ประชาธิปไตยแบบไทยของพลเอก'แสวง เสนาณรงค์'

การได้มีโอกาสพลิก หนังสืองานศพ อ่านเล่มแล้ว เล่มเล่า ในช่วง ระยะพักฟื้น นอกจากจะให้คุณค่าในด้านจิตวิญญาณได้ตระหนักถึง มรณานุสติ กันในแต่ละช่วงแต่ละระยะๆ ยังแถมได้ เนื้อหา-สาระ จากสิ่งละอันพันละน้อย ที่ญาติมิตรของผู้ตายพยายามสอดแทรก นำเสนอ เพื่อยังประโยชน์ เพื่อให้เป็นข้อคิด อุทาหรณ์ เป็นเครื่องเตือนใจ ประดับสติปัญญาของผู้อ่านที่ยังมีชีวิตอยู่ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้...

    รวมทั้งประวัติความเป็นมา วิถีชีวิตของผู้ที่ต้องลา-ละ-สละจากโลกนี้ไปในแต่ละราย แล้วถูกถ่ายทอดเอาไว้ในหนังสือแต่ละเล่มก็ยังก่อให้เกิดสีสันที่น่าตื่นตา ตื่นใจ มิใช่น้อย แม้ส่วนใหญ่จะนำเอา ส่วนดี มาสรรเสริญ ยกย่อง ไว้ตามแบบฉบับ ตามค่านิยมของสังคมเป็นหลัก แต่นั่นก็ไม่ได้ลดทอนความน่าสนใจ น่าคิดสะกิดใจลงไปเลยแม้แต่น้อย โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ไม่เคยรู้จักมักจี่กันมาก่อน อย่างเช่นหนังสืออนุสรณ์งานพระราชเพลิงศพ พลเอกแสวง เสนาณรงค์ ผู้ซึ่งมรณภาพไปเมื่อเกือบ 50 ปีที่แล้ว หรือเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2520 และได้ไปนำเอาข้อเขียน บทความ ของบุคคลผู้นี้ที่เขียนเอาไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2500 หรือเมื่อ 60 กว่าปีที่แล้ว ขณะที่ยังมียศตำแหน่งเป็นแค่ พันเอก ว่าด้วยเรื่อง พุทธศาสนากับโลก มาเผยแพร่ ตีพิมพ์ ไว้ในท้ายเรื่อง ชนิดอ่านแล้วอดทึ่ง อดประทับใจ กับความเฉียบแหลม เฉียบคม ความก้าวหน้า ทันสมัย ของอดีตนายทหารที่เคยมีฐานะเป็นเสมือนหนึ่ง มือขวา ของอดีตผู้นำประเทศยุคโบราณ อย่าง จอมพลถนอม กิตติขจร ขึ้นมาไม่ได้..

    คือยุคที่บรรดาทวยทหารทั้งหลาย มักถูกมองเป็น เผด็จการ เป็น ไดโนเสาร์-เต่าพันปี จนสุดท้ายต้องนำไปสู่เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งประวัติศาสตร์ หรือ เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 นั่นเอง แต่ถ้าใครมีโอกาสได้อ่านข้อเขียน บทความ เรื่อง พุทธศาสนากับโลก ของ พันเอกแสวง เสนาณรงค์ ผู้ไม่เพียงแต่เคยเป็นนักเรียนทหารที่พเนจรร่อนเร่ ศึกษาวิชาทหารอยู่ในประเทศแถบยุโรปตะวันตก ไม่ว่าฝรั่งเศส เยอรมนี เบลเยียม อิตาลี เมื่อช่วงสงครามโลกแล้วมีโอกาสกลับมาเป็นใหญ่-เป็นโต ทั้งในกองทัพ ในฝ่ายพลเรือน เป็นผู้เคยรับใช้ใกล้ชิดผู้นำประเทศอย่างจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ไปจนถึงจอมพล ถนอม กิตติขจร เคยผงาดขึ้นเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในยุครัฐบาลจอมพลถนอม และเป็นหัวเรี่ยว หัวแรง สำคัญในการจัดตั้งพรรคการเมืองชื่อ สหประชาไทย ขึ้นมารองรับรัฐบาล หลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ.2511 ความรู้สึกที่เคยมีต่อบรรดาทวยทหารในยุคอดีตอาจต้องเปลี่ยนแปลงไปแบบ หลังตีน เป็น หน้ามือ เอาเลยก็ไม่แน่!!!

    พูดง่ายๆ ว่า...โดยความคิด ความเห็น ของอดีตนายทหารอย่าง พันเอกแสวง เสนาณรงค์ ที่มีต่อบทบาทพระพุทธศาสนา แม้จะได้รับการ ออกตัว ไว้ก่อนล่วงหน้าว่า เป็นเพียงความพยายามทำความเข้าใจในระดับ โลกียะ ไม่ใช่ในระดับ โลกุตระ แต่ต้องถือว่าเป็นอะไรที่ลึกซึ้ง ถึงแก่น ชนิดสามารถนำมาปรับใช้กับ โลกยุคใหม่ ไม่ว่าในอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคตเบื้องหน้าได้อย่าง เข้าท่า เอามากๆ แม้แต่โลกยุคที่มหาอำนาจคู่แข่งอย่างรัสเซียและจีน กำลังฮึ่มๆ ฮั่มๆ กับมหาอำนาจสูงสุดแห่งโลกอย่างคุณพ่ออเมริกาและพันธมิตรตะวันตก จนอาจนำไปสู่ สงครามนิวเคลียร์ เอาง่ายๆ ดังเช่นทุกวันนี้ก็เถอะ บรรดาความเคลื่อนไหว ความขัดแย้งต่างๆ นานา ที่กำลังปรากฏในทุกวันนี้ ล้วนแต่มี คำตอบ-คำอธิบาย อยู่ภายในเนื้อหา สาระ ของบทความดังกล่าว ได้อย่างแจ่มแจ้ง-ชัดเจน...

    คือสรุปง่ายๆ ว่า...ในทัศนะของ พันเอกแสวง เสนาณรงค์ ท่านมองว่าบรรดา แนวความคิดตะวันตก ไม่ว่าจะฝ่ายซ้ายหรือฝ่ายขวา ฝ่ายเรียกตัวเองว่า ประชาธิปไตยเสรี หรือ ประชาธิปไตยประชาชน (สังคมนิยม-คอมมิวนิสต์) ก็แล้วแต่ ล้วนแต่เป็นแนวคิดที่ สุดขั้ว ไปในทาง วัตถุ ด้วยกันทั้งสิ้น ต่างไปจาก แนวคิดตะวันออก ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรียกว่า จิต โดยเฉพาะจิตที่มีพื้นฐานอยู่บนแก่นสาระศาสนาอย่าง พุทธศาสนา นั่นเอง อันจะเป็นหนทางนำไปสู่ สันติภาพ-สันติสุข ของผู้คนไม่ว่าในระดับประเทศหรือทั่วทั้งโลก ได้มากกว่า ไม่ใช่เพียงแค่ สันติภาพชั่วคราว หรือสันติภาพเพื่อเตรียมการรบใหญ่ในเวลาต่อมา ประชาธิปไตยที่ออกจะเหมาะสม สอดคล้อง กับข้อเท็จจริงดังกล่าว ท่านจึงให้คำนิยามเอาไว้ว่า ประชาธิปไตยแบบไทย มาตั้งแต่นั้น แม้จะถูกทำให้ด้อยค่า เสื่อมค่า ด้วยคำว่า ประชาธิปไตยแบบไทยๆ ในช่วงหลังๆ หรือถูกทำให้กลายเป็นระบอบการเมือง-การปกครองที่พิลึกกึกกือ เป็น ข้ออ้าง ของใครต่อใครก็แล้วแต่...

    น่าเสียดาย...ที่ความรู้-ความเข้าใจของผู้คนยุคอดีต ที่มีต่อการเมืองภายใน หรือกระทั่งการเมืองโลก สุดท้าย...กลับมิอาจป้องกันและขัดขวาง ข้อเท็จจริง แห่งความเป็นไปของโลก ที่ต้อง สวิง หรือ สุดขั้ว ไปในทาง วัตถุ อย่างมิอาจหลีกเลี่ยงและปฏิเสธได้ บรรดา ความเสื่อม ไม่ว่าในทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม มันจึงทำให้แทบทุกสิ่งทุกอย่าง หมุนลง หรือ เจริญลง ยิ่งเข้าไปทุกที ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ นักธุรกิจ พลเรือนใดๆ ฯลฯ ก็แล้วแต่ กลับมีสภาพไม่ต่างอะไรไปจาก ไดโนเสาร์-เต่าพันปี เมื่อเทียบกับความคิด ความอ่าน ของอดีตนายทหารอย่าง พลเอกแสวง เสนาณรงค์ เมื่อกว่า 60 ปีที่แล้ว การมีโอกาสกลับมาทบทวน หวนคิด ถึงบรรดาผู้ลา-สละจากโลกนี้ไปแล้ว จึงก่อให้เกิดข้อคิด-สะกิดใจว่านับจากนี้ไป...อาจต้องรอให้ทุกสิ่งทุกอย่างไหลไปสู่จุดที่นำมาซึ่งอาการอย่างที่ ท่านพุทธทาสภิกขุ ท่านเคยใช้คำว่า ต้องปล่อยให้มัน เข็ดฟัน ของมันไปเอง!!! หรือต้องรอให้ วิกฤต ต่างๆ นานา มันนำไปสู่การ หมุนขึ้น หรือการเจริญเติบโตจากประสบการณ์และข้อเท็จจริงด้วยตัวของมันเอง...

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เมื่ออดีต“ผีบ้าบอล”ต้องกลายเป็น“คนนอก”

คงต้องสารภาพกันตรงๆ...ว่านับตั้งแต่มี บอลโลก คราวนี้ ไม่ว่าตั้งแต่ระดับ พิธีเปิด ไปจนระดับคุณพี่ แขกซาอุฯ สามารถ หักปากกาเซียน ถล่มทีม ฟ้า-ขาว อาร์เจนตินา ทั้งๆ ที่มี มนุษย์ต่างดาว-ลิโอเนล เมสซี อยู่ทั้งคน หรือคุณพี่ ญี่ปุ่น-ยุ่นปี่ สามารถเฉือนสไลด์ ไส้กรอก-เยอรมัน หลุดไปเป็นชิ้นๆ

ไล่ออก ตร.อีกล็อต

คืบหน้าไปอีกหนึ่งก้าว วงประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ครั้งที่ 11/2565 ที่มี บิ๊กตู่-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหมเป็นประธาน มีมติเห็นชอบให้ อุทธรณ์ คำพิพากษาศาลปกครองที่ให้เพิกถอนประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ลงวันที่ 7 ก.ย.65

Adios Buenos Aires

การเจ็บไข้ได้ป่วยคือสิ่งที่น่ากังวลมากที่สุดระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว พอๆ กับที่ต้องระมัดระวังตัวไม่ให้โดนปล้น

ลัคนาสถิตธนูกับเค้าโครงชีวิตปี 2566

ภาคอดีตอันใกล้และสิ่งที่เพิ่งและกำลังพานพบ -พวกท่านเพิ่งผ่านเจ็ดปีของปรากฎการณ์ของการปฏิวัติใหญ่เกี่ยวกับลูกหลานหรือเด็กๆในดูแล หรือเปลี่ยนแปลงใหญ่ความรัก หรือการลงทุนเสี่ยงโชค

กระท้อนยิ่งทุบยิ่งหวาน

เมื่อถึงคราวที่ประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุม APEC เราเชื่อว่าคนที่ต่อต้านรัฐบาลคงรู้ดีว่ารัฐบาลภายใต้การบริหารของลุงตู่ ข้าราชการกระทรวงต่างประเทศภายใต้การบริหารของรัฐมนตรีดอน และหน่วยงานอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานครั้งนี้จะต้องทำได้ดี

กู...ไม่เอากับมึงแล้วโว้ย!!!

นั่ง ตถาตา ไปเรื่อยๆ ในแต่ละวัน...ไปๆ-มาๆ ชักหวิดๆ อตัมมยตา ขึ้นมามั่งแล้ว!!! นี่...เริ่มต้นแบบคำพระ-คำเจ้ากันเลยทั่นสำหรับอาทิตย์นี้ คือหลังจากพยายามมองความเคลื่อนไหว-ความเป็นไปของสรรพสิ่ง ในแบบ มันเป็นเช่นนั้นเอง-มันเป็นพรรค์นั้นแหละ