ผลของหนึ่งในตรีเทพ-พระราหูจร-ย้ายจากเมษเข้ามีนต่อคนทุกลัคนาราศี(ตอนที่4)

หลังจากตรีเทพอันได้แก่พระราหูจร(8)และพระเสาร์จร(7)และพฤหัสบดีจร(5)ร่วมมีผลต่อราศีเมษมาตั้งแต่ 19 เมษายน 2566 ช่วยกันสร้างความปั่นป่วน-ผันผวน-ผิดฝั่งผิดฝา-ว้าวุ่นทั้งด้านดี-ร้าย ไปตามเรื่องราวชีวิตของคนทุกลัคนาราศีมาตั้งแต่ 19 เมษายน 2566 เป็นต้นมานั้น

ครั้นตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไปพระราหูจร(8)เจ้าของความมืด-มัวเมา-อวิชชาตามที่คนเรียนโหรท่องกันติดปากคือ ทายมัวเมาให้ทายราหูจะย้ายจากราศีเมษเดินตามเข็มนาฬิกาไปเดินในราศีมีน อันย่อมจะมีผลทั้งบวก-ลบต่อคนทุกลัคนาราศี

ผู้เขียนจึงคาดผลกว้างๆของพระราหูจร(8)เดินในราศีมีน ต่อทุกท่านระหว่าง 18 ตุลาคม 2566-5 พฤษภาคม 2568 เป็นเวลา18เดือนต่อจากตอนที่แล้วดังนี้

7.ลัคนาสถิตสิงห์  ในบรรดาเรื่องดี-ร้ายที่เกิดในชีวิตได้ตลอดเวลานั้น อาการของพระราหูจร(8)เจ้าของความลุ่มหลงมัวเมาซึ่งเป็นตัวแทนคู่ครอง หรือหุ้นส่วน-สัญญาหรือคนที่เป็นปฏิปักษ์ศัตรูในการวิวาทต่อสู้ หรือการต่อสู้คดี หรือศัตรูที่เป็นเปิดเผย หรือคู่แข่งขัน (ตัวแทนภพปัตนิ)ของพวกท่านเข้าเดินในราศีมีน(ภพมรณะ) ตามตำราบอกผลหลักว่าเดินเหินให้ระวังแข้งขาตามโฉลก เสียแข้งขา ยกยาตราให้เกรงกลัว

แต่จากการประมวลผลเหตุการณ์สำคัญที่มีโอกาสเกิดขึ้นกับพวกท่านในรอบสิบแปดเดือนจากนี้คือ

7.1 ปรากฎการณ์บาดเจ็บที่ขาของพวกท่านเองหรือคู่ครอง-หุ้นส่วนชีวิต ที่ล้วนกระทบการใช้ชีวิตร่วมกัน เช่นต้องเปลี่ยนข้อ-เข่า หรือตกบันไดกระดูกนิ้วหัก หรือออกแนวร้ายมากหกล้มในบ้านเลือดคั่งต้องผ่าตัดสมอง หรือเริ่มเดินขาลาก หรือคู่ครองเป็นมะเร็งที่ขาผ่าตัดหลายรอบทั้งเครียดทั้งทุกข์หรือล้มกระดูกแตกติดเตียงนานหุ้นส่วนทั้งหลายในชีวิตต้องช่วยกันสู้หรือหกล้มมือค้ำเอ็นฉีก เป็นต้น

7.2อาการราหูค้นทรัพย์จากคู่ครอง-หรือจากหุ้นส่วนหรือผู้มีส่วนได้เสียในชีวิตหรือคู่แข่งขันที่เปิดเผยหรือจากคดีความ(พระราหูจรที่มีน-ภพที่สองหรือกะฎุมภะของคู่ครองหรือหุ้นส่วนชีวิต)เช่น

ภาพจักราศีเมษ-มีน
ราหูจร(8)เดินตามเข็มนาฬิกาจากเมษราศีมีนเริ่ม18ตุลาคม2566-5พฤษภาคม2568
พฤหัสบดีจร(5)เดินในเมษ-30เมษายน2567(กำลังเดินผิดปกติ)
เสาร์จร(7)เดินในกุมภ์-14กุมภาพันธ์ 2569(กำลังเดินผิดปกติ)ส่งแรงเอื้อมถึงราศีเมษ

คู่ครองใช้เงินลงทุนมากห้ามไม่ฟังหรือคู่ครองกระหน่ำซื้อของไม่ลืมหูลืมตา หรือแฟนชวนลุงทุนเหรียญเสียเงินมากหรือถูกหลอกลงทุนเองเสียเงินเป็นล้าน หรือคู่ครองป่วยรักษาใช้เงินมากหรือคู่ครองลุกขึ้นมาขอเก็บเงินคนเดียวหรือพ่อหรือแม่ปู่ย่าตายายป่วยต้องใช้เงินมากหรือสัตว์เลี้ยงที่รักเหมือนลูกป่วยเสียเงินรักษามากกว่าเจ้าชะตาป่วยเองเป็นต้น

7.3เคยเห็นมาที่ออกแนวดี (กรณีพระราหูกำลังเป็นศรีจร-)เช่นชนะคดี(คู่แข่งตาย-แพ้)ได้เงิน หรือคู่แข่งในชีวิตป่วยหนักหรือจากไปหรือ เป็นต้น

อีกอาการที่สามารถเกิดได้คือเป็นช่วงเวลาที่ควรจะหาคู่ครอง หรือหุ้นส่วนชีวิตแดนไกล เช่นร่วมทุนกับต่างประเทศ หรือได้แฟนต่างชาติ

7.4หลังจากเกิดอาการปั่นป่วน-ผันผวน-ผิดฝั่งผิดฝา-ว้าวุ่นทั้งด้านดี-ร้ายในเรื่องโชค หรือการเรียนต่อระดับสูง หรือการเดินทางไกล หรือทางชีวิตหรือเรื่องในบ้านหรือความเชื่อ หรือศาสนา หรือการฟ้องร้องต่อสู่คดีของพวกท่านที่เป็นมาตั้งแต่ 19 เมษายน 2566 นั้น

ตั้งแต่ 18 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไปอาการเหล่านี้จะจางไป เหลือแต่การเปลี่ยนแปลงในระดับแผ่นดินไหวในเรื่องโชค หรือการเรียนต่อระดับสูง หรือการเดินทางไกล หรือทางชีวิตหรือเรื่องในบ้านหรือความเชื่อ หรือศาสนาหรือการฟ้องร้องต่อสู่คดีไปจนถึงประมาณ30เมษายน 2567 เช่นคดีพลิกเหลือเชื่อ(ออกทั้งแนวดี-ร้าย) หรือเคยพลาดมาก่อนกลับโชคได้เรียนต่อและได้ทำงานไปด้วย เป็นต้น

8.ลัคนาสถิตกันย์ ในบรรดาเรื่องดี-ร้ายที่จะเกิดกับชีวิตได้ตลอดเวลานั้น พระราหูจร(8)ย้ายราศีครั้งนี้ จะออกแนวร้ายสำหรับพวกท่านมากกว่าดี เพราะเล็งลัคนาซึ่งเป็นจุดตั้งรับสำคัญของชีวิตพวกท่าน ถือเป็นดวงชะตาแตก หรือพินทุบาทว์ อีกแบบหนึ่งที่จะทำให้เกิดเรื่องทุกข์ๆยากๆกับเรื่องคู่ครอง หรือหุ้นส่วนชีวิต คดีความ โดยตำราบอกว่าจะเดือดร้อนจากการลุ่มหลงหรือมัวเมาไปกล่าวร้ายคนอื่น แต่ภัยกลับถึงพวกท่านตามโฉลก…จะมัวเมา ว่าความเขาภัยถึงตัวแต่จากที่เก็บข้อมูลเหตุแนวร้ายที่รอเกิดมักจะเป็นแบบนี้

8.1ออกแนวร้ายเกี่ยวกับคู่ครองหรือผู้มีส่วนได้เสียในชีวิต เช่นเตือนล่วงหน้าก็ยังเกิดแบบไม่คาดฝันคู่ครองไปลุ่มหลงมัวเอานอกใจเลิกกันจนบ้านแตกสาแหรกขาด หรือแยกกันอยู่กับคู่ครอง หรือเริ่มคุยกันเรื่องหย่าร้าง หรือมีคู่โดยประมาท หรือแต่งงานแล้วกลับมาเรื่องขัดแย้งในชีวิตสมรส หรือคู่ครองป่วย หรือลูกๆใช้อารมณ์ หรือทะเลาะกับญาติไม่เผาผีกัน หรือหงุดหงิดนอนไม่หลับเดือดร้อนทั้งตัวเองและคู่ครองฯลฯ

8.2เกิดปัญหาจนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนชีวิต เช่นเป็นนักการเมืองเปลี่ยนพรรค หรือเปลี่ยนบริษัท(หุ้นส่วนชีวิตด้วยเพราะทำงานด้วยกัน)หรือลดกิจการร่วมทุน หรือถูกบริษัทบีบให้ออกจากงานเป็นต้น

8.3เกิดคดีความ-ขัดแย้งยุ่งยากบริวารทั้งหลายในชีวิต เช่นบางคนไม่อยากทำก็ต้องฟ้องบริษัทที่บีบให้ออกจากงาน หรือถูกฟ้องร้องเรื่องบัตรเครดิต-หนี้สิน หรือฟ้องคนชั่วที่มาหลอกจนทำให้ไม่มีสติคล้ายๆฝันให้กู้เงินไปแล้วเบี้ยว หรือลูกน้องเป็นปัญหาเช่นแข็งข้อ-ป่วยจนช่วยงานไม่ได้เป็นต้น

ส่วนวิธีการรับมือช่วงดวงแตกเพราะพระราหูแบบนี้คือต้องไม่ใช้อารมณ์ในทุกเรื่อง เพื่อไม่ให้พ่ายแพ้ต่อความลุ่มหลงมัวเมา  คิดให้ดีก่อนตัดสินใจเรื่องสำคัญในชีวิตระหว่างนี้แบบมีสติเพราะราศีมีนที่พระราหูเข้าไปเดินอยู่สิบแปดเดือนนี้เป็นบ้านเดิมของพฤหัสบดีตัวแทนพุทธจริต-ความมีเหตุผลนั่นเอง

8.4 ส่วนความปั่นป่วน-ผันผวน-ผิดฝั่งผิดฝา-ว้าวุ่นทั้งด้านดี-ร้ายในเรื่องสุขภาพอนามัย-การป่วยหนักหรือ การจากเป็น-จากตายหรือภาษีหรือมรดกที่เป็นมาตั้งแต่19เมษายน 2566นั้นอาการดังกล่าวจะลดลงเหลือเพียงการเปลี่ยนแปลงราวแผ่นดินไหวในเรื่องสุขภาพอนามัย-การป่วยหนักหรือ การจากเป็น-จากตายหรือภาษีหรือมรดกที่จะเป็นไปถึงประมาณ 30 เมษายน 2567

พึงสังวรณ์ไว้ว่าตั้งแต่ 18 ตุลาคม 2566-30 เมษายน 2567 พวกท่านจะต้องระวังตัวแจทั้งเรื่องสุขภาพอนามัยเช่นบางคนเราคิดว่าแสร้งป่วยเพื่อไม่ต้องติดคุกอาจจะป่วยจริง อีกทั้งเป็นระยะที่ระวังได้ความผิดจนแทบจะถอดใจ ด้วยอยู่ในระหว่างดวงตก เหมือนหัวหน้าเทวดาประจำตัวป่วยหนัก ไม่สามารถคุ้มครองลัคนาพวกท่านได้

พูดง่ายๆพาตัวให้รอดไปถึง 30 เมษายน 2567แล้วส่วนใหญ่พวกท่านชะตาจะฟื้น

(ยังมีต่อตอนที่5)

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ของจริง...ของแถม

ตอนนี้พรรคก้าวไกลกำลังเคลื่อนไหวหนักมากในการผลักดันร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม บัดนี้ได้ยื่นร่างเข้าสู่การพิจารณาของสภาไปแล้ว เหตุผลในการผลักดันกฎหมายดังกล่าวก็เพื่อสร้างความปรองดอง

แด่...คนปลูกต้นไม้ 'ดาบวิชัย สุริยุทธ'

โดยสีสัน บรรยากาศ ของบ้านเฮาช่วงนี้...อย่างน้อยคงพอช่วยให้การโหยหวน ครวญคราง เนื้อร้อง-บทเพลงรุ่นเก๋าๆ กึกๆ ของบรมครู อย่างปรมาจารย์นักประพันธ์เพลง คุณครู ล้วน ควันธรรม

ไม่มี 'ฮันนีมูน'

หากไม่มีเรื่อง "ตั๋วผู้กำกับ" ที่เผลอหลุดมาจากฟากฝ่ายการเมือง จนการแต่งตั้งตำรวจระดับ รองผู้บังคับการ (รองผบก.)-สารวัตร (สว.) วาระประจำปี 2566 ถูกจับตาเรื่องเส้นสาย ถูกตั้งคำถามเรื่องความโปร่งใส

ดวงชะตาเมืองรัตนโกสินทร์ปี 2567

ตลอดปียังอยู่ในโหมดปฎิวัติเศรษฐกิจ -เกณฑ์เจ็บ-ตาย-เสียหาย-เศร้าหมู่โดดเด่นแรงไม่ตกตลอดปี-แถมจากต้นปีถึงวันเกิดเมืองเรื่องร้ายยังกวนเมืองให้ระส่ำ-เริ่มวันเกิดเมือง