'หมอยง' ลุยศึกษาวิจัยภูมิต้านทานหลังได้รับวัคซีนโควิด-19 ในเด็กอายุ 6-11 ปี

'หมอยง' เผย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ศึกษาวิจัยเปรียบเทียบความปลอดภัยและผลภูมิต้านทานหลังได้รับวัคซีนโควิด-19 ในเด็กอายุ 6-11 ปี ผู้ปกครองท่านใดมีความประสงค์ให้บุตรหลานเข้าร่วมโครงการได้

9 มี.ค.2565-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า

การศึกษาวิจัยโควิด-19 วัคซีน ในเด็กอายุ 6-11 ปี

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีโครงการศึกษาวิจัย การศึกษาเปรียบเทียบความปลอดภัยและผลภูมิต้านทานหลังได้รับวัคซีนโควิด-19 โดยการให้วัคซีนตามกระทรวงสาธารณสุข โดยให้ เข็มแรกเป็นวัคซีนเชื้อตาย (Sinovac) และเข็มที่สอง ให้วัคซีนเอ็ม อาร์ เอน เอ (Pfizer) ในเด็กอายุ 6 ถึง 11 ปี เพื่อให้ทราบถึงภูมิต้านทาน และจะเป็นประโยชน์ กับการให้วัคซีนประเทศไทยระยะยาว

การศึกษานี้ จะมีการตรวจเลือด วัดระดับภูมิต้านทานก่อนและหลังการรับวัคซีน
โครงการนี้ได้ผ่านการอนุมัติในการศึกษาจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย IRB no. 0059/2565

ผู้ปกครองท่านใดที่มีบุตรหลานโดยชอบธรรม และยินดีเข้าร่วมโครงการ บุตรหลานจะต้องมีอายุ 6 ถึง 11 ปี มีร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว ไม่เคยติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน และไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19

ผู้ปกครองท่านใดมีความประสงค์ให้บุตรหลานเข้าร่วมโครงการ กรุณากรอกข้อมูลผ่านลิงค์นี้ ::

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'หมอยง' ฟันธง โควิด ระยะฟักตัวสั้นลง ติดง่ายขึ้น ความรุนแรงของโรคลดลง

'หมอยง' ปัจจุบัน โควิด ระยะฟักตัวสั้นลง แต่ติดง่ายขึ้น ความรุนแรงของโรคลดลง ในอนาคตความรุนแรงของโรคจะลดลงตามลำดับ และในที่สุดเราก็คงต้องอยู่กับไวรัสตัวนี้ตลอดไป

'หมอยง' เชื่อเดือนกุมภาฯปีหน้า ความจำเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัยจะน้อยลง

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

'นักไวรัสวิทยา' เผยงานวิจัย ความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน กับ การฉีดวัคซีนโควิด

'ดร.อนันต์' เผยงานวิจัยของแคนาดา ความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนกับการฉีดวัคซีนโควิด พบกลุ่มที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนมีความเสี่ยงสูงกว่ากลุ่มที่ฉีดวัคซีนมากถึง 72%