โฆษก ตร. แจงปมแชร์ข้อมูลยกฐานะกระทรวงตำรวจ เป็นเฟกนิวส์

1 ธ.ค.2564 - ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษก ตร. เปิดเผยว่า จากที่ปรากฏมีการแชร์ไฟล์ข้อความ ร่าง ฯ ยกฐานะสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นกระทรวงตำรวจ นั้น  ขอยืนยันว่า ข้อมูลในไฟล์ดังกล่าว มิได้เป็นข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนจะเป็นข้อมูลจากที่ใด และมีการแชร์ข้อมูลดังกล่าวทางสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยเหตุผลอันใดนั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบโฆษก ตร. กล่าวอีกว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะกระทำการใดๆ จะต้องอยู่ภายใต้กรอบระเบียบ ขั้นตอนของกฎหมาย และตามนโยบายการปฏิรูปตำรวจของรัฐบาลที่อยู่ระหว่างรอการพิจารณา ตามกระบวนการของรัฐสภาเท่านั้น มิสามารถกระทำการใดๆได้  หากไม่ผ่านกระบวนการทางกฎหมาย ซึ่งการปฏิรูปตำรวจนั้น พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. มีนโยบายสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล คือประชาชนต้องได้ประโยชน์ ตำรวจเองก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความภาคภูมิใจ และการแก้ หรือ ยกฐานะหน่วยงาน ตามระเบียบแล้วต้องประกาศเป็นกฎหมาย เท่านั้น ขอยืนยันว่า ไฟล์ ดังกล่าวที่มีการแชร์ต่อๆกันเป็นข้อมูลปลอม