'พีมูฟ' ลองเชิงรัฐบาลเศรษฐายื่นหนังสือแก้ปัญหาที่ดิน

พีมูฟรับน้องรัฐบาล จี้ 'เศรษฐา' บรรจุข้อเสนอเรื่องที่ดินของพรรค พปชร.ที่รับปากไว้ในนโยบายรัฐบาล พ่วงดัน ยกร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ

06 ก.ย.2566 – ที่ด้านหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เดิม ทำเนียบรัฐบาล กลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-Move) นำโดย นายจำนงค์ หนูพันธ์ และ น.ส.ศิรวีย์ ทิพย์วงศ์ รวมตัวกันเพื่อยื่นหนังสือถึง นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เรื่อง ข้อเสนอของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมเพื่อให้บรรจุไว้เป็นนโยบายของรัฐบาล

โดยระบุว่า เนื่องจาก ช่วงรณรงค์การเลือกตั้งที่ผ่านมาภาคประชาชนได้จัดเวทีภาคประชาชนเสนอนโยบายต่อพรรคการเมือง โดยP-Move ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2566 ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพื่อเสนอนโยบายด้านการแก้ไขปัญหาที่ดินและการจัดการทรัพยากรอย่างเป็นธรรม และปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อพรรคการเมืองและสื่อสารสาธารณะต่อประชาชนชาวไทยถึงแนวคิดในการบริหารทรัพยากรโดยยึดหลักสิทธิชุมชน โดยเชิญหัวหน้าพรรคการเมืองทุกพรรคที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง โดยพลังประชารัฐได้ตอบรับการเข้าร่วมเวที และได้ส่งนายไพบูลย์ นิติตะวัน ประธานคณะทำงานธุรการเพื่อการเลือกตั้งพรรคพลังประชารัฐ มานำเสนอนโยบายของพรรค ดังนั้นเพื่อให้พรรคพลังประชารัฐดำเนินการตามนโยบายที่ได้ให้คำมั่นกับขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมและประชาชนสามารถบรรลุตามนโยบายที่ได้ประกาศไว้ตอนรณรงค์การเลือกตั้งกับ ประชาชนในนามของพีมูฟ จึงขอให้นายกฯ ผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะรัฐมนตรี เพื่อให้บรรจุนโยบายเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาป่าไม้-ที่ดิน รัฐสวัสดิการและประชาธิปไตย ไว้ในนโยบายที่จะแถลงต่อรัฐสภา ดังต่อไปนี้

1.ให้ยกระดับโฉนดชุมชนให้เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดที่ดินภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ภายใต้มาตรา 10 (4)แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ.2562

2.ผลักดันให้มีการทบทวนปรับปรุงการดำเนินงานของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (มหาชน) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการกระจาย การถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน สู่เกษตรกรรายย่อยและผู้ยากจน รวมทั้งผลักดันให้มีการจัดตั้งธนาคารที่ดินให้เป็นองค์กรที่มั่นคงและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานอย่างพอเพียง

3.แก้ไขกฎหมายคืนความเป็นธรรมในเรื่องที่ดินและทรัพยากรป่าไม้ให้แก่ประชาชนอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม สังคายนากฎหมาย ที่ดิน-ป่าไม้ทั้งระบบ ทบทวนและยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาของประชาชน ได้แก่ มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 30 มิ.ย.2541, มติคณะมนตรีวันที่ 26 พ.ย.2561 และมติคณะรัฐมนตรีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4.เร่งออกกฎหมายว่าด้วยการนิรทษกรรมแก่ราษฎร ซึ่งได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากการดำเนินการตามนโยบายของรัฐ พ.ศ.....โดยระหว่างการออกกฎหมายดังกล่าวขอให้ชะลอการดำเนินคดีและการบังคับคดีทางปกครอง ก่อนการพิสูจน์สิทธิ์เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายเกี่ยวกับคดีที่ดินป่าไม้ ตามที่อ้างถึง

5.ผลักดันให้มีการจัดระบบสวัสดิการถ้วนหน้าแก่ประชาชนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

6.ผลักดันให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับ โดยให้การจัดตั้งและสรรหาสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สามารถกำหนดแนวทางได้ในทุกขั้นตอนโดยเร็ว

ทั้งนี้ เนื่องจากพรรคพลังประชารัฐมีนโยบายในการเปลี่ยนสปก. 4-01 ให้เป็นโฉนด ซึ่ง ขปส.ได้ประกาศจุดยืนไว้แล้วว่าไม่เห็นด้วยกับนโยบายดังกล่าวมาโดยตลอด ดังนั้นจึงขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ให้การสนับสนุนนโยบาย การแปลง สปก.-401 เป็นโฉนดอย่างถึงที่สุด และขอเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินนโยบายดังกล่าว ด้วยความรอบรอบคอบรัดกุม ไม่เอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มนายทุน และทำให้เกิดวิกฤติความเหลื่อมล้ำและการกระจุกตัวของที่ดินมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้มีนายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกมนตรี (สปน.) รับหนังสือดังกล่าวไว้เพื่อนำเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปซึ่งกลุ่ม ผู้ชุมนุมพอใจ และใช้เครื่องขยายเสียงปราศรัยก่อนที่จะเดินทางกลับ

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'เศรษฐา' ไม่กล้าฝันใหญ่เรื่องแก้ฝุ่น PM 2.5 บอกขอแค่ลดน้อยลง

'เศรษฐา' มอบนโยบายแก้ฝุ่น pm 2.5 ขอใช้คำให้ลดน้อยลง ยอมรับคงลำบากถ้าให้หมดไป ปลื้มเอกชนร่วมมือภาครัฐ ขอทหารอุดหนุนด้านยุทโธปกรณ์ จ่อคุยเพื่อนบ้านร่วมแก้

'ชัย' อวดผลงานนายกฯ หารือผู้นำมาเลย์อีกรอบ

โฆษกรัฐบาลเปิดเผยผลสำเร็จการเดินทางลงพื้นที่ด่านสะเดาของนายกฯ การหารือระหว่างผู้นำไทย-มาเลเซีย เห็นผลการพัฒนาความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม ต่อยอดพัฒนาพื้นที่ชายแดนให้ก้าวหน้า

'กูรูงบฯ' อัดนายกฯมั่วนิ่มตัวเลขหนี้ห่างกัน 100 เท่า แล้วจะแก้ไขเป็นวาระแห่งชาติได้อย่างไร

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกกต. ที่ปรึกษา กมธ. ติดตามงบประมาณฯ สภาผู้แทนราษฎร โพสต์เฟซบุ๊ก ภายหลัง นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง แถลงข่าววาระแห่งชาติ การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ว่า