่าอาณานิคมนั้น อังกฤษไปไกลสุดกู่แล้ว ทำให้ฝรั่งเศสทำทุกอย่างเพื่อตามอังกฤษให้ทัน แม้ว่าจะใช้วิธีที่ไม่ใช่วิถีของสุภาพชนก็ตาม

สหรัฐอเมริกาในปัจจุบันก็เหมือนฝรั่งเศสในอดีต ในขณะที่จีนในปัจจุบันก็เหมือนอังกฤษในอดีต

ไทยจะรอดจากวิกฤติครั้งนี้ได้ เราต้องมีผู้นำอย่างสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยในอดีต ตั้งแต่ยุคของรัชกาลที่ 3, 4 และ 5 ที่มีความเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชย์ กล่าวคือ การมีอำนาจสิทธิ์ขาด ภายใต้ผู้นำที่มี ทศพิธราชธรรม ประชาธิปไตย อาจเป็นปัญหาสำคัญในการปกครอง เนื่องจากคนไทยยังคงไม่เข้าใจในเรื่องการเมืองและการปกครอง ยังคงไม่เข้าใจในประชาธิปไตย

ทำให้ประชาธิปไตยกลายเป็นสิ่งอันตรายสำหรับชาติและประชาชน โดยชาติมหาอำนาจและนักการเมืองใช้ความเป็นประชาธิปไตยมาหากินกับประชาชน ว่าประชาธิปไตยจะทำให้ประชาชนกินดีอยู่ดี

ทั้งที่มันถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองของนักการเมืองภายในประเทศ ที่อยู่ภายใต้อำนาจของชาติมหาอำนาจ ที่เป็นนักจัดระเบียบโลก ภายใต้”ระเบียบโลกใหม่” หรือ New World Order ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของดุลอำนาจระหว่างประเทศ จากภูมิรัฐศาสตร์แบบ Heartland ไปสู่ Rimland และ Sea Power Theory ปัจจุบันเรากำลังอยู่ในบริบทใหม่ที่เรียกว่า “ภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจ” หรือ Geopolitical Economy ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างภูมิศาสตร์ในการจัดสรรทรัพยากร  การเมืองและเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่โลกกำลังเกิดเปลี่ยนแปลงระเบียบโลกครั้งใหม่และเป็นครั้งใหญ่ ในยุคที่โลกมีหลายขั้วอำนาจ

ถ้าจะอธิบายให้เห็นภาพชัดเจนก็คือ สงครามการค้าและแย่งชิงอำนาจทางการเมืองระหว่างประเทศของจีนและสหรัฐอเมริกานั้นเอง ซึ่งไทยเรากลายเป็นสนามรบที่ ”จีนลากไป แยงกี้อีแร้งลากมา”

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ฝังร่างกม.ทำลายรวมกลุ่มปชช. เอ็นจีโอเกาะติด 'รัฐบาลเศรษฐา' ฉวยปัดฝุ่นเดินหน้า

เอ็นจีโอขีดเส้น! ไม่สังฆกรรมทุกองค์กรต่ออายุกฎหมายทำลายการรวมกลุ่มปชช.  พร้อมจับตารัฐบาลเศรษฐา  ฉวยขึ้นมาเดินหน้าทำลายสิทธิเสรีภาพประชาชน

'สุดารัตน์' วอนรัฐบาลจริงใจเร่งแก้ รธน. อย่าดึงเรื่องทำประชามติเสียงบประมาณ

"สุดารัตน์" ขอรัฐบาลจริงใจ เร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญ แนะทำต่อจากร่างที่เคยเสนอไว้ ขออย่ามองเป็นของไทยสร้างไทย เพื่อให้ประเทศเดินหน้าและอำนาจกลับมาเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง ชี้ตั้งคณะกรรมการศึกษา ยิ่งเสียเวลา เสียเงิน และสร้างความขัดแย้ง

เพื่อไทยดูไว้! 'ก้าวไกล' เกทับทุกนโยบายสวัสดิการ 6.5 แสนล้าน หากเป็นรัฐบาลมีเงินจ่ายทำได้จริง

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกล และนายเดชรัต สุขกำเนิด ผู้อำนวยการ Think Forward Center ร่วมบรรยายในประเด็นทางวิชาการเกี่ยวกับนโยบายของพรรคการเมืองที่ได้รับคะแนนเสียงเป็นอันดับหนึ่ง ว่ามีกระบวนการกำหนดนโยบายอย่างไรบ้าง โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าร่วมรับฟังกว่า 250 คน

'สส.โตโต้' บอกงงหนักมาก ทำไมก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านกลับถูกตรวจสอบเสียเอง

นายปิยรัฐ จงเทพ สส.กทม. เขตพระโขนง-บางนา พรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กว่า ตอนนี้กำลัง งง ว่า ก้าวไกลเป็น ฝ่ายค้าน หรือ รัฐบาลกันแน่

‘วิษณุ’ ยันต้องคลอด พรบ. ใช้โละประกาศ-คำสั่งคสช.ที่เป็นกม.

‘วิษณุ’ยันต้องคลอดพ.ร.บ.ใช้โละประกาศ-คำสั่งคสช.ที่เป็นกม. ยกเว้นคำสั่งที่เป็นเรื่องอำนาจบริหาร ให้ครม.ออกมติยกเลิกได้ เผยยกร่างพ.ร.บ.เตรียมไว้เลิกคำสั่งคสช.ปมรถไฟฟ้าสายสีเขียว แต่โดนคนเบรก แจงยิบ'รัฏฐาธิปัตย์'คืออะไร

ชมเปาะ 'เศรษฐา' ไหว้โค้งต่ำ อ่อนน้อมถ่อมตน น่าบริหารประเทศไปได้ด้วยดี

'วิษณุ' ชม 'เศรษฐา' ไหว้โค้งต่ำ เห็นนิสัยใจคออ่อนน้อมถ่อมตน น่าจะนำบริหารประเทศไปได้ดี ชี้ทุกรัฐบาลต้องเจอสภาพ 4P แนะฟื้นเศรษฐกิจพึ่งนายกฯ คนเดียวไม่ได้ ต้องอาศัยทีมงาน