'บิ๊กปั๊ด' ตั้ง 'ดำรงศักดิ์' คุมคดีดารุมะซูชิ

'บิ๊กปั๊ด' ตั้ง 'รองเด่น' กำกับดูแลคดี 'ดารุมะซูชิ' ขีดเส้นพนักงานสอบสวนทุกท้องที่ส่งสำนวนให้ บก.ปคม.ภายใน 25 ก.ค.นี้

29 มิ.ย.2565 - ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) มีรายงานว่าเมื่อวันที่ 28 มิ.ย. พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) มีบันทึกสั่งการ ลง 24 มิ.ย.2565 ดังนี้ 1.มอบหมายให้ บก.ปคบ. เป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดี บริษัท ดารุมะ ซูชิ จำกัด กับพวกและให้ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร., ผอ.ศปอส.ตร. เป็นผู้ควบคุม กำกับดูแล

2. พงส.บก.ปคบ.ได้รับคำร้องทุกข์ไว้ตามคดีอาญาที่ 32/2565 ลง 20 มิ.ย.65 ในความผิดฐาน ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนฯ

3. จึงให้ บช.น. ภ.1-9 สอท. สั่งการให้ พงส.ในสังกัด ตรวจสอบว่ามีกรณีผู้เสียหายได้มาแจ้งความร้องทุกข์หรือได้รับคำร้องทุกข์ไว้แล้วหรือไม่ หากมีให้ สอบสวนปากคำผู้เสียหาย และรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งให้ บก.ปคบ.โดยเร็ว เพื่อรวมทำการสอบสวนต่อไป

4. ให้แนบไฟล์ส่งผ่านระบบรับแจ้งความออนไลน์และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์[email protected] เพิ่มเติม ส่วนคำให้การและเอกสารที่เกี่ยวข้องฉบับจริงให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยัง ผบก.ปคบ. (รายละเอียดตาม ว.ตร. ที่แนบ)

5. โดยให้เอกสารถึง บก.ปคบ. ภายในวันที่ 25 ก.ค.2565

ล่าสุด พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ได้มีวิทยุในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ด่วนที่สุด ถึง ผบช.น. ภ.1-9 ก. และ สอท. ระบุว่า 1.อ้างถึง บันทึกสั่ง ผบ.ตร. ลง 24 มิ.ย.65ท้ายหนังสือ บช.ก. ด่วนที่สุด ที่ 0026.171/093 ลง 23 มิ.ย.2565 เรื่อง รายงานคดีและขอให้มอบหมายเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดี บริษัท ดารุมะ ชูชิ จำกัดกับพวก โดยมอบหมายให้ ผบก.ปคบ. เป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบและให้ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร.,ผอ.ศปอส.ตร. เป็นผู้ควบคุม กำกับดูแล

2.ตามข้อ 1.พนักงานสอบสวน บก.ปคบ. ได้รับคำร้องทุกข์ไว้ตามคดีอาญาที่ 32/2565 ลง 20 มิ.ย.2565ในความผิดฐาน ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนและร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนฯ จากการสอบสวนพบว่ามีผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงเป็นจำนวนมากกระจายอยู่หลายพื้นที่ รวมทั้งมีผู้เสียหายอีกส่วนหนึ่งได้ร้องทุกข์ผ่านระบบรับแจ้งความออนไลน์ ทางเว็บไซต์
https:/thaipoliceonline.com/ ไว้แล้ว จำนวนหลายราย มีมูลค่าความเสียหายประมาณ 100 ล้านบาทเพื่อให้การสืบสวนสอบสวนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต่อเนื่อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงให้ดำเนินการ ดังนี้

2.1 กรณี สน.,สภ. หรือหน่วยอื่นที่มีอำนาจสอบสวน ได้รับเรื่องผ่านระบบรับแจ้งความออนไลน์แล้ว ให้รีบดำเนินการสอบสวนปากคำผู้เสียหาย จัดทำบัญชีทรัพย์ถูกประทุษร้าย รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ลงรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี แล้วให้ส่งบันทึกคำให้การ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องและรับรองความถูกต้องของเอกสารทั้งหมดไปยัง บก.ปคบ. โดยเร็ว เพื่อทำการสอบสวนต่อไป โดยให้แนบไฟล์ส่งผ่านระบบรับแจ้งความออนไลน์และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์[email protected] เพิ่มเติม ส่วนคำให้การและเอกสารที่เกี่ยวข้องฉบับจริงให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยัง ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ที่อยู่ อาคารกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ชั้น 12 แขวงจอมพล เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร 10900 ระบุหน้าซองว่า "คดีบริษัท ดารุมะ ชูชิ จำกัด" เมื่อมีการส่งเอกสารข้างต้นแล้วให้ประสานงานไปยังพนักงานสอบสวน บก.ปคบ. ทันที ที่หมายเลขโทรศัพท์ 065-965-1135 หรือกลุ่มไลน์พนักงานสอบสวน ตาม QR CODE ท้าย ว.ตร.

2.2 กรณีที่ประชาชน,ผู้เสียหายเดินทางมาแจ้งความที่ สน,สภ. หรือ บช.สอท. หรือหน่วยอื่นที่มีอำนาจสอบสวนด้วยตนเอง ให้รีบดำเนินการสอบสวนปากคำผู้เสียหาย จัดทำบัญชีทรัพย์ถูกประทุษร้าย รวบรวม
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ลงรายงานประจำวัน เกี่ยวกับคดีอาญาและลงบันทึกข้อมูลรายละเอียดในระบบรับแจ้งความออนไลน์ให้เรียบร้อย เพื่อให้ได้เลขแจ้งความออนไลน์ (Case ID) แล้วให้ส่งบั่นทึกคำให้การ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องและรับรองความถูกต้องของเอกสารทั้งหมดไปยัง บก.ปคบ. โดยเร็ว เพื่อทำการสอบสวนต่อไป
โดยให้แนบไฟล์ส่งผ่านระบบรับแจ้งความออนไลน์และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์[email protected]เติม ส่วนคำให้การและเอกสารที่เกี่ยวข้องฉบับจริงให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยัง ผบก.ปคบ. ตามข้อ 2.1 ระบุหน้าซองว่า "คดี บริษัท ดารุมะ ชูชิ จำกัด"

แต่หากเป็นกรณีประชาชน/ผู้เสียหาย มาแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนที่อยู่นอกเขตอำนาจการสอบสวน ให้พนักงานสอบสวนดำเนินการเช่นเดียวกันและให้ปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ ตามคำสั่ง ตร. ที่ 137/2565ลง 9 เม.ย.64 เรื่อง การรับคำร้องทุกข์หรือคำกล่าวโทษความผิดอาญานอกเขตอำนาจการสอบสวน แล้วให้ส่งบันทึกคำให้การพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องและรับรองความถูกต้องของเอกสารทั้งหมดไปถึง บก.ปคบ. โดยเร็ว เพื่อทำการสอบสวนต่อไป โดยให้แนบไฟส์ส่งผ่านระบบรับแจ้งความออนไลน์และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์[email protected] เพิ่มเติม ส่วนคำให้การและเอกสารที่เกี่ยวข้องฉบับจริงให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยัง ผบก.ปคบ. ตามที่อยู่ตามข้อ 2.1 ระบุหน้าชองว่า "คดี บริษัท ดารุมะ ชูชิ จำกัด" เมื่อมีการส่งเอกสารข้างต้นแล้วให้ประสานงานไปยังพนักงานสอบสวน บก.ปคบ. ทันทีที่หมายเลขโทรศัพท์ 065-965-1135 หรือ กลุ่มไลน์พนักงานสอบสวน ตาม QR CODE ท้าย ว.ตร. นี้

2.3 ให้ รอง ผบก.น.,ภ.จว. รอง ผบก.สอท.1-5 และ รอง ผบก. หน่วยงานอื่นที่มีอำนาจสอบสวน (รับผิดชอบงานสอบสวน หรือที่ได้รับมอบหมาย) ตรวจสอบ กำชับ เร่งรัดการปฏิบัติของพนักงานสอบสวน ตามข้อ 2.1 และข้อ 2.2 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ห้ามปฏิเสธการรับแจ้งความโดยเด็ดขาด

การสอบปากคำให้สอบสวนให้ครบถ้วนตามข้อเท็จจริงและประเด็นที่เกี่ยวข้อง (สามารถดูตัวอย่างประเด็นคำถามของพนักงานสอบสวน บก.ปคบ. ได้ตาม QR CODE หรือกลุ่มไลน์พนักงานสอบสวน ท้าย ว.ตร. นี้

2.4 การส่งบันทึกคำให้การและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ข้างต้น ให้เร่งรัดดำเนินการโดยให้เอกสารถึง บก.ปคบ. ภายในวันที่ 25 ก.ค.2565 เพื่อให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบมีระยะเวลาเพียงพอในการสรุปสำนวนการสอบสวนได้ทันภายในระยะเวลาฝากขังผู้ต้องหาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทรูวิชั่นส์ร่วมมือตำรวจ เร่งปราบเว็บไซต์เถื่อน แนะเชียร์บอลแบบถูกลิขสิทธิ์

ทรูวิชั่นส์ โดย นายสมพันธ์ จารุมิลินท รองประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วย นายองอาจ ประภากมล หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านมีเดีย บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น และตัวแทนจาก บริษัท English premier league สำนักงานภาคพื้น เอเชีย แปซิฟิก ได้เข้าพบ พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อร่วมหารือแนวทางปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์บนสื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่อง พร้อมขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือในการปราบปรามลิขสิทธิ์ในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันฟุตบอล พรีเมียร์ ลีก อังกฤษ นอกจากนี้ยังได้พบปะ พูดคุยกับร้านค้า และร้านอาหารที่สนับสนุนการรับชมการแข่งขันฟุตบอลโดยเฉพาะ พรีเมียร์ลีกผ่านทางทรูวิชั่นส์ แบบถูกต้องตามลิขสิทธิ์

'สันธนะ' ร้อง ผบ.ตร.เอาผิดตำรวจเรียกเงินเจ้าของเว็บพนัน 300 ล้านบาท

นายสันธนะ ประยูรรัตน์ ยื่นหนังสือถึง พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ร้องเรียนขอให้สืบสวนข้อเท็จจริง กรณีตำรวจแสดงพฤติกรรมที่มีนัยเป็นการแสวงหาประโยชน์ คบหาหรือให้การสนับสนุนแก้ผู้ประพฤติผิดกฎหมาย เรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สิน หรือ

‘ผบ.ตร.’ สั่งล่าคนร้าย ลอบวางระเบิดนราธิวาส ทหารพรานดับ 1 อีโอดีเจ็บ 3 ราย

ผบ.ตร. ได้กำชับสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยที่เกี่ยวข้องร่วมปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคง เร่งทำการสืบสวนสอบสวนหาข่าวเชิงรุก เพื่อเป็นการป้องกันเหตุ

รวบสาวเจ้าของ 'บัญชีม้า' แก๊งคอลเซ็นเตอร์ หลอกพิธีกรดังสูญ 1 ล้าน

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. ผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศปอส.ตร.) หรือ PCT เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจ PCT ร่วมกับ ภ.จว.สระบุรี และ สน.ทองหล่อ จับกุมเจ้าของบัญชีม้า