'จุรินทร์' นำพาณิชย์ เปิด IP Fair 2022 จุดประกายคนรุ่นใหม่เปลี่ยนไอเดียสร้างสรรค์เป็นทรัพย์สิน

8 ก.ค.2565 - ที่สยามสเคป ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา(IP Fair) 2022 และเป็นสักขีพยานพิธีลงนาม MOU ระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญากับการกีฬาแห่งประเทศไทย(กกท.) พร้อมด้วยนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายก้องศักด์ ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย พล.ต.อ. เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ประธานคณะอนุกรรมาธิการการกีฬาอาชีพและอุตสาหกรรมกีฬา ผู้แทนจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และเอกอัครราชทูตประเทศฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย

นายจุรินทร์ กล่าวว่า ขอขอบคุณกรมทรัพย์สินทางปัญญาและหน่วยงานพันธมิตรที่มีส่วนร่วมในการนำเสนอถึงความก้าวหน้าและการพัฒนาการใช้องค์ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงของคนไทย เพื่อสร้างมุมมองใหม่และสร้างแรงบันดาลใจให้กับประชาชนและผู้ประกอบการไทยในวันนี้ การจัดงาน IP Fair 2022 ปีนี้มีหลากหลายกิจกรรมที่สำคัญมุ่งสนองนโยบายสำคัญของกระทรวงพาณิชย์ที่มอบหมายให้นำทรัพย์สินทางปัญญามาใช้สร้างมูลค่า หรือเพิ่มมูลค่า เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

กิจกรรมณวันนี้มี 3 กิจกรรมหลัก 1. มอบรางวัล IP Champion 2022 ให้กับผู้ได้รับรางวัลดีเด่นในทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละด้าน เช่น ด้านสิทธิบัตร ตู้ขายเครื่องดื่มเต่าบิน ซึ่งถือเป็นอนุสิทธิบัตรที่สามารถสร้างศักยภาพทางด้านการค้าเศรษฐกิจนอกจากภายในประเทศแล้วในต่างประเทศอีกมากหลายประเทศ ด้านเครื่องหมายการค้าเจ้าของรองเท้าแตะกีโต้ ซึ่งเป็นธุรกิจของคนไทย กลายเป็นแบรนด์หรือเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงระดับประเทศและไปไกลอีกหลายประเทศทั่วโลก

3.ด้านลิขสิทธิ์ การจัดทัวร์นาเม้นท์ด้านกีฬา โดยการจัดการแข่งขันเจ็ตสกี ซึ่งจะมีลิขสิทธิ์ทั้งด้านการจัดการแข่งขันและลิขสิทธิ์การถ่ายทอดไปยังผู้ชมทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก ถ้าเราสามารถพัฒนาไปเป็นการจัดการแข่งขันระดับโลก ระดับอาเซียน ระดับเอเชียก็จะทำให้เรากลายเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทั้งในการจัดการแข่งขันและลิขสิทธิ์การถ่ายทอดและอื่นๆข้างเคียงไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้าหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น อุปกรณ์กีฬา ชุดแต่งกาย สร้างมูลค่ามหาศาลให้กับประเทศต่อไป และสุดท้าย ด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นการเฉพาะ

ปัจจุบันกรมทรัพย์สินทางปัญญาการจดทะเบียนไปแล้วถึง 161 สินค้า จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มเมื่อได้รับการจดทะเบียนเป็น GI ที่ได้รับรางวัลคือข้าวสังข์หยดของจังหวัดพัทลุง ซึ่งเมื่อก่อนขายได้เพียงกิโลกรัมละ 20-30 บาท หลังเป็น GI ขายได้ 80-90 บาท/กก. ซึ่ง GI ทั้งประเทศตอนนี้มี 161 สินค้า ในอดีตขายได้เพียง 10,000 กว่าล้านบาทต่อปี แต่ขณะนี้สามารถสร้างมูลค่าได้ถึง 40,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งมีความสำคัญสำหรับอดีตและโลกในอนาคตด้วย

กิจกรรมที่สองคือ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ทำ MOU กับการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อนำกีฬามาสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นตัวขับเคลื่อนและส่งต่อชื่อเสียงของประเทศ และจะสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศและวงการกีฬาต่อไป เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณภาพชีวิตให้กับนักกีฬา ผู้อยู่ในวงการกีฬาและชื่อเสียงของประเทศได้มูลค่าทางเศรษฐกิจมาด้วย ซึ่งมีหลายด้านที่จะนำมาใช้ประโยชน์จาก MOU ได้เช่น ชุดกีฬา อุปกรณ์กีฬา การออกแบบ ลิขสิทธิ์การถ่ายทอด ทัวร์นาเมนต์ กีฬาด้านอื่น เช่น มวยไทยก็จะเป็นรูปธรรมมีเป้าหมายชัดเจนการแข่งขัน สามารถเพิ่มมูลค่าโดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย

“และกิจกรรมสุดท้ายคือการแปลงงานศิลปเช่น ภาพวาด ไปเป็น NFT ผ่านระบบดิจิทัล นำไปขายผ่านระบบบล็อกเชน ส่งเสริมซอฟพาวเวอร์ ซึ่งเป็นศิลปะที่รังสรรค์โดยศิลปินซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ที่ตนมอบด้านซอฟพาวเวอร์ว่าต้องเน้นสร้างมูลค่าจากซอฟพาวเวอร์ ซึ่งวันนี้มีลูกของคุณถวัลย์ ดัชนี นำภาพที่มาแปลงเป็น NFT มาขายบนระบบแพลตฟอร์มบล็อกเชนซึ่งขายได้มูลค่าถึง 2,800,000 บาท” รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าว

นอกจากนี้นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ระบุว่า มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือ IP Fair 2022 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม นี้ ที่บริเวณชั้น 1 และชั้น 9 สยามสเคป ชูแนวคิด มันส์ดีเวิร์ส ทรัพย์สินทางปัญญาทางเลือกของคนรุ่นใหม่ โชว์ไอเดียการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ในภาคอุตสาหกรรม ทั้งกีฬา ศิลปะ ดนตรี เทคโนโลยี เกมส์ ฯลฯ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและโอกาสทางธุรกิจ พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาผนึกกำลังหน่วยงานพันธมิตร อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เครือเจริญโภคภัณฑ์ ทรูคอร์ปอเรชั่น กลุ่มบริษัท ปตท. เอสซีจีเคมิคอลส์ กสิกรเอ็กซ์ ฯลฯ ร่วมสร้างพื้นที่แห่งโอกาสและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญา

รายงานกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ รายงานว่า ทุกฝ่ายมุ่งการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ซอฟพาวเวอร์พี่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้ไว้และนับตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2565 กระทรวงพาณิชย์สร้างมูลค่าทางการตลาดกว่า 2,118 ล้านบาท มีธุรกิจที่ได้รับประโยชน์มากกว่า 9,000 ราย ซึ่งเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาจะเป็นอีกหนึ่งคนไกสำคัญที่นำมาขับเคลื่อนนโยบายซอฟพาวเวอร์ของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และสำหรับการยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เช่น จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบเร่งด่วน (Fast Track) ลดระยะเวลาจาก 18 เดือน เหลือ 6 เดือน และสามารถยื่นคำขอเพื่อรับการคุ้มครองในอีก 127 ประเทศทั่วโลก และในสิ้นปีนี้จะลดระยะเวลาจดทะเบียนให้เหลือ 4 เดือน การจดทะเบียนสิทธิบัตรแบบมุ่งเป้า (Fast Track) โดยเริ่มจากสาขาผลิตภัณฑ์ยา วัคซีน และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ลดระยะเวลาการตรวจสอบจากอย่างน้อย 5 ปี เหลือ 1 ปี และสามารถยื่นคำขอเพื่อขอรับความคุ้มครองในอีก 155 ประเทศทั่วโลก

นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IP Advisory Center: IPAC) เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ แก่ประชาชนและผู้ประกอบการไทย ในทุกมิติที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ณ จุดเดียว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปรับครม.ปล่อยตามกระบวนการ 'จุรินทร์' ยันสัดส่วนปชป. ไม่มีผลผูกพันพรรคร่วม

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ให้สัมภาษณ์

ชาวนาเฮลั่น 4.7 ล้านครัวเรือนแห่กดเงิน 'ประกันรายได้-ค่าไถหว่าน'

ชาวนาเฮลั่น 'จุรินทร์' ส่งพาณิชย์ติดตามดูแลช่วงเงินออก พบ 4.7 ล้านครัวเรือนปลื้มหนัก กดเงิน 'ประกันรายได้-ค่าไถหว่าน' ด้วยมือเกษตรกรเองตรงทุกตู้เอทีเอ็ม

'จุรินทร์' จับมือ 3 สมาคมชาวนา จ่ายส่วนต่างประกันรายได้ เริ่มโอนเข้าบัญชีวันนี้

Kickoff แล้ว "จุรินทร์" จับมือ 3 สมาคมชาวนา จ่ายส่วนต่างประกันรายได้ และไร่ละ 1,000 เริ่มโอนเข้าบัญชีวันนี้ 24 พ.ย.2565

พาณิชย์เผยช่วงปี 64-65 พบธุรกิจเข้าข่ายนอมินีต่างชาติ 148 ราย

“สินิตย์”เข้ม! สั่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจสอบการจดทะเบียนนิติบุคคล ทั้งก่อนและหลัง ป้องกันการทำธุรกิจในลักษณะนอมินี ส่วนการตรวจสอบช่วงปี 64-65 พบแล้ว 148 ราย จาก 3 กลุ่มธุรกิจ ท่องเที่ยว ค้าที่ดิน บริการ ส่งดีเอสไอสอบสวนเชิงลึกพร้อมดำเนินคดีถึงที่สุดแล้ว ย้ำปี 66 ให้ลุยตรวจสอบต่อ ทั้งธุรกิจที่มีความเสี่ยง และธุรกิจที่ตกเป็นข่าว เตือนคนไทยให้ความร่วมมือมีโทษจำคุก 3 ปี ปรับสูงสุด 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

'มัลลิกา' ชวนจับตาความสำเร็จด้านเศรษฐกิจการค้า หลังการประชุมเอเปก

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ส.ส. บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่าการประชุมนี้เป็นการป