โศกนาฏกรรมหนองบัวลำภู ความป่วยไข้ของผู้คน&สังคม

ใบไม้...พึ่งเริ่มผลิบาน

ถูกผลาญพราก..ทำลายย่อยยับ

ในยามที่เจ้ากำลังหลับใหล

มันเป็นโศกนาฏกรรม

เป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่

ที่โลกทั้งใบได้รับรู้

ขอให้ทุกดวงวิญญาณ

โบยบินสู่สุคติด้วยเทอญ...

เหตุการณ์ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.อุทัยสวรรค์ จังหวัดหนองบัวลำภู ที่สิบตำรวจเอกปัญญา คำราบ ที่ถูกให้ออกจากราชการเมื่อ 20 มกราคม 65 ด้วยข้อหากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง จากกรณีมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 หรือยาบ้าไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย “ปัญญา” เคยเป็นตำรวจอยู่ที่สถานีตำรวจภูธรนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด-มักดื่มสุราก่อความเดือดร้อนรำคาญให้กับผู้อื่นบ่อยครั้ง จนไม่ค่อยจะมีใครยุ่งด้วย!

เมื่อ 6 ตุลาคม เวลาราว 12.50 น. ที่ผ่านมา อดีตตำรวจนายนี้ก่อเหตุร้ายใช้รถกระบะวีโก้สี่ประตู สีขาว ทะเบียน 6 กธ 6499 ขับไปกราดยิง-ไล่ฟัน-ทำร้ายผู้คนในเหตุการณ์จนมีผู้เสียชีวิต 38 ราย บาดเจ็บอีก 10 คน จากนั้นตามไปยิงภรรยา-ลูกติดภรรยาและยิงตัวเองตายตามในเวลาต่อเนื่องกัน ผู้เสียชีวิตถูกนำส่งชันสูตร-เพื่อส่งคืนให้ผู้ปกครองและญาติ ส่วนผู้บาดเจ็บนำส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลนากลาง โรงพยาบาลหนองบัวลำภู และโรงพยาบาลอุดรธานี เหตุการณ์ครั้งนี้กลายเป็นโศกนาฏกรรมที่โลกทั้งใบรับรู้ มีการส่งสาสน์แสดงความเสียใจถึงประเทศไทยมากมาย ทั้งจากเลขาธิการสหประชาชาติ ผู้นำประเทศ และทูตานุทูตหลายประเทศ ซึ่งพระเจ้าอยู่หัว ร.10 และพระราชินี ได้ทรงโปรดเกล้าฯ รับผู้บาดเจ็บจากโศกนาฏกรรมครั้งนี้ ไว้ในพระอุปถัมภ์ทั้งหมด

ความน่าประหวั่นพรั่นพรึงของสังคมวันนี้มากมายหลายมูลเหตุ โดยเฉพาะจากการเสพยาบ้านั้นเป็นสาเหตุที่สร้างความรุนแรงและอาชญากรรมในบ้านเมืองมาโดยตลอด ผู้เสพจะถูกฤทธิ์ยาทำลายความสำนึกรับผิดชอบ-เกิดสภาวะอารมณ์เลื่อนไหลไปกับความรู้สึกหลอน หวาดระแวง กระตุ้นแรงเก็บกดให้สร้างอาชญากรรมแบบต่างๆ ขึ้น ก่อความสูญเสียในทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น!

สังคมที่ผันผวนเปลี่ยนแปลงสับสนวันนี้นั้น มีการก่อรูปของการรู้คิดให้ผู้คน-แต่ละคนแต่ละกลุ่มต่างกัน “กระบวนการรู้คิด” จะสัมพันธ์กับเจตคติและอคติของคนแต่ละคนอย่างมีนัยสำคัญ กรณีนี้ การรู้คิดถูกบ่มเพาะจากครอบครัวสู่สังคมและจากการงาน ก่อรูปขึ้นแบบเบี่ยงเบน-สร้างความเก็บกด อันเกิดจากพฤติกรรมส่วนตัวและการมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมแวดล้อม รวมทั้งจากการงาน-การถูกอบรมบ่มเพาะแบบตำรวจ ที่คลุกคลีกับความรุนแรง การแสวงประโยชน์ การเผชิญกับปัญหาแต่ละวัน (จากปัญหาของตัวเองและครอบครัวด้วย) เมื่อเอาสมการ ตำรวจบวกยาเสพติด + สภาพปัญหาครอบครัว + การรู้คิดที่สั่งสมมา จึงนำสู่การก่ออาชญากรรมที่เป็นโศกนาฏกรรมครั้งนี้ขึ้นได้ไม่ยาก!

หากพิจารณาข้อเท็จจริงกรณีที่ฆาตกรยาบ้าอดีตตำรวจนายนี้ทำลงไป จะพบแรงจูงใจของการกระทำที่เป็น “แรงขับเบื้องหลัง” และ “ความปรารถนารากฐาน” ที่ขับเคลื่อนการกระทำที่เกิดขึ้น มันก่อรูปจากเรื่องราวที่เต็มไปด้วยทัศนคติมุมมองทางด้านลบ-การบ่มเพาะความรุนแรง-การไล่ล่าล้างแค้น-การบ่มเพาะความคับข้องใจ-ความก้าวร้าว ซึ่งสอดรับกับงานการศึกษาวิจัยของฮอบแลนด์ และโรเบิร์ต เซีย ที่มีการศึกษาวิจัยถึงความคับข้องใจ ความก้าวร้าว และการกดขี่ไว้หลายมิติ จนมีความโกรธและความหมกมุ่นอย่างไร้สติเป็นตัวเหนี่ยวนำสู่การกระทำที่เลวร้ายนี้ 

แน่นอนว่าโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นนี้ได้สะท้อนถึงความป่วยไข้ของสังคมและผู้คนด้วย! ความรุนแรงกรณีนี้ก่อรูปขึ้นจากการหล่อหลอมจากการเลี้ยงดูในครอบครัว การดำรงชีวิตในสังคม-หน้าที่การงานที่เก็บกดบีบคั้น โดยเฉพาะบางอาชีพและอาชีพตำรวจที่มีการหล่อหลอมปลูกฝังเจตนคติ-มโนทัศน์แบบตำรวจ ที่แต่ละวันโลกแวดล้อมและกฎระเบียบที่ครอบงำอยู่ จะเปลี่ยนปรับให้ตัวตนของคนหลุดออกจากสำนึกความเป็นมนุษย์แท้ๆ ยิ่งมีพฤติกรรมกระทบกระทั่งกับเพื่อนร่วมงาน-การงาน-ระบบงานด้วย ก็จะยิ่งสั่งสม-เก็บกดความรู้สึกด้านลบ-ด้านรุนแรงให้บ่มในความคิด-จิตใจตลอดมา ครั้นเมื่อถูกไล่ออกจากราชการ “ปัญญา” จึงมีประโยคที่หลุดจากปากว่า “จะฆ่าตำรวจทั้งโรงพักเลย ที่ทำให้ออกจากราชการ!” จนได้ลงมือกระทำการอันเหลือเชื่อ กลายเป็นฆาตกรที่สร้างโศกนาฏกรรมอย่างวิปริตผิดธรรมดาขึ้น!

เรื่องนี้เป็นเรื่องน่าเวทนาทั้งเหยื่อและผู้กระทำการ ถึงเวลาที่สังคมต้องร่วมมือกันลดสภาวะเชิงลบลง สร้างการเรียนรู้ร่วมและถอดบทเรียนกรณีนี้ผ่านสื่อสร้างการเรียนรู้สาธารณะขึ้นร่วมกัน ขณะที่แต่ละสาขาวิชาชีพต้องตระหนักสร้างความรับผิดชอบร่วม-ไม่ปล่อยให้เกิดเหตุการณ์เลวร้ายเยี่ยงนี้เกิดขึ้นอีก ผู้คน-สังคมต้องมีส่วนร่วมกระตุ้นสร้างจิตสำนึกสาธารณะ-สร้างความรู้เท่าทัน สอดส่อง-ดูแล-ช่วยลดความรุนแรงในสังคมลงให้ได้ ไม่เช่นนั้นโศกนาฏกรรมเยี่ยงนี้ จะวนเวียนปรากฏขึ้นอีกอย่างไม่อาจปฏิเสธได้!!!.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ท่าทีสภาสูง โหวตนายกฯ ไม่เลือกคนไม่มีวุฒิภาวะ พ่อคอยไขลาน มาเป็นผู้นำประเทศ

บทบาทของ"สมาชิกวุฒิสภา"(สว.)ถือเป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญทางการเมืองหลังการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น เพราะด้วยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา 272

ความยุติธรรมที่ผุพัง-เน่าเฟอะ กับสังคมป่วยไข้ที่กำลังเปลี่ยนผ่าน!!!

กระบวนการความยุติธรรมที่ผุพัง-บิดเบี้ยว-พิกลพิการในบางสังคมเกิดขึ้นจากการสั่งสมในสิ่งแวดล้อมด้านลบและการปรับตัวไม่ทัน

ทุมมังกุ.. โมฆบุรุษ... ในกระแสสังคมปัจจุบัน!!

เจริญพรสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา.. เดือนมีนาคม เป็นห้วงเวลาต้องจาริกไปพักกายจิตในสัปปายสถาน ตามป่า ภูเขา เพิงถ้ำ ริมลำธาร น้ำตก ที่ไหลตลอดทั้งปี ซึ่งคงไม่มีพื้นที่ใดเหมาะควรยิ่งเท่ากับภาคใต้ของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นเกาะภูเก็ต กลางทะเลอันดามัน หรือแม่น้ำ ลำธาร น้ำตก ตามป่าภูเขาแถวนครศรีธรรมราช ที่อยู่ในเขตสวนป่าธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ ที่ดูแลโดย กรมอุทยานแห่งชาติและกรมป่าไม้..

หิมาลัย ผิวพรรณ ขุนพลการเมืองบิ๊กตู่ ในภารกิจ สู้แลนด์สไลด์ ภาคเหนือ

“พรรครวมไทยสร้างชาติ”ที่ชูพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นว่าที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น เป็นอีกหนึ่งพรรคการเมือง ที่กำลังเตรียมเข้าสู่ศึกเลือกตั้งอย่างเต็มที่

วันมาฆบูชา ... ปีอธิกมาส ๒๕๖๖ ณ วัดป่าญาณสัมปันโนอารยาราม อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

เจริญพรสาธุชนผู้มีจิตศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนา.. วันมาฆบูชา .. ในปีนี้ตรงกับวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๖ ด้วยเป็นปีอธิกมาส คือ มีเดือนแปด ๒ หน..