โควิดสมุทรสาคร ทรงตัวติดเชื้อใหม่ 37 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต

27 พ.ย.2564 สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ได้เปิดเผยตัวเลขล่าสุดของผู้ติดเชื้อโควิด19 (26 พ.ย.2564)มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 37 ราย อยู่ในจังหวัด 33ราย และนอกจังหวัด 4 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต อยู่ระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาล 375 ราย รักษาหาย 23 ราย และอยู่ระหว่างการสังเกตอาการอีก 126 ราย

การฉีดวัคซีนโควิด 19 ฉีดได้ 9,043 โด๊สเป็นเข็มที่ 1 จำนว น3,039 โด๊สเข็มที่ 2 มีจำนวน 5,640 โด๊ส เข็มที่3จำนวน 364 โด๊ส ยอดสะสมรวมได้ทั้งสิ้นจำนวน 1,636,195 โด๊ส