ป.ป.ช.ชี้มูลผู้บริหาร อบต.ศรีภิรมย์ยักยอกเงินโบนัสเข้ากระเป๋า!

ป.ป.ช.ชี้มูลผู้บริหารก อบต.ศรีภิรมย์กับพวก จ่ายเงินโบนัสไม่ครบตามจำนวนที่ผู้มีสิทธิ พบหักเงินบางส่วนเข้าบัญชีตัวเอง

14 ก.พ.2567 - นายวณิชย์ ศุภวณิชย์สกุล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ภาค 6 ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 6 เปิดเผยว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด นายมงคล บุญกอแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ นางสนอง เพ็งสุวรรณ หัวหน้าส่วนการคลัง และนายนุกุล พิกุลทอง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก กรณีจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น (โบนัส) ไม่ครบตามจำนวนที่ผู้มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย

นายวณิชย์ กล่าวว่า สืบเนื่องจาก 1.เมื่อปีงบประมาณ 2549 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ ได้รับความเห็นชอบให้จ่ายเงินโบนัสให้แก่พนักงานและลูกจ้าง จำนวน 18 คน รวมเป็นเงิน 397,473 บาท แต่นางสนอง และนายนุกุล ได้ร่วมกันจัดทำข้อมูลให้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพรหมพิราม หักเงินบางส่วนของผู้มีสิทธิได้รับเงินแต่ละรายไว้ รวมเป็นเงิน 97,847 บาท โดยส่วนที่หักไว้ได้แบ่งโอนเข้าบัญชีของนายมงคล นางสนอง นายนุกุล พิกุลทอง และผู้ที่ไม่มีสิทธิจะได้รับ 2.เมื่อปีงบประมาณ 2550 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ ได้รับความเห็นชอบให้จ่ายเงินโบนัสให้แก่พนักงานและลูกจ้าง จำนวน 23 คน รวมเป็นเงิน 472,128 บาท แต่นางสนอง และนายนุกุล ได้ร่วมกันจัดทำข้อมูลให้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพรหมพิราม หักเงินบางส่วนของผู้มีสิทธิได้รับเงินแต่ละรายไว้ รวมเป็นเงิน 28,338 บาท โดยส่วนที่หักไว้ได้แบ่งโอนเข้าบัญชีของนายมงคล และผู้ที่ไม่มีสิทธิจะได้รับ

ผู้ช่วยเลขาธิการ ป.ป.ช. กล่าวว่า 3.เมื่อปีงบประมาณ 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ ได้รับความเห็นชอบให้จ่ายเงินโบนัสให้แก่พนักงานและลูกจ้าง จำนวน 22 คน เป็นเงิน 540,928 บาท แต่นางสนอง และนายนุกุล ได้ร่วมกันจัดทำข้อมูลให้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพรหมพิราม หักเงินบางส่วนของผู้มีสิทธิได้รับเงินแต่ละรายไว้ รวมเป็นเงิน 19,486 บาท โดยส่วนที่หักไว้ได้แบ่งโอนเข้าบัญชีของนายนุกุล และผู้ที่ไม่มีสิทธิจะได้รับ คณะกรรมการ ป.ป.ช.จึงมีมติ ดังนี้ 1. นายมงคล ข้อกล่าวหาทางอาญาไม่มีมูล แต่มีมูลความผิดตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 92 2.นางสนอง มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 , 157 ประกอบมาตรา 91 และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และ3.นายนุกุล มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 ประกอบมาตรา 86, 91 และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง

 

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ป.ป.ช.ร่ายยาวเหตุผลให้พรรคการเมืองส่งเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงทุจริตเชิงนโยบาย!

ป.ป.ช. แจงยิบปมให้พรรคการเมืองส่งเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงทุจริตเชิงนโยบายแก่ กกต. ยันเป็นกลไกตรวจสอบกฎหมาย เพื่อความโปร่งใส ยับยั้งความเสียหายแก่ประเทศ ระบุเลือกตั้งจบ กกต.ต้องสรุปส่งมาให้

ผงะ! ป.ป.ช.ภาค 5 ชี้มูลความผิดอดีตผู้ว่าฯ เมืองแพร่ทุจริต

ป.ป.ช.ภาค 5 แถลงผลการดำเนินคดีชี้มูลความผิดการทุจริตในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ อึ้ง! มีอดีตผู้ว่าฯ และรองผู้ว่าฯ เมืองแพร่ด้วย รับมีเรื่องร้องเรียนกว่า 400 คดี เกิน 80% สาเหตุจัดซื้อจัดจ้าง